Herbouwwaardemeter

Herbouwwaardemeter Pixabay

Herbouwwaardemeter - De Herbouwwaardemeter voor particuliere woningen is een hulpmiddel voor een eenvoudige en globale vaststelling van de gemiddelde herbouwkosten van een woning. 

Direct berekenen

De herbouwwaardemeter voor woningen

De Herbouwwaardemeter voor woningen van het Verbond is een niet-bindend hulpmiddel voor verzekeraars en assurantieadviseurs om op een snelle, eenvoudige en globale manier de gemiddelde herbouwkosten van woningen vast te stellen. De Herbouwwaardemeter bestaat uit een invulformulier en een toelichting. Het formulier wordt in principe ieder jaar aangepast aan de dan geldende herbouwkosten. De Herbouwwaardemeter is niet bedoeld voor gebruik door consumenten.

De herbouwwaardemeter houdt o.a. rekening met de kwaliteit van de afbouw en afwerking (keuken, badkamer en woonkamer) en de gevel. Omdat zonnecollectoren en PV-panelen steeds meer standaard zijn, is hiervoor een correctiefactor opgenomen.

Vaststellingsmethode

De vaststellingsmethode van de Herbouwwaardemeter is gebaseerd op een driedeling. Er wordt onderscheid gemaakt in het ‘type’ woning, de ‘kwaliteit’ van bepaalde bouwdelen, en de ‘hoeveelheid’. Voor de bepaling van het type woning wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën woningtypen. Hieruit moet een keuze worden gemaakt die leidt tot een prijsstelling per m³.

Vervolgens wordt het kwaliteitsniveau bepaald aan de hand van verschillende bouwdelen van de woning. Als de uitvoering of kwaliteit afwijkt van een standaarduitvoering, wordt de prijs vermeerderd of verminderd met een percentage dat vermeld staat op de Herbouwwaardemeter. De uiteindelijke prijsstelling wordt vermenigvuldigd met de hoeveelheid (inhoud) van de woning, waarmee de herbouwwaarde wordt vastgesteld.

Omdat de Herbouwwaardemeter een globale uitkomst oplevert, wordt verzekeraars geadviseerd om – als ze gebruikmaken van deze methode – dit uitsluitend in combinatie te doen met producten met een garantie tegen onderverzekering of met duidelijke informatie over de gevaren van onderverzekering en mogelijke oververzekering. Uiteraard kunnen verzekeraars ook alternatieve indexcijfers of methodieken gebruiken. Zij zijn hierin geheel vrij.

De Herbouwwaardemeter Woningen is alleen elektronisch beschikbaar.

Download hieronder de Herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars inclusief een toelichting.

Bron: Verbond van Verzekeraars