Let op de geldigheidsduur van uw Kiwa SCM alarmcertificaat!

Als een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem in uw voertuig is ingebouwd, wordt dit geregistreerd in de database van Kiwa SCM. U ontvangt een certificaat CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) voertuigbeveiliging. Het certificaat dient als bewijs dat uw voertuig is beveiligd met een goedgekeurd beveiligingssysteem. Wordt er door de verzekeraar een alarmsysteem geëist, controleer dan of u in het bezit bent van het certificaat en of dit certificaat nog geldig is. Een certificaat CCV voertuigbeveiliging wordt afgegeven als een voertuig met een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem door een inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging wordt geregistreerd in de database van Kiwa SCM. Wilt u weten of er een certificaat op een bepaald voertuig is afgegeven? Doe dan de kentekencheck.

Kentekencheck

Inbouwbedrijven CCV voertuigbeveiliging registreren voertuigen met gecertificeerde beveiliging in onze database. Met behulp van de kentekencheck kunt u eenvoudig en snel zien of uw auto bij ons is geregistreerd. Het certificaat kunt u overleggen aan uw verzekeringsmaatschappij als bewijs dat uw voertuig is beveiligd met een goedgekeurd beveiligingssysteem. Houdt u er rekening mee dat het certificaat een geldigheidsduur heeft.

Goedgekeurde systemen

Een voertuig kan af-fabriek zijn voorzien van een Kiwa SCM goedgekeurd systeem. Het is ook mogelijk om een after-market Kiwa SCM goedgekeurd systeem te laten installeren en certificeren. Klik hier voor een overzicht van de goedgekeurde systemen.

Nog geen alarmcertificaat?

Heeft uw voertuig nog geen certificaat, dan kunt u contact opnemen met een inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging. Een inbouwbedrijf kan een certificaat afgeven op uw voertuig met een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem.

De beveiligingssystemen kunnen worden onderverdeeld tussen af-fabriek en after-market systemen. Een af-fabriek systeem is een beveiligingssystemen dat vanuit de fabriek in het voertuig aanwezig is. Een after-market systeem is een beveiligingssysteem dat achteraf ingebouwd moet worden. Beide soorten systemen worden aan de hand van keuringsvoorschriften getest en gecertificeerd. U kunt in de zoekfunctie goedgekeurde systemen zien of uw voertuig eventueel beschikt over een goedgekeurd af-fabriek systeem of wat voor systeem er in het voertuig gemonteerd kan worden.

Afgifte certificaat en registratie

Er wordt een certificaat uitgegeven als een inbouwbedrijf de werking van het systeem heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Het inbouwbedrijf registreert het voertuig in de Kiwa SCM database. Hierin worden verschillende zaken vermeld zoals het type voertuig en het type beveiligingssysteem.

Nadat het inbouwbedrijf de gegevens in de database heeft gezet, en er eventueel een steekproef heeft plaatsgevonden, kan er een certificaat worden afgegeven. Een inbouwer plakt vervolgens de herkenbare sticker CCV voertuigbeveiliging op de ramen van het voertuig. Hierdoor zien potentiële dieven dat de auto is voorzien van een Kiwa SCM goedgekeurd systeem en zullen het voertuig eerder laten staan!

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een afgegeven certificaat verschilt per soort voertuig en per alarmsysteem. Kiwa/SCM hanteert de volgende indeling:

Alarmcertificaat personenauto’s, motorfietsen en tweewielers

Certificaten voor personenauto’s, motorfietsen en tweewielers hebben een geldigheidsduur van 36 maanden na afgifte. Hierna dient het beveiligingssysteem elke 12 maanden gekeurd te worden door een inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging. Bij een goed resultaat ontvangt u géén nieuw certificaat, maar een “Bewijs van Certificering” als bewijs dat het beveiligingssysteem is gekeurd en naar behoren functioneert.

Alarmcertificaat voertuigvolgsystemen en terugvindsystemen

Certificaten voor voertuigvolgsystemen en terugvindsystemen hebben een geldigheidsduur van 36 maanden na afgifte. Hierna dient het beveiligingssysteem elke 12 maanden gekeurd te worden door een inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging voor voertuigvolgsystemen. Het systeem wordt dan samen met de meldkamer getest. Bij een goed resultaat ontvangt u géén nieuw certificaat maar een “Bewijs van Certificering” als bewijs dat het beveiligingssysteem is gekeurd en naar behoren functioneert.

Alarmcertificaat bedrijfsvoertuigen en werkmaterieel

Certificaten voor bedrijfsvoertuigen en werkmaterieel hebben een geldigheidsduur van 12 maanden na afgifte. Hierna dient het beveiligingssysteem elke 12 maanden gekeurd te worden door een inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging. Bij een goed resultaat ontvangt u géén nieuw certificaat, maar een “Bewijs van Certificering” als bewijs dat het beveiligingssysteem is gekeurd en naar behoren functioneert.

Alarmcertificaat mechanische beveiligingssystemen en af-fabriek startonderbrekers

Certificaten voor mechanische beveiligingssystemen en af-fabriek startonderbrekers voor personenauto's, motorfietsen en bedrijfsvoertuigen hoeven niet gekeurd te worden na afgifte van het certificaat.

Bron: Kiwa SCM