woensdag 27 oktober 2021 15:58

Minimumloon 2022 bekend

Het minimumloon 2022 is bekend. Fulltime werknemers vanaf 21 jaar krijgen minimaal 1725,00 euro per maand. Wat moet u betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen in 2022.

Minimumloon in 2022

Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat u minimaal moet betalen aan uw werknemers. De hoogte van het minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast. Het wettelijk minimumloon geldt voor alle medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers die jonger zijn dan 21 is er het minimum jeugdloon. Zij krijgen een vastgesteld percentage van het minimumloon. Als werkgever bent u verplicht het minimumloon te betalen. De regels voor het minimumloon staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Minimumloon 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 gaat het minimumloon omhoog. Er is sprake van een flinke stijging, namelijk 1,41% ten opzichte van het laatste minimumloon. Dit zijn de nieuwe minimumlonen:

Leeftijd
Per maand
Per week
Per dag

Minimumloon 21 jaar en ouder

€ 1.725,00

€ 398,10

€ 79,62

Minimumloon 20 jaar

€ 1.380,00

€ 318,50

€ 63,70

Minimumloon 19 jaar

€ 1.035,00

€ 238,85

€ 47,77

Minimumloon 18 jaar

€ 862,50

€ 199,05

€ 39,81

Minimumloon 17 jaar

€ 681,40

€ 157,25

€ 31,45

Minimumloon 16 jaar

€ 595,15

€ 137,35

€ 27,47

Minimumloon 15 jaar

€ 517,50

€ 119,45

€ 23,89

In uw branche kan een hoger minimumloon gelden! Kijk goed wat er in de cao voor uw bedrijf staat.

Minimumloon BBL 2022

Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumloonbedragen. Dit zijn de BBL-bedragen vanaf 1 januari 2022:

Leeftijd
Per maand
Per week
Per dag

20 jaar (BBL)

€ 1.060,90

€ 244,85

€ 48,97

19 jaar (BBL)

€ 905,65

€ 209,00

€ 41,80

18 jaar (BBL)

€ 784,90

€ 181,15

€ 36,23

 

Minimumloon per uur

Wilt u weten wat het minimumloon per uur is? Of wilt u berekenen wat het netto minimumloon is? Benut deze 2 tips voor werkgevers:

 1. Op de website van de Rijksoverheid staat een handige rekentool om het minimumloon per uur te berekenen.
 2. Hoe berekent u het verschil tussen bruto en netto minimumloon? Lees meer over bruto en netto loon berekenen.

Maximumloon?

Is er ook een bovengrens aan het betalen van loon? In de wet staan geen regels over een maximumloon. Maar in uw cao kunnen wel richtlijnen staan over een maximum aan loon of een maximale salarisschaal per functie.

Als u niet hoeft te voldoen aan een cao, kunt u in overleg met uw werknemer bepalen hoe hoog het loon wordt. Hier is dan geen maximum voor. U mag onderling zelf de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bepalen. De afspraken legt u vast in een arbeidsovereenkomst.

Er bestaat wel een maximum dagloon en maximum maandloon. Dit zijn grensbedragen van het UWV voor het bepalen van bepaalde uitkeringen voor werknemers. 

Minimumloon 2022 betalen

Het minimumloon betalen is een plicht voor alle werkgevers in Nederland. Werknemers met een flexibel contract, zoals een nulurencontract of min-maxcontract, hebben ook recht op het wettelijk minimumloon. Ook personeel uit het buitenland moet u minimaal het minimumloon geven. Het minimumloon wordt ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Zorg dus dat u dit op tijd aanpast in uw loonadministratie en op de loonstrook van uw werknemer.

Boete bij niet betalen minimumloon

Het niet betalen van het minimumloon wordt al snel gezien als onderbetaling of uitbuiting. De Inspectie SZW kan een controle uitvoeren en een waarschuwing of boete geven als u onder het minimumloon betaalt. Boven op het minimale loon moet u ook vakantiegeld betalen. Als u dit niet doet, kunt u ook een boete krijgen van de Inspectie SZW.

Onderbetaling wilt u natuurlijk voorkomen. Uw reputatie als goede werkgever kan daarmee flinke schade oplopen en dat heeft grote gevolgen voor uw bedrijf. Uw werknemers kunnen ook gedemotiveerd raken en het kan tot vervelende arbeidsconflicten leiden. Houd u dus aan het minimumloon in 2022.

Overzicht personeelskosten 2022

Uw werknemer kost meer dan alleen het minimumloon. U betaalt bijvoorbeeld ook loonheffingen over het salaris. Daarnaast kunt u geld kwijt zijn aan allerlei werkmiddelen, secundaire arbeidsvoorwaarden en de nodige personeelsverzekeringen

Vragen over het minimumloon 2022

 • Wat is het minimumloon 2022?
  Het minimumloon 2022 voor volwassenen vanaf 21 jaar is € 1.725,00 per maand. Dit minimumloon is geldig in de periode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Op 1 juli gaan de minimumlonen waarschijnlijk weer iets omhoog.
 • Waarom minimumloon betalen?
  Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is van toepassing op alle werknemers met een vast of tijdelijk contract. Betaal u minder dan het minimumloon, dan kunt u een waarschuwing of een flinke boete krijgen van de Inspectie SZW.
 • Wanneer is het minimumloon hoger?
  Het wettelijke minimumloon geldt als basis voor alle werknemers in Nederland. Toch kunnen er voor bepaalde beroepen hogere minimumlonen zijn. Dit is afhankelijk van de cao voor uw branche. In de horeca gelden bijvoorbeeld andere minimumlonen dan in de detailhandel.
 • Voor welke leeftijden is er een minimum loon?
  Het minimum loon geldt voor alle werknemers vanaf 21 jaar tot aan de AOW-leeftijd. Voor werknemers van 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar en 20 jaar geldt een minimum jeugdloon. Dit loon is gebaseerd op een percentage van het minimum loon voor volwassenen. De jeugdlonen stijgen elk halfjaar mee met het standaard minimum loon.
Laatst aangepast op vrijdag 14 oktober 2022 13:34