vrijdag 25 maart 2022 10:19

Ontwikkelingen verzuim(kosten) en verzuimverzekering

Iedere werkgever krijgt vroeg of laat te maken met zieke medewerkers en de kosten van de loondoorbetalingsverplichting. Ondernemingen met een loonsom van € 2.000.000,00 of minder verzekeren zich vaak tegen een deel van deze kosten. De markt van verzuimverzekeringen is echter flink in beweging. De laatste ontwikkelingen leest u hieronder. Door recente premiewijzigingen kunnen er prijsverschillen zijn ontstaan. Met onze premiecheck ontdekt u of u een marktconforme premie betaalt of dat u te veel betaalt.

Offerte aanvragen

Doe de gratis premiecheck!

Gestegen ziekteverzuim

De afgelopen jaren is het verzuim binnen bedrijven en organisaties gestegen. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door langdurige Covid klachten, maar ook door uitgestelde re-integratietrajecten, een toename van psychische klachten en een stijging van de AOW-leeftijd. Aan de andere kant zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Wat betekent dit voor nieuwe en bestaande verzuimverzekeringen?

Prognose verzuimkosten en verzuimverzekeringen

Wij verwachten de komende jaren stijgende premies in de markt voor verzuimverzekeringen. Verzekeraars reageren op de toenemende verzuimpercentages en de krapte op de arbeidsmarkt. De krapte betekent dat het werk met minder mensen gedaan moet worden. Dat gaat een periode goed maar daarna is de rek er voor veel mensen uit. Wij zien een stijgend risico op verzuim bij jonge mensen en ouderen. Jonge werknemers ervaren vaker moeilijkheden bij het combineren van werk en privé. Bij ouderen zien we dat de werkdruk in combinatie met veranderende werkzaamheden en fysieke belasting een groter risico vormt op lang verzuim.

Inzicht in verzuimkosten

Veel kleine werkgevers (tot 50 medewerkers) weten niet precies wat de kosten zijn van verzuim. De verzuimkosten bestaan namelijk niet alleen uit het doorbetaalde loon maar ook uit kosten voor de re-integratie van een zieke medewerker. Deze blijven oplopen als er bijvoorbeeld vervanging voor de verzuimende medewerker wordt ingehuurd, maar denk ook aan de kosten van een Arbodienst of een interventie. Gemiddeld kost verzuim zo’n twee keer de loonwaarde van een zieke medewerker. Kijk voor meer informatie op verzuimkosten.nl.

Aandacht voor werknemers

Aandacht voor medewerkers loont. Onderzoek toont aan dat aandacht voor mensen en goed leiderschap leiden tot een lager verzuim. We zien al jaren dat bij kleinere bedrijven het verzuim structureel lager is dan bij grote bedrijven. Gemiddeld was het verzuim bij bedrijven met 1 tot 10 werkzame personen 2,8% en bij bedrijven met 10 tot 100 werkzame personen 4,3%. Bij grote bedrijven, met meer dan 100 werkzame personen, bedroeg het ziekteverzuim zelfs 5,3% (Bron CBS-data: 2021 2e kwartaal). Investeer in medewerkers, aandacht, opleiding maar ook met het goede gesprek, stel de vraag eens: Hoe gaat het met jou?

Marktverwachtingen

Wij verwachten dat de verzuimmarkt de komende jaren een doorontwikkeling maakt op het gebied van dienstverlening, die naast de verzuimverzekering loopt. Verzekeraars krijgen steeds meer inzicht in achterliggende data zoals het soort verzuim, de leeftijden, de duur van het verzuim en de diverse verzuimontwikkelingen. Hierdoor zijn ze steeds beter in staat om werkgevers te helpen in het voorkomen van verzuim.

Er zijn steeds meer services voor werkgevers om werknemers langer vitaal en inzetbaar te houden zoals bijvoorbeeld diverse bedrijfsscans. Deze helpen een werkgever bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Daarnaast is er steeds meer administratief gemak voor werkgevers zoals een salariskoppeling voor het uitwisselen en actueel houden van personeelsgegevens.

De verzuimverzekering

Om verzuimkosten bij ziekte van werknemers op te vangen, kan een werkgever zich verzekeren door een verzuimverzekering af te sluiten. Als een medewerker ziek wordt dan bent u namelijk wettelijk verplicht om maximaal twee jaar, minimaal 70% van het loon door te betalen. In veel gevallen is de loondoorbetaling zelfs 100% in het eerste jaar ziekte. Voor kleine werkgevers is een verzuimverzekering relevant omdat de financiële impact van twee jaar loondoorbetaling voor deze groep groot is. Niet alleen lopen uw loonkosten door, ook wordt er gedurende de periode van het ziekteverzuim niet(s) geproduceerd. De verzuimverzekeraar vergoedt, na afloop van de wachttijd (de eigenrisicoperiode), het verzekerd percentage over het loon en eventueel de werkgeverslasten.

De voordelen van een verzuimverzekering

 • U bent verzekerd tegen de kosten loondoorbetaling bij ziekte
 • U krijgt hulp bij de preventie van verzuim
 • U krijgt hulp bij re-integratie van uw zieke medewerkers
 • U krijgt een vergoeding voor interventies voor de re-integratie van uw medewerkers

De verzuimaanpak voor kleine tot middelgrote bedrijven

Speciaal voor kleine tot middelgrote bedrijven is een gerichte efficiënte aanpak ontwikkeld. Het efficiënte zit met name in de integratie van de verzuimverzekering, een verzuimportaal en arbodienstverlening. Deze verzuimaanpak brengt u de volgende voordelen:

 • Eén loket en snel inzicht in de schade-uitkering
 • Maandelijkse uitbetaling van de verzuimschade
 • Poortwachtergarantie van onze arbodiensten voor sancties van het UWV als u gebruik maakt van de geselecteerde arbodiensten
 • Arbo- en re-integratiediensten door gerenommeerde arbodiensten inclusief financiële bijdragen voor re-integratiemaatregelen
 • Eén meldpunt via het verzuimportaal voor de arbodienstverlening en de verzekering
 • U heeft de verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s van het (ex) personeel in vaste- en tijdelijke dienst helder in beeld
 • U voorkomt dat risico’s onbekend zijn en er onverwacht een forse aanslag op de gedifferentieerde premies voor de Ziektewet en WIA optreden
 • Scherp tarief voor arbodienstverlening

Kosten van de verzuimverzekering

De premie voor een verzuimverzekering wordt door de verzekeraar uitgedrukt in een percentage van de totale loonsom en ligt gemiddeld tussen de 1,5% en 5,5% van de totale loonsom. Bij een hoog verzuim kan dit percentage flink oplopen. Bij het vaststellen van dit percentage kijkt de verzuimverzekeraar onder meer naar de eigen risicoperiode, de sector, de werkzaamheden en de samenstelling van het personeel.

Bespaar op uw premie

Na een (kalender)jaar stelt de verzuimverzekeraar de premie opnieuw vast. Daarbij wordt ook gekeken naar de verzuimhistorie van de onderneming én naar de totale schadelast van de verzekeraar. Uit ervaring weten wij dat het kan lonen om eens in de drie tot vijf jaar te onderzoeken of de verzuimverzekering wellicht elders goedkoper kan worden voorgezet. Via onze handige premiecheck heeft u binnen één minuut een indicatie of u hier uw kostbare tijd aan moet besteden. Gemiddeld besparen onze klanten op hun premie voor de verzuimverzekering.

Gegevens verzuimverzekering

Veel ondernemers zien op tegen de hoeveelheid papierwerk die nodig is om tot een offerte voor een verzuimverzekering te komen. Bij Honig en Honig begrijpen we dit! Het verzamelen van alle benodigde gegevens kost veel tijd. Met onze premiecheck kunt u snel en zonder papierwerk een indicatie van de premie krijgen. Wilt u direct inzicht in de kosten van een verzuimverzekering voor uw bedrijf of organisatie? Of wilt u checken of de premie die u nu betaald marktconform is? Doe dan hier de gratis premiecheck!

Meer weten over de verzuimverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de verzuimverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. 

Veel gestelde vragen verzuimverzekering

Wanneer is er sprake van verzuim?

Als een werknemer niet op het werk verschijnt, kan er sprake zijn van verzuim. Als de werknemer 'ziekte' als reden van het verzuim opgeeft is er sprake van ziekteverzuim. Ziekteverzuim kan kort duren, bijvoorbeeld ingeval van griep of migraine maar ook langer, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of bij een operatie. Een bedrijfsarts stelt vast of en in welke mate een medewerker niet in staat is om te werken. Met de beperkingen van een ziekte kan een werknemer soms nog geheel/ gedeeltelijk arbeid of aangepast werk verrichten.

Hoe lang moet ik als werkgever het loon doorbetalen van een zieke werknemer?

In Nederland is dit maximaal 104 weken tenzij u niet aan uw verplichtingen hebt voldaan om de werknemer te ondersteunen bij het re-integreren. Het UWV kan dan een sanctie opleggen van maximaal 52 weken extra. Een zieke medewerker heeft ontslagbescherming. Voor medewerkers met een tijdelijk contract is een uitzondering van toepassing en kunt u hiervan afwijken.

Is corona-quarantaine ook verzuim?

Nee, als uw medewerker in quarantaine moet is uw medewerker zelf niet ziek. Als uw medewerker zelf corona heeft is hij wel ziek. Dit is bijvoorbeeld een belangrijk verschil voor de dekking op een verzuimverzekering.

Moet ik een arbodienst hebben?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een contract met een arbodienst te hebben. Het ministerie van SZW voert hier controles op uit. U riskeert een boete als u geen contract heeft. Daarnaast kan het problemen opleveren met de verzekeraar van bijvoorbeeld uw verzuimverzekering. Deze verleent geen dekking als er geen arbodienst is. Wij werken samen met diverse arbodiensten.

Moet ik een verzuimverzekering hebben?

Nee, dit is niet verplicht! Wij adviseren werkgevers met maximaal 75 werknemers wel om goed naar de risico’s en mogelijkheden te kijken. Er zijn meerdere vormen van een verzuimverzekering het is belangrijk je goed te laten informeren en adviseren over welke verzekering en welke dekkingen het best passend zijn. Grotere werkgevers, met minimaal 75 werknemers of een loonsom van € 2.000.000,00 of meer, kunnen het risico vaak zelf dragen. Voor deze werkgevers is het interessant om te kijken of het eigenrisicodragerschap voor de WGA of Ziektewet tot de mogelijkheden behoort.

Laatst aangepast op vrijdag 25 maart 2022 11:03