maandag 15 januari 2024 11:42

Nieuwe richtlijn opslag lithiumbatterijen per 2025 van kracht

De definitieve versie van de PGS 37- 2, de nieuwe richtlijn voor veilige opslag van lithiumbatterijen, gaat naar verwachting per 2025 van kracht. Dat laat Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) weten op verzoek van logistieke opleider Special Cargo.

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen publiceerde afgelopen november de definitieve versie van de PGS 37- 2. Het wordt pas echter verplicht hieraan te voldoen op het moment dat de richtlijn in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wordt aangewezen als wet. Het Bal is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet.

IPLO vertelt aan Special cargo dat de PGS 37-2-richtlijn nog geen onderdeel is van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking is getreden. Naar verwachting zal dat 1 januari 2025 wel het geval zijn. De definitieve richtlijn kan en mag nu al toegepast worden. Dit gebeurt ook al in veel gevallen, doordat de PGS 37-2 verplicht gesteld wordt door het bevoegd gezag.

Alle bedrijven met lithiumenergiedragers kunnen te maken krijgen met de PGS 37-2, zelfs als deze batterijen onderdeel zijn van gereedschappen of andere apparaten.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op maandag 15 januari 2024 12:02