maandag 13 juni 2022 11:54

Fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt afgeschaft in 2023

Als het aan het kabinet ligt wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen zelfstandig ondernemers niet meer fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen door middel van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Dit staat in de Voorjaarsnota 2022 waarover de ministerraad het recent eens is geworden.

Bestaande oudedagsreserve

Per 1 januari 2023 wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft. Bestaande FOR-reserves mogen op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. Het afschaffen van deze fiscale faciliteit voor IB-ondernemers moet de schatkist zo’n 109 miljoen euro opleveren. Dit geld is nodig om de verhoging van de AOW te financieren. Deze blijft immers alsnog gekoppeld aan het minimumloon en daar is extra geld voor nodig.

De fiscale oudedagsreserve (FOR) staat al jaren ter discussie en ook in de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen die op 16 mei is verschenen is al aangegeven dat de regering zal bezien of de FOR kan worden afgeschaft. Als gevolg van de ruimere mogelijkheden voor lijfrente premieaftrek die de Wet toekomst pensioenen biedt, zou het belang van de fiscale oudedagsreserve (FOR) afnemen.

Geld voor fiscale oudedagsreserve (FOR) apart zetten?

Ruim een op de drie (34%) van de zzp'ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28%) het bedrag dat in de boekhouding wordt gereserveerd niet daadwerkelijk apart. Nog eens een kwart (25%) zet het slechts ten dele opzij.

En wat zijn de gevolgen voor u als ondernemer?

Het afschaffen van de fiscale oudedagsreserve (FOR) leidt ertoe dat ondernemers vanaf 1 januari 2023 niet langer kunnen doteren aan de fiscale oudedagsreserve (FOR). Oftewel op grond van de FOR kunt u niet langer een deel van uw winst vrijstellen van winstbelasting.

Jaarruimte en reserveringsruimte vanaf 2023 veel interessanter dan FOR

Naast jaarruimte kunt u gebruik maken van de reserveringsruimte. U heeft reserveringsruimte als u de afgelopen 7 jaren geen gebruik heeft gemaakt van de jaarruimte. Vaak kunt u een veel hoger bedrag aftrekken dan bij de FOR. Sparen of beleggen met een lijfrenterekening of lijfrenetverzekering is fiscaal interessanter dan gebruik te maken van de FOR. En vanaf 2023 wordt het bedrag dat u af mag trekken met jaarruimte en reserveringsruimte groter dan met de huidige FOR regeling.

Het is nog steeds wel mogelijk om geld te storten in een lijfrenteproduct. Het grote verschil is dat er daadwerkelijk een storting moet plaatsvinden, terwijl bij het systeem van de FOR dit lange tijd uitgesteld kon worden. Het nadeel is dus dat u het geld onmiddellijk moet plaatsen in een lijfrenterekening of lijfrenteverzekering. Het voordeel is dat u in de toekomst niet wordt geconfronteerd met een onverwachte belastingschuld die is opgebouwd via de fiscale oudedagsreserve (FOR).

Laatst aangepast op donderdag 08 juni 2023 08:51