woensdag 20 oktober 2021 11:09

Overstromingsdekking vanaf 1 oktober automatisch meeverzekerd op de particulieren en zakelijke verzekeringen van Nationale Nederlanden

Vanaf 1 oktober 2021 is de overstromingsdekking voor niet-primaire waterkeringen automatisch meeverzekerd. Deze dekking geldt voor alle particulieren als zakelijke verzekeringen van Nationale-Nederlanden, OHRA, ABN AMRO Verzekeringen, ING Verzekeren en SNS Verzekeren. Hiermee krijgt u als klant meer duidelijkheid over wat wel en niet is gedekt bij schade door overstroming.

Overstromingsdekking vanaf 1 oktober automatisch meeverzekerd

Schade aan een gebouw/woonhuis en inboedel dan wel inventaris en/of goederen door water is voortaan gedekt met uitzondering van schade door primaire dijkringen en buitendijkse gebieden. Met deze dekking wil Nationale-Nederlanden met haar labels bijdragen aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering.

De overstromingsdekking voor niet-primaire waterkeringen wordt toegevoegd aan de dekking van de Inboedelverzekering en Opstalverzekering voor Particulieren en de Gebouwen-, Inventaris- en Goederenverzekeringen met een neerslagdekking voor onze Zakelijke klanten. Deze nieuwe dekking geldt per direct en wordt op een later moment automatisch aan de polis toegevoegd. De uitbreiding is niet van toepassing op co-assurantieverzekeringen.

Wat is overstroming?

Met overstroming wordt bedoeld een overstroming van water uit rivieren, meren, kanalen of sloten door het onvoorzien bezwijken, beschadigen, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere niet-primaire waterkeringen. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die verzekerd is.

Verschil tussen een primaire en niet-primaire waterkering

Waterkeringen zijn objecten, werken of constructies die water kunnen tegenhouden in geval van hoogwater. We maken onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen het land tegen het buitenwater als de zee, de grote rivieren of het IJsselmeer. Alle overige waterkeringen zijn niet-primaire waterkeringen.

Nationale-Nederlanden heeft het beheer over diverse labels. Naast Nationale-Nederlanden zijn dit OHRA, ABN AMRO Verzekeringen, ING Verzekeren en SNS Verzekeren.