donderdag 24 november 2022 09:46

Hoe werkt het eigen risico van uw zorgverzekering?

Ieder jaar staan veel Nederlanders voor de afweging: zal ik mijn eigen risico voor de zorgverzekering vrijwillig ophogen in ruil voor premiekorting of niet? Om een goede afweging te maken, is het belangrijk om de feiten te kennen.

Verplicht eigen risico

Het verplichte eigen risico is ook het komende jaar € 385,00. Dat bedrag is in stappen van € 100,00 vrijwillig op te hogen tot maximaal € 885,00. Wie kiest voor een maximaal eigen risico krijgt een korting op de jaarpremie van rond de € 200,00. De korting verschilt per verzekeraar.

Het is belangrijk om een goede inschatting te maken van de zorg die u verwacht het komende jaar nodig te hebben. Helemaal zeker weet u dat nooit, het blijft een risico. In het geval u echt een dure ziekenhuisbehandeling krijgt, moet u in het ergste geval € 885,00 kunnen ophoesten. Houd bij uw afweging de volgende vijf punten in de gaten.

Extra risico is circa € 300,00

Stel dat u het maximale bedrag van € 885,00 moet betalen aan de zorgverzekeraar. U betaalt dan € 500,00 meer dan u betaald zou hebben zónder verhoging: de € 385,00 geldt immers sowieso. Omdat u gemiddeld rond de € 200,00 premiekorting ontvangt is het extra risico dat u loopt feitelijk circa € 300,00. Vraag uzelf af of u dat kunt dragen.

Alleen basisverzekering

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering en niet voor de aanvullende zorgverzekering. Sluit u een aanvullende zorgverzekering af omdat u verwacht fysiotherapie nodig te hebben, dan geldt er voor die behandelingen geen eigen risico. Ook voor de aanvullende tandartsverzekering geldt het eigen risico niet. Dat wil niet zeggen dat u alle kosten vergoed krijgt, dat ligt uiteraard aan het vergoedingspercentage een het aantal verzekerde behandelingen van de aanvullende zorgverzekering die u afsluit. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.

Niet voor de huisarts

Het eigen risico wordt niet aangesproken voor een huisartsbezoek. Verwijst de huisarts door naar een specialist of is een bloedonderzoek nodig, dan zijn dat wél zorgkosten waar het eigen risico voor wordt aangesproken.

Niet voor kinderen

Het eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18. Ook al heeft u voor uzelf gekozen voor een maximaal eigen risico, voor meeverzekerde kinderen onder de 18 jaar geldt het niet.

Eigen bijdrage

Het eigen risico is niet hetzelfde als de eigen bijdrage. Voor sommige zorgkosten geldt een eigen bijdrage, de basisverzekering vergoedt dan bijvoorbeeld maximaal driekwart van de kosten van een bepaald hulpmiddel. Sommige aanvullende zorgverzekeringen dekken de kosten van de eigen bijdrage. Klik hier voor meer informatie over de eigen bijdrage in 2023.

Tot slot

Denk goed na welke risico’s voor u van belang zijn! Zijn er het komende jaar zorgkosten te verwachten? Check of ze onder het eigen risico vallen. Is er bijvoorbeeld een baby op komst? Dan vallen bepaalde onderdelen van de benodigde zorg wél onder het eigen risico en andere niet.

Vind u het belangrijk om op uw premie te besparen? Dan zijn er ook andere mogelijkheden. U kunt kijken naar het type polis (restitutie/natura/budget) of naar het al dan niet afsluiten van een aanvullende zorgverzekering of tandartsverzekering.

Vergelijk uw zorgverzekering

In onze zorgvergelijker kunt u de zorgverzekering vergelijken op basis van de soort basisverzekering en de gewenste aanvullende dekkingen.

Bereken uw premie

Laatst aangepast op donderdag 24 november 2022 10:10