Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

donderdag 04 april 2024 11:35

Hoe zit het met ziekteverzuim en de Ziektewetuitkering (vangnet)?

In sommige situaties kunnen werkgevers voor hun zieke werknemers in de eerste 104 weken een Ziektewetuitkering aanvragen. De Ziektewet geldt dan als vangnet voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen, bij orgaandonatie of als iemand onder een no-riskpolis valt.

Wanneer kan ik als werkgever een Ziektewetuitkering aanvragen voor mijn zieke werknemer?

De Ziektewet geldt als vangnet in de volgende situaties:

 1. Uw werkneemster is ziek door zwangerschap of bevalling

  Als uw werkneemster vóór of na haar verlofperiode ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling, kunt u een Ziektewetuitkering voor haar aanvragen.
 2. Uw werknemer is ziek door orgaandonatie

  Voor een werknemer die ziek wordt door orgaandonatie, kunt u een Ziektewetuitkering aanvragen. Dat kan ook als medewerker een vooronderzoek heeft om te beoordelen of hij geschikt is voor orgaandonatie (mits dat onderzoek minimaal een halve dag duurt).
 3. Uw zieke werknemer heeft een no-riskpolis

  Een werknemer met een ziekte of handicap kan recht hebben op de no-riskpolis.
 4. Uw werknemer valt onder de compensatieregeling en is ziek

  Soms kunt u voor oudere, voormalig werkloze werknemers een Ziektewetuitkering aanvragen. Uw zieke medewerker dient dan te voldoen aan deze criteria.

Een uitgebreidere toelichting op de Ziektewet als vangnet vindt u op de website van UWV. UWV betaalt de Ziektewetuitkering en die duurt uiterlijk tot de werknemer 2 jaar (104 weken) ziek is. U als werkgever blijft deze periode verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker. 

Hoe weet u of uw werknemer onder een vangnetbepaling valt?

Als uw werknemer zich ziekmeldt, mag u niet zomaar alles vragen en vastleggen. Op deze manieren kunt u te weten komen of uw medewerker onder één van de vangnetbepalingen valt:

 1. Uw werkneemster is ziek door zwangerschap of bevalling

  Uw zwangere werkneemster hoeft u niet te laten weten dat er sprake is van een vangnet. Het ziekengeld kunt u met terugwerkende kracht uitbetaald krijgen. Hierdoor kan uw zwangere medewerkster u naar wens later informeren, zonder dat u ziekengeld misloopt. Zodra de (bedrijfs)arts weet dat het verzuim zwangerschapsgerelateerd is, moet hij dit aan u doorgeven en kunt u het ziekengeld aanvragen.
 2. Uw werknemer is ziek door orgaandonatie

  Uw werknemer moet u laten weten dat er sprake is van een vangnet. Hij hoeft niet te laten weten onder welke vangnetbepaling hij valt. Als uw medewerker het niet uit eigen initiatief doet, kunt u het hem vragen en is hij verplicht te antwoorden. U mag alleen vragen en registreren wat noodzakelijk is voor u als werkgever om te weten. Informatie die nodig is om te weten of u het loon moet doorbetalen, is noodzakelijke informatie.
 3. Uw zieke werknemer heeft een no-riskpolis

  Is uw werknemer 2 maanden of langer in dienst, dan mag u vragen of hij in aanmerking komt voor de no-riskpolis van de Ziektewet. Uw medewerker dient u antwoord te geven op deze vraag. De werknemer hoeft echter niet te vertellen over welke ziekte of beperking het gaat, of welke uitkering het is.
 4. Uw zieke werknemer valt onder de compensatieregeling

  Is uw werknemer 2 maanden of langer in dienst, dan mag u vragen of hij in aanmerking komt voor de no-riskpolis van de Ziektewet. Uw medewerker dient u antwoord te geven op deze vraag. De werknemer hoeft echter niet te vertellen over welke ziekte of beperking het gaat, of welke uitkering het is.

Bij punt 2, 3 en 4 mag de (bedrijfs-)arts alleen met toestemming van uw werknemer aan u als werkgever doorgeven of er sprake is van een vangnetsituatie. 

Voordelen Ziektewet als vangnet voor u als werkgever

 • U hoeft het loon van uw zieke werknemer niet door te betalen
 • De Ziektewet- en WGA-uitkeringen die deze werknemers ontvangen zijn niet van invloed op de hoogte van de door u als werkgever te betalen gedifferentieerde Ziektewetpremie respectievelijk gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers die vallen onder het vangnet.
 • U kunt de Ziektewetuitkering voor uw werknemer aanvragen via een formulier dat u eenvoudig kunt downloaden via het UWV.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op donderdag 04 april 2024 11:44