Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Preventie

Preventie

Bij het afsluiten van een autoverzekering wordt u gevraagd hoe u uw auto heeft beveiligd tegen diefstal. Dat kan door middel van een auto-alarm of beveiligingssysteem. Die zijn er in verschillende soorten en klassen. Wat voor beveiligingsklassen zijn er en hoe weet u welke uw auto heeft? Daar leest u hieronder hier meer over.

Aanvraag offerte autoverzekering

Nog altijd worden er in Nederland jaarlijks duizenden auto’s gestolen. Na een afname van het aantal diefstallen zijn er in de eerste vier maanden van 2019 juist weer meer voertuigen ontvreemd. Dat risico kunt u aanzienlijk verkleinen door een beveiligingssysteem te laten inbouwen.

Hoe blijft u overeind als uw bedrijf wordt getroffen door een calamiteit, zoals een brand, pandemie of stroomstoring? Met een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) denkt u hier van tevoren over na. Dit biedt houvast als u onder grote druk beslissingen moet nemen.

Bij het afsluiten van een autoverzekering kunt u de vraag krijgen hoe uw auto beveiligd is: klasse 1, klasse 2, klasse 3 of voertuigvolgsysteem. SCM en VbV zijn dit termen die u vaak tegenkomt als het gaat om de minimum beveiligingseisen, maar wat betekenen deze nou eigenlijk voor u?

Brand is een veelvoorkomende oorzaak van schade aan bedrijfspanden. Ruim een derde van alle brandschades wordt veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie. Een verkeerde aanleg van de elektrische installatie of slecht onderhoud is hier meestal de oorzaak van. Een brand kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Zo kunt u bijvoorbeeld geen producten meer leveren of ligt uw bedrijf geruime tijd stil. Een slecht onderhouden elektrische installatie kan ook op de werkvloer voor veel risico’s zorgen. Medewerkers kunnen gewond raken doordat zij in aanraking komen met elektriciteit.

Als een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem in uw voertuig is ingebouwd, wordt dit geregistreerd in de database van Kiwa SCM. U ontvangt een certificaat CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) voertuigbeveiliging. Het certificaat dient als bewijs dat uw voertuig is beveiligd met een goedgekeurd beveiligingssysteem. Wordt er door de verzekeraar een alarmsysteem geëist, controleer dan of u in het bezit bent van het certificaat en of dit certificaat nog geldig is. Een certificaat CCV voertuigbeveiliging wordt afgegeven als een voertuig met een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem door een inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging wordt geregistreerd in de database van Kiwa SCM. Wilt u weten of er een certificaat op een bepaald voertuig is afgegeven? Doe dan de kentekencheck.

Een ongeluk binnen uw bedrijf zit in een klein hoekje. En gezondheidsproblemen wilt u liever voorkomen dan achteraf oplossen. Denk aan werken met machines of gevaarlijke stoffen, confrontaties met agressie of geweld, te lang achter een beeldscherm zitten of hoge werkdruk. Dat is vervelend voor werknemer èn werkgever. Breng daarom de risico's in uw bedrijf in kaart met de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en neem meteen passende preventiemaatregelen.

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van elektrische voer- en werktuigen. Zoals heftrucks en palletwagens. Het laden van de accu’s van deze voertuigen brengt (brand)risico’s met zich mee. Hieronder lees je de belangrijkste risico’s.

Agrarisch ondernemers willen graag dat hun werkzaamheden altijd door kunnen gaan. Het is dan ook van belang om bedrijfsrisico’s goed in beeld te brengen en passend te verzekeren. Dit kan via de agrarische verzekeringen bij Honig en Honig. Maar omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, is het verstandig de risico’s te beperken door het nemen van de juiste preventiemaatregelen. Hieronder vindt u onze preventietips.

Levert u diensten of producten? Met heldere algemene voorwaarden laat u uw klanten weten onder welke condities u werkt. Ook kunt u met bepalingen in uw algemene voorwaarden de aansprakelijkheidsrisico’s voor uw bedrijf beperken. Gebruik de algemene voorwaarden die uw brancheorganisatie voor leden heeft opgesteld. Deze zijn aanvaard in uw sector. Zo voorkomt u vervelende discussies en conflicten.

Bij een bedrijfsverhuizing komt nogal wat kijken. U bent misschien zo druk met al het geregel, dat u vergeet dat u tijdens een verhuizing extra risico’s loopt. Bijvoorbeeld door de werkzaamheden aan het nieuwe pand. Of doordat de beveiliging nog niet in orde is. Met onze tips bent u goed voorbereid en voorkomt u schade voor, tijdens én na de verhuizing.

Goede preventie is belangrijk. Schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste preventieve maatregelen.

Een storing in de elektra, problemen met de kookketel of brand. Als ondernemer met een bloembollenbedrijf kent u de risico’s van het vak als geen ander. Wij helpen u graag om de kans op problemen te verminderen. Daarom zetten we de belangrijkste preventiemaatregelen op een rij.

Beginnende brandjes kunt u zelf blussen met kleine blusmiddelen. U moet dan wel zorgen dat u de juiste middelen in huis heeft, dat deze goed werken en dat u en uw medewerkers weten hoe ze er mee om moeten gaan. We zetten de belangrijkste informatie over blusmiddelen op een rij.

Kabels of panden die beschadigen tijdens uw funderingswerkzaamheden. Verzakkingen door grondwaterstandverlaging. Materialen die verdwijnen, brandstichting en mensen die gewond raken. Als bouwondernemer kent u de risico’s van het vak als geen ander. Met deze preventietips helpen wij u om de kans op diefstal, beschadiging en ongelukken te verminderen.

Preventie brandgevaarlijke werkzaamheden - Lassen, slijpen, snijbranden, vlamsolderen, verf afbranden, föhnen en dakdekken. Deze werkzaamheden brengen een groot brandgevaar met zich mee. Daarom is het belangrijk om extra voorzichtig te werk te gaan. Met onze preventietips beperkt u het risico van brand.

Slaat u buiten spullen op? Dat brengt risico’s met zich mee, zoals diefstal en brandstichting. Rook en roet kunnen veel schade aanrichten en bovendien kan het vuur overslaan naar uw gebouwen. Wist u dat bij ongeveer 20% van de branden sprake is van brand in afvalcontainers en in spullen die buiten zijn opgeslagen en 2/3 hiervan is aangestoken? Met onze tips verkleint u de kans op brand aan de spullen die buiten staan.

Verliest u hardware of gegevens door bijvoorbeeld diefstal of beschadiging? Dan zijn de gevolgen vaak groot. Niet alleen lijdt u materiële schade, ook heeft u kans dat uw werk stil komt te liggen. Met de juiste maatregelen voorkomt u veel problemen.

In de meeste bedrijven is nog steeds contant geld aanwezig. Een aantrekkelijk doel voor criminelen. Overvallers vinden het moment waarop uw geld het bedrijf verlaat buitengewoon interessant. Maatregelen om de kans op diefstal en fraude te verminderen zijn vaak eenvoudig én doeltreffend.

Gelegenheid maakt de dief. Dus als u de juiste maatregelen neemt, verkleint u de kans op inbraak. Met onze preventietips diefstal helpen we u graag op weg.

Kortsluiting en gebreken aan elektrische installaties kunnen grote gevolgen hebben. Om veilig te werken is het belangrijk dat de elektrische installatie, apparaten en gereedschappen in goede staat verkeren.

Met de feestdagen, het WK en Koningsdag versieren veel ondernemers hun bedrijf. Goed voor de sfeer en eventueel de omzet, mits u de risico’s beperkt. Langs de versiering kan een brand zich snel verspreiden. Daarnaast veroorzaken overbelaste elektrasnoeren en kapotte kerstverlichting vaak brand. En wist u dat de meeste kunststof vlaggetjes en synthetische slingers niet voldoen aan de brandveiligheidseisen?

U weet: lassen en slijpen brengen risico’s met zich mee. Daarnaast vertrouwen klanten u hun auto’s toe. Met onze tips vermindert u de kans op ongelukken, diefstal en brand. Voorkomen is beter dan genezen.

Verhuurt u kamers? Als huisbaas moet u het pand veilig houden. Maar ook de bewoners zelf hebben daar een verantwoordelijkheid in. Met onze tips zorgt u samen voor een veilige leefomgeving.

In bedrijfskeukens liggen veel risico’s op de loer. Brand, bijvoorbeeld. Maar ook ongelukken. Met eenvoudige maatregelen kunt u de risico’s flink beperken.

Met een terrasverwarmer creëert u een terras of rookplek met een aangename temperatuur. Maar u moet er niet aan denken dat er brand ontstaat. Kies daarom altijd voor terrasverwarmers met CE-markering. Zo weet u zeker dat ze voldoen aan de minimale veiligheidseisen van de Europese Unie. En met deze tips zorgt u voor een veilige installatie en veilig gebruik van terrasverwarming.

Met een waterslot vermindert u de kans op waterschade. Met onze tips helpen we u om een veilige keuze te maken bij de aanschaf, de installatie en het gebruik van een waterslot. Koffieautomaten, wasmachines en vaatwassers zijn meestal met een flexibele leiding op de waterleiding aangesloten. Als een slang losraakt of scheurt, stroomt er per uur zo’n 2.000 liter water uit. Dat zijn ruim drie badkuipen. Met een simpele en goedkope maatregel kunt u de kans op schade verminderen: een waterslot.

Niets is zo veranderlijk als het weer in Nederland. Zwaar weer zorgt iedere keer weer voor veel schade. Wordt er slecht weer verwacht? Schade bij zwaar weer is vaak te voorkomen door eenvoudige maatregelen. Onze preventietips helpen u daarbij. Zo hopen we Nederland weer een stukje veiliger te maken. Slecht weer op komst? Beperk de schade!

Klanten die niet op tijd betalen, kleine administratieve fouten met grote gevolgen en diefstal van gegevens. Deze onverwachte tegenvallers kunnen vervelend uitpakken voor uw bedrijf. Wij helpen u graag met slimme maatregelen om problemen voor te zijn.

Preventie zonnepanelen - Er is een enorme groei aan bedrijven die zonnepanelen installeren. Daardoor zijn veel zonnepanelen, bijbehorende bekabeling en omvormers niet volgens de regels geïnstalleerd. Maakt u zich zorgen over rendementsverlies en brandgevaar? Laat dan uw PV-installatie regelmatig keuren en onderhouden. Preventie is steeds vaker nodig om een gebouw met zonnepanelen te verzekeren. Waar moet u precies op letten? Waar zit het gevaar in een ondeugdelijke zonnepanelen-installatie? Op deze pagina vindt u de belangrijkste aandachtspunten en inzicht in de mogelijkheden van preventie.

Preventie Zorg en uiterlijke verzorging - Ontevreden klanten, het uitblijven van betalingen of kapotte apparaten. Als ondernemer in de zorg of uiterlijke verzorging kunt u daar mee te maken krijgen. Wij helpen u graag om problemen te voorkomen.

Verhuurt u kamers of een woonhuis? Als huisbaas moet u het pand veilig houden. Maar ook de bewoners zelf hebben daar een verantwoordelijkheid in. Met onze tips zorgt u samen voor een veilige leefomgeving en verhuur. Door de juiste preventie toe te passen zijn er ook diverse verzekeringen mogelijk bij kamerverhuur of woningverhuur

Deze informatie over rieten daken is speciaal voor de verzekeringnemer opgesteld. Door uw dak goed te onderhouden en preventiemaatregelen te nemen, kan schade beperkt of voorkomen worden en u zo veel leed besparen. Door schade en schande wordt men wijs, maar beter is het te leren van de fouten van anderen. Deze brochure kan u van dienst zijn bij het kiezen tussen de verschillende opties op het gebied van preventie.

Offerte particuliere verzekeringen rieten dak aanvragen

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis van het arbobeleid van elk bedrijf. De RI&E helpt om risico’s in kaart te brengen en die risico’s aan te pakken met de juiste maatregelen. Voor een veilige en gezonde werkplek. Het is voor elk bedrijf verplicht om een RI&E te hebben.

Brancheorganisaties en vakinhoudelijke experts hebben onder aanvoering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de risicoklasse-indeling Digitale Veiligheid ontwikkeld. Dit is een online vragenlijst met 11 vragen die de ondernemer kan invullen om te zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete stappen nodig zijn om de cyberweerbaarheid te vergroten.

SCM Alarm klasse indeling - Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende types alarm en de SCM klasse indeling voor uw autoverzekering.

De Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van bedrijfsgebouwen en woningen te bepalen. Onderdeel van de VRKI is een lijst met aantrekkelijke spullen. Op deze lijst staan goederen – variërend van aanhangwagens tot tabakswaren en zonnepanelen – met daarbij de vermelding of deze laag, middel, hoog of zeer hoog aantrekkelijk zijn voor criminelen. In bedrijven of woningen kunnen verschillende soorten goederen aanwezig zijn. De aantrekkelijkheid, de waarde van de goederen en waar ze opgeslagen zijn bepalen samen de risicoklasse waar uw bedrijf of woning in valt. De risicoklasse is bepalend voor het type en de zwaarte van de beveiligingsmaatregelen die de VRKI 2.0 voorstelt voor uw bedrijf.

Bij brand in een gebouw moet iedereen snel en veilig de nooduitgang kunnen vinden. Dat stelt eisen aan de vluchtwegen. We zetten ze op een rij. Een veilige vluchtweg is uiteraard snel te vinden. Maar moet ook direct te herkennen zijn en voorzien zijn van noodverlichting. Een veilige vluchtweg is vrij van obstakels, is zo kort mogelijk en duidelijk bewegwijzerd. De eisen aan vluchtwegen zijn onder andere afhankelijk van het aantal mensen dat gebruik moet maken van die vluchtweg en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Zijn er voldoende vluchtwegen aanwezig?

Verhuurt u een loods, bedrijfspand of schuur? Dan is het van belang dat u uw huurder vertrouwt. Als in uw pand criminele activiteiten plaatsvinden, loopt u het risico op financiële schade of zelfs strafrechtelijke vervolging. Voorkom dat criminelen je bedrijfsruimte gebruiken voor illegale activiteiten.

Wist u dat vaak branden bij bedrijven ontstaat door onvoorzichtigheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden? Branden door lassen, slijpen, solderen, dakdekken of soortgelijke werkzaamheden ontstaan vaak op plaatsen waar dergelijke werkzaamheden normaliter niet uitgevoerd worden. Verzekeraars verplichten bedrijven daarom steeds vaker het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden te gebruiken.

Jaarlijks worden ongeveer 1.250 stuks werkmaterieel gestolen. Exacte cijfers ontbreken, omdat voor werkmaterieel in het verleden geen kenteken verplicht was gesteld. Diefstal van werkmaterieel leidt niet alleen tot directe financiële schade voor de eigenaar, verhuurder of verzekeraar, maar brengt ook aanvullende problemen met zich mee. Zo duurt het vaak lang voordat de werkzaamheden kunnen worden hervat. Met een gecertificeerd beveiligingssysteem verkleint u de kans op diefstal van uw werkmaterieel. Beveiligingssystemen voor werkmaterieel zijn geschikt voor bijvoorbeeld tractoren, graafmachines, wielladers en landbouwmachines.