Keuring elektrische installatie

Keuring elektrische installatie - Brand is een veelvoorkomende oorzaak van schade aan bedrijfspanden. Ruim een derde van alle brandschades wordt veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie. Een verkeerde aanleg van de elektrische installatie of slecht onderhoud is hier meestal de oorzaak van. Een brand kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Zo kunt u bijvoorbeeld geen producten meer leveren of ligt uw bedrijf geruime tijd stil. Een slecht onderhouden elektrische installatie kan ook op de werkvloer voor veel risico’s zorgen. Medewerkers kunnen gewond raken doordat zij in aanraking komen met elektriciteit.

Heeft u een elektrische installatie clausule?

Deze informatie is speciaal samengesteld voor klanten met een elektrische installatie clausule dit van toepassing is de brandverzekeringen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsschadeverzekering, inventaris- en goederenverzekering en een opstalverzekering of gebouwenverzekering.

Wat is een elektrische keuring?

Met een elektrische keuring worden de risico’s van de elektrische installatie en het gebruik hiervan in kaart gebracht. Onder een elektrische installatie wordt verstaan: alle vast opgestelde apparatuur en installaties die gebruik maken van elektriciteit. Uit de keuring blijkt of er gebreken of fouten in de installatie zijn en wat er moet gebeuren om levensgevaarlijke of brandgevaarlijke situaties te voorkomen.

Waarom een elektrische keuring?

Een elektrische keuring wordt in de eerste plaats uitgevoerd voor de veiligheid van uw medewerkers en uzelf. Daarnaast is het voorkomen van grote brandschades een belangrijke reden voor het uitvoeren van een keuring. Hierdoor is de continuïteit van uw bedrijf beter geborgd.

Wanneer een elektrische keuring?

Voor elk bedrijfspand en elke woning is een elektrische keuring aan te raden. Maar verzekeraars stellen een keuring alleen verplicht voor bedrijven waarvoor zij een elektrische installatie-clausule op de polis plaatsen. Staat deze clausule op uw polis? Dan zijn er meerdere mogelijkheden voor een keuring:

 • vanuit Arbowetgeving wordt in het algemeen een keuring volgens NEN 3140 gevraagd. De keuring kan uitgevoerd worden door bedrijven die gecertificeerd zijn volgens scope 8 van SCIOS, zie www.scios.nl.
 • De NTA 8220 is meer gericht op het brandrisico. Hiervoor geldt dat het uitvoerende keuringsbedrijf moet voldoen aan scope 10 van SCIOS.
 • De Brand Elektrakeuring brengt alles binnen uw bedrijf in kaart wat een potentieel brandgevaar kan vormen. De keuring is in veel gevallen een stuk voordeliger dan bovenstaande keuringen. Naast lagere kosten heeft de keuring het voordeel dat bij de aanwezigheid van zonnepanelen onder andere aandacht wordt besteed aan de omvormer. Bij andere keuringen wordt dit niet meegenomen.

Voldoet uw installatie aan de eisen? Dan ontvangt u van het keuringsbedrijf een rapport met daarin een goedkeuring.

Herstelverklaring

Zijn er gebreken geconstateerd tijdens de elektrische keuring? Dan ontvangt u een rapport waarin vermeld staat welke gebreken uw elektrische installatie heeft. De gebreken die bij de controle zijn geconstateerd moeten worden hersteld binnen de termijnen die in het rapport staan. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de brandverzekering bij schade geen dekking biedt.

Zodra de gebreken hersteld zijn, wordt een herstelverklaring opgesteld en ondertekend. Bij de NTA-keuring moet dit door het keuringsbedrijf gebeuren en bij de Brand Elektrakeuring is dat het installatiebedrijf dat de gebreken heeft hersteld. De herstelverklaring is een bewijs dat uw elektrische installatie veilig is. Graag ontvangen verzekeraars het keuringsrapport en eventuele herstelverklaring van u.

Zijn er geen gebreken geconstateerd? Dan hoeft u alleen het keuringsrapport toe te sturen. Stuur het keuringsrapport ook naar onze verzekeringsadviseur. Dan weet onze adviseur ook dat uw elektrische installatie veilig is.

Hoelang is een keuring geldig?

Uw elektrische installatie moet tenminste één keer per 5 jaar of vaker als dat volgens een risico-inventarisatie wordt verlangd, gecontroleerd worden door een gecertificeerd keuringsbedrijf. Tijdens de herkeuring controleert het keuringsbedrijf of de elektrische installatie nog aan de norm voldoet.

Door welke bedrijven kan een keuring worden uitgevoerd?

De keuring moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd keuringsbedrijf. Het bedrijf moet voldoen aan de door de verzekeraar gestelde eisen ten aanzien van controle, rapportage en herstelverklaring.

Verzekeringsmaatschappijen hebben vaak in samenwerking een keuringsbedrijf de Brand Elektrakeuring ontwikkeld. Deze is een stuk voordeliger dan de gebruikelijke NEN 3140 of NTA 8220 keuring. U kunt deze keuring alleen door de samenwerkende keuringsbedrijven laten uitvoeren.

Heeft u recent een elektrakeuring laten uitvoeren door een ander gecertificeerd keuringsbedrijf? Dan kunt u het keuringsrapport en eventuele herstelverklaring van deze keuring naar onze adviseur of uw verzekeringsmaatschappijen versturen. Een Brand Elektrakeuring is dan niet meer nodig.

Wat zijn de kosten van de keuring elektrische installatie?

Klanten kunnen de Brand Elektrakeuring tegen een gereduceerd tarief laten uitvoeren door een keuringsbureau. De exacte kosten kunt u vaak opvragen via de website van het keuringsbedrijf. Geef bij het aanvragen van een offerte het pakket- of polisnummer van uw verzekeraar op om aanspraak te maken op het gereduceerde tarief. Het verzoek om de keuring uit te laten voeren, geeft u rechtstreeks door aan het keuringsbedrijf. Vaak wordt een kopie van de rapportage door het keuringsbedrijf naar de opgegeven verzekeraar verzonden. Hierdoor hoeft u het keuringsrapport niet zelf toe te sturen.

Keuring elektrische installatie in de praktijk

Door het laten uitvoeren van een Brand-Elektrakeuring krijgen klanten inzicht in de onderhoudstoestand van de elektrische installatie, dit heeft ondernemers geholpen om hun bedrijf nog beter te beschermen. Doordat zij een keuringsrapport ontvangen, kunnen zij onderhoud en eventuele verbeteringen uitvoeren voordat er problemen ontstaan. Deze keuring verhoogt niet alleen de bedrijfszekerheid, maar biedt ook een veilige werkomgeving voor de werknemers. 

Preventietips

Als u schade heeft, dan is het fijn om te weten dat u goed verzekerd bent. Toch is voorkomen beter dan genezen. De volgende tips helpen u uit de brand:

 • Bent u klaar met het gebruiken van een elektrisch apparaat? Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Controleer aan het einde van elke werkdag of alle apparaten uitgeschakeld zijn
 • Vervang defecte TL-buizen direct
 • Zorg ervoor dat elektrische apparaten voldoende ventilatie hebben
 • Sluit vast opgestelde apparaten en machines direct aan op een stopcontact. Zijn er onvoldoende stopcontacten of is het snoer te kort? Laat dan extra stopcontacten plaatsen
 • Schakel geen losse contactdozen aan elkaar
 • Zorg ervoor dat je niet op verlengsnoeren kunt gaan staan
 • Rol bij langdurig gebruik een haspel helemaal af
 • Vervang verouderde apparatuur op tijd
 • Laat werknemers geen eigen apparatuur gebruiken
 • Weest alert op de beschadiging van apparaten, snoeren en stekkers
 • Onderhoud en reinig apparaten volgens de voorschriften van de fabrikant
 • Gebruik apparaten uitsluitend in een omgeving waarvoor ze bedoeld zijn. Volg hierbij de voorschriften in de gebruiksaanwijzing van het apparaat