maandag 10 juli 2023 11:55

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

Dit Staffelbesluit pensioenen vervangt per 1 juli 2023 het besluit van 20 december 2019, nr. 2019-21333 in verband met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023. Tevens zijn de berekeningsgrondslagen geactualiseerd.

Het CAP zal de nieuwe versie van het Staffelbesluit pensioenen zo spoedig mogelijk verwerken in de relevante V&A’s en Handreikingen.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 26 juli 2023 11:24