woensdag 10 mei 2023 12:53

Pensioenakkoord voor een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel?

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken.

Inhoud pensioenakkoord

Een aantal afspraken zijn:

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Om het pensioenstelsel hierop aan te sluiten, heeft het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

Het nieuwe pensioenstelsel zorgt ervoor dat als het economisch goed gaat de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden. Pensioenen kunnen ook omlaag gaan als het economisch erg tegen zit, hoewel er meerdere mechanismen zijn ingebouwd om dat te voorkomen. Zo komt er een solidariteitsreserve om verliezen op te vangen en kunnen verlagingen uitgesmeerd worden over meerdere jaren. Ook wordt met de nieuwe regels duidelijker wat u opbouwt en de regels sluiten beter aan bij het feit dat mensen niet meer 40 jaar bij een werkgever werken. Tegelijkertijd worden de solidaire elementen van het pensioenstelsel behouden: er wordt gezamenlijk pensioen opgebouwd en de risico’s worden gedeeld.

Ingangsdatum nieuwe pensioenregels

De Eerste Kamer stemt op 30 mei 2023 over het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel. De wet zou dan op 1 juli 2023 in werking kunnen treden. Als de wet van kracht is, krijgen vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, tot 1 januari 2027.

De Tweede Kamer heeft op 22 december 2022 ingestemd met het wetsvoorstel toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Minister Carola Schouten stuurde het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen op 30 maart 2022 naar de Kamer.

AOW-leeftijd

De wet die het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd regelt, geldt sinds 1 januari 2020.

Meer informatie kunt u vinden in de ‘Antwoorden op Kamervragen over verlaging van de variabele pensioenuitkeringen’.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 10 mei 2023 12:59