vrijdag 03 maart 2023 12:06

Korting op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’er in de creatieve en culturele sector

Om zelfstandigen binnen de creatieve en culturele sector te stimuleren zich te verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, heeft de overheid een stimuleringsbudget vrijgemaakt. Met de zogeheten Zelfverzekerd-regeling kunnen zelfstandigen in de betreffende sector een tijdelijke bijdrage krijgen voor de kosten van een AOV of onderling fonds.

De Zelfverzekerd-regeling in het kort

 • De regeling wordt aangeboden door de overheid
 • De bijdrage uit de regeling is maximaal € 50 per maand
 • De korting geldt maximaal 12 maanden
 • De korting geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2022
 • Eenmalige korting op afsluitkosten van € 120 voor verzekeringen gesloten op of na 1 november 2022
 • Aanvragen voor de regeling kunnen tot en met 30 juni 2023 worden ingediend

Belangrijk om te weten is dat het beschikbare budget voor de Zelfverzekerd-regeling beperkt is. Aanvragen kunnen worden ingediend zolang er budget beschikbaar is. Daarnaast kan per kwartaal besloten worden de regeling te wijzigen of te stoppen. Het gaat dus om een tijdelijk stimuleringsbudget.

Kijk hier voor meer informatie

Informatie Oog voor Impuls 

Bent u een zzp’er in de culturele en creatieve sector? Heeft u een plan voor hoe u rond gaat komen als u onverhoopt ziek of arbeidsongeschikt wordt? Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een schenkkring heeft u een vangnet voor het geval u niet meer in staat bent om te werken. Deelname aan een fonds kan helpen om voor de kortere termijn reserves op te bouwen. U kunt zelf kiezen voor welk deel van uw inkomen u een vangnet nodig hebt. 

Volgens het CBS heeft bijna de helft van alle zzp’ers in de culturele en creatieve sector geen enkele voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Het programma Oog voor Impuls stimuleert zzp’ers in de culturele en creatieve sector om hier iets aan te doen. Met de regeling ‘Zelfverzekerd’ kunt u tijdelijk een bijdrage krijgen voor de kosten van een verzekering, fonds of schenkkring voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Al 3000 zzp’ers gingen jou voor en zijn nu Zelfverzekerd! 

Zelfverzekerd is mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. De bijdrage bestaat uit een vergoeding van 50% van de maandelijkse kosten van een voorziening, voor maximaal 12 maanden. Gaat u voor het eerst een voorziening voor arbeidsongeschiktheid regelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een aanvullende stimulansbonus van € 120,-, als tegemoetkoming voor de afsluitkosten. U kunt de bijdrage aanvragen zodra uw afsluiting of deelname rond is. Ga naar www.oogvoorimpuls.nl en word ook Zelfverzekerd! 

Om de regeling voor steeds meer zzp’ers toegankelijk te maken, kunnen de spelregels voor nieuwe deelnemers tussentijds wijzigen. Lees deze daarom eerst goed door voordat u een aanvraag doet. 

Spelregels

In deze spelregels wordt verstaan onder een voorziening: een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Dat kan zijn bij een verzekeraar of via deelname aan een crowdsurance/fonds. 

 1. Deze regeling staat open voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Aan de hand van de SBI-code waarmee ue bij de KvK bent ingeschreven, stellen we vast of je tot de doelgroep behoort. Klik op de volgende link voor inzage in de doelgroep: SBI doelgroep lijst.
 2. Je kunt een aanvraag indienen voor een bijdrage van maximaal 12 maanden in de kosten van je voorziening. Dat mag met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2022, als je toen al een voorziening had.
 3. De bijdrage is 50% van de maandelijkse kosten van de voorziening met een maximum van €50,- per maand gedurende maximaal 12 maanden.
 4. Als je op of na 1 november 2022 een voorziening hebt geregeld, dan krijg je een eenmalige stimulansbeloning van €120,-.
 5. Je mag maar één keer een aanvraag indienen, tenzij we je aanvraag afkeuren en vragen om een nieuwe aanvraag in te dienen.
 6. Aanvragen kunnen alleen via de daarvoor bestemde website worden ingediend en alleen door de aanvrager zelf. Je kunt alleen via de mail vragen stellen over de afhandeling van je aanvraag. Er is geen telefonische helpdesk.
 7. Je hoort binnen vijf werkdagen per mail of je aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Je krijgt een aparte mail wanneer je ook de stimulansbeloning ontvangt. Is je aanvraag goedgekeurd, dan staan in de bevestigende mail instructies over hoe je de bijdrage kunt declareren. Je ontvangt de bijdrage na afloop van de periode waarop je aanvraag betrekking heeft.
 8. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld bij de behandeling van de aanvraag. Die bijdrage verandert daarna niet meer. Stijging of daling van de kosten van je voorziening blijven buiten beschouwing.
 9. Je kunt tot 12 weken na afloop van de aanvraagperiode je bijdrage declareren. Na 12 weken vervalt de mogelijkheid tot declaratie.
 10. De verzekeringspolis of het bewijs van deelname aan een crowdsurance/fonds en een bewijs van betaling van de premie of bijdrage vormen de basis voor de steekproef na declaratie.
 11. Aanvragers kunnen verzocht worden om mee te werken aan, onder andere, algemeen onderzoek op het gebied van arbeidsvoorwaarden in de sector of binnen de eigen beroepspraktijk.
 12. Het loket voor aanvragen is tot en met 30 juni 2023 geopend.

 * Het door de overheid beschikbare budget voor Zelfverzekerd is beperkt. Aanvragen kunnen worden ingediend zolang er budget beschikbaar is. 
* Per kwartaal kan besloten worden de Zelfverzekerd-regeling te wijzigen of te stoppen.

Bron: zelfverzekerd.oogvoorimpuls.nl

Laatst aangepast op vrijdag 03 maart 2023 12:26