Flexibele woning verzekering

Flexibele woning verzekering - Als gevolg van krapte op de woning markt de gestegen vraag naar kleinere en flexibele woningen worden steeds vaker gebouwd, zoals een Heijmans One woning, Hodes Miniwoning of een eigen bouw tiny house. U kunt uw mobiele, tijdelijke of verplaatsbare woning sinds kort verzekeren met een complete woonhuisverzekering of opstalverzekering. Met een uitgebreide dekking, een aantrekkelijke premie en uitstekende voorwaarden. U kunt online een offerte aanvragen voor de flexibele woning verzekering van uw mobiele, tijdelijke verplaatsbare woning. Honig en Honig is u bij de flexibele woning verzekering graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel beheer.

Offerte flexibele woning verzekering

Welk soort verzekering is de flexibele woning verzekering?

De flexibele woning verzekering is een opstalverzekering en vergoedt schade aan uw flexibele woning. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, bliksem of een botsing. De flexibele woning verzekering is onderdeel van een verzekeringspakket voor uw particuliere verzekeringen en aangevuld worden met een aansprakelijkheidsverzekering, bootverzekering, doorlopende reisverzekering, inboedelverzekering, ongevallenverzekering, rechtsbijstandverzekering of recreatie- of 2e woningverzekering.

Wat is verzekerd met de flexibele woning verzekering?

Uw flexibele woning is verzekerd bij schade. Onder het flexibele woning vallen ook de bijgebouwen, schuurtjes, garages en carports, antennes, zonweringen en rolluiken, zonnepanelen, zwembaden en jacuzzi’s, centrale verwarmingsinstallaties, fundamenten, terreinafscheidingen.

De belangrijkste verschillen tussen de dekking basis en allrisk

Met de basisdekking zijn een aantal met name genoemde evenementen verzekerd. Dat zijn onder andere:

 • Bliksem
 • Brand
 • Inbraak
 • Neerslag
 • Ontploffing
 • Storm
 • Water (uit waterleidingen e.d.)

Bij de Allriskdekking zijn bijna alle onvoorziene gebeurtenissen gedekt.

Verzekerd bedrag

U kunt kiezen voor garantie tegen onderverzekering of u geeft zelf een verzekerd bedrag dan wel een getaxeerde waarde op. Bij garantie tegen onderverzekering vergoeden verzekeraars de werkelijke schade. Dat doen zij ook als er een lager verzekerd bedrag op uw polis staat. Als u zelf een verzekerd bedrag opgeeft, dan heeft u geen garantie tegen onderverzekering. De garantie tegen onderverzekering is bij gebruik van de herbouwwaardemeter onbeperkt in duur. Bij een taxatie is de garantie 10 jaar geldig na de datum van de taxatie. Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Garantie tegen onderverzekering

De garantie tegen onderverzekering geldt als de herbouwwaarde is vastgesteld met de herbouwwaardemeter of door taxatie (alleen bij Allriskdekking). Deze garantie houdt in dat de werkelijke schade/herstelkosten worden vergoed, ook als deze hoger zijn dan het verzekerd bedrag.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De kosten van uw eigen expert zal de verzekeringsmaatschappij vergoeden voor zover dit redelijk is. Neem hiervoor eerst contact op met de verzekeraar of onze adviseur.

Glas

Verzekeraars vergoeden glasbreuk aan de ruiten van uw tint house. Bij een basisdekking heeft u de keuze om glas mee te verzekeren. Bij de allriskdekking is glas standaard al meeverzekerd.

Verbouwing, leegstand

Bent u bezig met een aanbouw of verbouwing van uw flexibele woning? Dan verzekeren verzekeraars ook de spullen die blijvend in uw flexibele woning worden geplaatst. Bij diefstal moeten er wel sporen van braak zijn. U bent verplicht om te vertellen dat uw huis leegstaat. De verzekeringsmaatschappijen verzekeren geen schade aan glas tijdens aan- en verbouw en leegstand. U leest in de polisvoorwaarden wat er allemaal wel en niet verzekerd is.

Vandalisme

Verzekeraars vergoeden schade door vandalisme aan uw woning.

Keuze: Speciaal kenmerk saneringskosten

Soms raakt de lucht, grond of water onder en om uw huis verontreinigd door een verzekerde gebeurtenis. Als dit opgeruimd moet worden, dan moet u deze (sanerings-)kosten zelf betalen, tenzij u dit aanvullend meeverzekert. Saneringskosten zijn kosten die gemaakt moeten worden om een verontreiniging op te ruimen. Onder deze kosten vallen kosten van onderzoek, reinigen, opruimen, opslaan, vernietigen en/of vervangen van de grond, (grond)water en/of oppervlaktewater, en de kosten om de verontreiniging te isoleren. We vergoeden maximaal het bedrag dat op de polis staat.

Speciaal kenmerk bijgebouwen

Bijgebouwen zoals aangebouwde schuurtjes of garages met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 50m2 vallen standaard onder de dekking. Is de gezamenlijke oppervlakte > 50m2 dan moet u dit doorgeven.

Bij de flexibele woningverzekering zijn de direct bij het flexibele woning behorende bijgebouwen meeverzekerd. In de herbouwwaardemeter moet de herbouwwaarde van de bijgebouwen wel worden berekend.

Extra dekkingen

Extra dekking boven het verzekerd bedrag:

 • Extra kosten door het niet kunnen bewonen van de woning
 • Kosten van bewaking en opruimingskosten
 • Bereddingskosten zijn ongelimiteerd meeverzekerd

Bij waterschade worden ook de kosten van opsporing van het defect aan water-, afvoerleidingen, c.v.- en airconditioninginstallaties vergoed. Antennes, zonweringen en zonnepanelen zijn standaard meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd met de flexibele woning verzekering?

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden geen schade die ontstaat door bijvoorbeeld opzet, een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. U leest in onze polisvoorwaarden wat er allemaal wel en niet verzekerd is.

Tuin

Schade aan uw tuin valt niet onder de opstalverzekering. Deze schade valt vaak onder de inboedelverzekering.

Slecht of achterstallig onderhoud aan uw woning

U bent niet verzekerd voor schade door slecht of achterstallig onderhoud van uw flexibele woning.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verzekeraars vergoeden niet altijd schade die ontstaat door water of neerslag. In de polisvoorwaarden leest u wanneer we dat wel en niet doen. Of bel hierover met onze adviseur of met de verzekeringsmaatschappij.

Eigen risico

Bij aanvang van de flexibele woning verzekering bepaalt u of er eigen risico gewenst is. De hoogte van het eigen risico kan afhankelijk zijn van het aantal schademeldingen. Zie voor een volledig overzicht het polisblad en/of polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De flexibele woning verzekering dekt schade aan uw flexibele woning in Nederland. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de flexibele woning verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen twee maanden. In de polisvoorwaarden leest u meer over uw verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via een (digitale) nota. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De flexibele woning verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de flexibele woning verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw flexibele woning verzekering dagelijks opzeggen. De flexibele woning verzekering eindigt dan een maand later. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via onze uw adviseur of rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de opstalverzekering of woonhuisverzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Al uw verzekeringen overzichtelijk in één verzekeringspakket

Het verzekeringspakket biedt u verschillende verzekeringen in één pakket: de inboedel-, woonhuis-, aansprakelijkheids-, rechtsbijstand-, ongevallen- en doorlopende reisverzekering. Welke verzekeringen u in uw pakket opneemt? Dat bepaalt u zelf!

Welke verzekeringen kunt opnemen in het verzekeringspakket?

 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Bootverzekering
 • Doorlopende Reisverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Recreatiewoningverzekering
 • Woonhuisverzekering

Voordelen verzekeringspakket

 • Stel zelf uw pakket samen met de verzekeringen die u nodig heeft
 • Extra korting tot wel 10% voor trouwe klanten
 • Uitgebreide dekking tegen een scherpe prijs

Meer weten over de flexibele woning verzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de flexibele woning verzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.