vrijdag 03 september 2021 11:47

Oversluiten naar de Momentum AOV van Movir nu extra aantrekkelijk: 20% oversluitkorting!

Voor sommige klanten met een Beroeps-AOV is de premie van de Momentum AOV lager dan van uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Bovendien ontvangen klanten die oversluiten tijdelijk een oversluitkorting van 20% over de premie van de Movir Momentum AOV in het eerste verzekeringsjaar. Voor een aantal klanten is oversluiten van de Beroeps-AOV naar de Momentum AOV nu dus extra aantrekkelijk.

Movir Momentum AOV is er voor uw carrière

Ontdek of oversluiten naar onze Momentum AOV aantrekkelijk voor u is

 • Wij controleren met een checklist of u een aanvraag tot oversluiten kan indienen
 • Wij vergelijk de kenmerken van uw huidige Beroeps-AOV en de Momentum AOV met elkaar
 • Wij kunnen een offerte van Movir voor u verzorgen
 • U beantwoordt zelf 5 vragen over uw gezondheid en u krijgt een indicatie of Movir uw aanvraag voor een Momentum AOV medisch kan accepteren.

De verschillen tussen de Beroeps-AOV en de Movir Momentum AOV

In de polisvoorwaarden staan de regels van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en veel praktische zaken. Deze regels zijn belangrijk voor uw recht op een eventuele uitkering. Op de Movir Momentum AOV zijn andere polisvoorwaarden van toepassing dan op je huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Bekijk hier alle verschillen: Verschillenoverzicht Beroeps-AOV en Movir Momentum AOV

20% oversluitkorting

Vindt u de premie en kenmerken van de Momentum AOV aantrekkelijk? Vraag dan uiterlijk 31 december 2021 de Momentum AOV aan. Accepteert Movir uw aanvraag? Dan krijgt u een oversluitkorting van 20% over de premie van de Movir Momentum AOV in het eerste verzekeringsjaar.

Regels oversluitkorting 

Goed om te weten: de oversluitactie van 20% korting kent een aantal regels. De korting geldt bijvoorbeeld alleen als u een Beroeps-AOV Langlopend oversluit naar de langlopende Movir Momentum Sommen of Schade AOV. Wilt u weten of u recht heeft op oversluitkorting? Ga dan naar de actiepagina en bekijk de regels. Bekijk hieronder of u recht heeft op oversluitkorting van 20% over de te betalen premie in het eerste verzekeringsjaar van de Movir Momentum AOV.

De oversluitactie van 20% korting kent de volgende regels:

 • De actie geldt voor bestaande klanten met een Beroeps-AOV Langlopend of Huisartsen-AOV Langlopend die oversluiten naar een langlopende Movir Momentum Sommen of Schade AOV
 • De actie is geldig van 2 september 2021 tot en met 31 december 2021
 • Movir moet de aanvraag tot oversluiten uiterlijk 31 december 2021 ontvangen. De aanvraag bestaat uit een compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en gezondheidsverklaring
 • Aanvragen tot oversluiten kunnen digitaal of via papier aangeleverd worden bij Movir
 • De actie geldt voor alle beroepen van de Beroeps-AOV Langlopend en de Huisartsen-AOV Langlopend
 • De actie geldt voor alle contractduren van de Movir Momentum AOV
 • De actie geldt niet voor klanten die oversluiten naar de Movir Momentum AOV met een beperkte uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
 • De actie geldt niet voor de Vaste Kosten en/of Waarnemingsverzekering van de Beroeps-AOV of Huisartsen-AOV Langlopend die worden overgesloten naar de Movir Momentum Extra Kostenverzekering.
 • De actie geldt niet voor de Ongevallenverzekering die wordt overgesloten naar de Movir Momentum Ongevallenverzekering.
 • De actie geldt niet voor oversluiten van een andere Movir-AOV dan de Beroeps-AOV Langlopend (bijvoorbeeld de Soepel&Zeker AOV, Artsen Onderlinge) naar een langlopende Movir Momentum Sommen of Schade AOV.
 • De reguliere acceptatieprocedure van de Movir Momentum AOV is van toepassing.
 • U krijgt de korting in één keer gestort op het bij ons bekende rekeningnummer. Dit bedrag betaalt Movir ongeveer twee weken na aanvang van de Movir Momentum AOV uit. Betaalt u de premie aan uw adviseur? Dan ontvangt u deze korting retour van uw adviseur.
 • U krijgt 20% oversluitkorting over de te betalen premie in het eerste verzekeringsjaar van de Movir Momentum AOV. Hiermee bedoelen we de premie na aftrek van eventuele andere kortingen. Bijvoorbeeld de beroepsorganisatiekorting, Arrangementskorting bij een MSB Arrangement of een restant aanvangskorting. 

Overzicht wanneer oversluitkorting van toepassing is

Beroeps-AOV of Huisartsen-AOV

Movir Momentum AOV

Oversluitkorting van toepassing

Beroeps-AOV Langlopend of Huisartsen-AOV Langlopend

Langlopende Movir Momentum Sommen of Schade AOV

Ja

Tweede Beroeps-AOV Langlopend of Huisartsen-AOV Langlopend

Tweede langlopende Movir Momentum Sommen of Schade AOV

Ja

Beroeps-AOV met uitkeringsduur 1 (=eerstejaarsverzekering), 3 of 5 jaar

Movir Momentum Sommen of Schade AOV met beperkte uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar

Nee

Waarnemingsverzekering

Movir Momentum Extra Kostenverzekering

Nee

Vaste Kostenverzekering

Movir Momentum Extra Kostenverzekering

Nee

Ongevallenverzekering

Movir Momentum Ongevallenverzekering

Nee

 

Is de korting aftrekbaar van de belasting?

De premie die u voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) betaalt, kunt u in aftrek brengen op het inkomen in box 1 bij je aangifte inkomstenbelasting. Het gaat om de daadwerkelijk betaalde premie en dus niet om de verschuldigde premie. Stel: Uw premie zonder oversluitkorting is het eerste jaar € 6.000,00. Hier gaat 20% oversluitkorting af. U betaalt dan in het eerste jaar € 4.800,00 premie. Dit bedrag kunt u in aftrek brengen op uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting over dat eerste jaar. U ziet het juiste bedrag terug op de jaaropgave.

Laatst aangepast op vrijdag 03 september 2021 11:57