Preventie kamerverhuur

Verhuurt u kamers? Als huisbaas moet u het pand veilig houden. Maar ook de bewoners zelf hebben daar een verantwoordelijkheid in. Met onze tips zorgt u samen voor een veilige leefomgeving.

Zorg voor een vergunning

Wilt u kamers verhuren in een pand? Dan kan het zijn dat u een omzettingsvergunning kamerverhuur of omgevingsvergunning van de gemeente nodig heeft. U zet namelijk zelfstandige bewoning om naar onzelfstandige bewoning.

Omzettingsvergunning voor kamerverhuur

U heeft een vergunning voor woningomzetting nodig wanneer u woonruimte wilt omzetten naar onzelfstandige woonruimte (hiermee bedoelen we één of meer kamers). Alleen een eigenaar van een woonruimte kan een omzettingsvergunning bij de gemeente aanvragen.

Omgevingsvergunning voor kamerverhuur

Is het omzetten van een woonruimte naar onzelfstandige woonruimte in strijd met het bestemmingsplan? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het afwijken van een het bestemmingsplan. Een omzettingsvergunning heeft u alleen nodig voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte. Voor het omzetten van andere gebouwen, bijvoorbeeld een kantoorpand naar onzelfstandige woonruimte, heeft u geen omzettingsvergunning nodig (alleen een omgevingsvergunning).

De exacte bepalingen verschillen per gemeente!

Zorg voor veilige verwarming

 • Heeft u de keuze tussen gaskachels of centrale verwarming? Kies dan voor centrale verwarming.
 • Laat cv-ketels, gaskachels, boilers en geisers elk jaar goed nakijken door een erkend installateur.
 • Laat bewoners ruimtes met gaskachels en geisers met een waakvlam goed ventileren.
 • Plaats een koolmonoxidemelder in elke kamer waar een gastoestel staat met een waakvlam.
 • Hou de directe omgeving van gaskachels vrij van brandbare materialen, dek kachels niet af.
 • Laat wasgoed nooit dicht bij een kachel drogen.

Denk aan de elektrische veiligheid

 • Laat een erkend installateur controleren of de elektrische installatie voldoende capaciteit heeft voor het aantal kamers. Laat zo nodig extra groepen plaatsen. 

Zorg voor een brandveilige keuken

 • Hou keukenapparaten - inclusief de aansluitkabels - schoon en onbeschadigd.
 • Zorg dat apparaten hun warmte kwijt kunnen. Denk aan de wasmachine en de magnetron.
 • Verbied magnetrons en kooktoestellen buiten de keuken.
 • Installeer een afzuigkap met een metalen afzuigkanaal. Gebruik geen flexibele kanalen van kunststof of aluminium) Hou het filter goed schoon en vervang het regelmatig.
 • Controleer uw gasslangen elk jaar. Heeft u geen speciale onderhoudsvrije gasslangen? Vervang ze dan elke vijf jaar. Of eerder, als u scheurtjes of andere onregelmatigheden ziet.
 • Plaats kookplaten op een stabiele ondergrond en alleen tegen een wand als deze van onbrandbaar materiaal is gemaakt.
 • Plaats metalen afvalbakken als de bewoners roken.

Hang rookmelders op

 • Hang in alle ruimtes een rookmelder. Plaats de rookmelder in de keuken ver genoeg van het fornuis of kies voor een hittemelder.
 • Kies voor rookmelders die zijn aangesloten op het lichtnet én een accu of back-upbatterij hebben. Zodat ze blijven werken, ook als de stroom uitvalt.
 • Koppel de rookmelders, zodat ze allemaal tegelijk afgaan bij brand in een van de ruimtes. Zorg ervoor dat het alarm overal te horen is.
 • Test de rookmelders minimaal één keer per maand. Vervang de back-upbatterij zodra het waarschuwingssignaal dit aangeeft.

Plaats blusmiddelen

 • Hang een blustoestel in de gezamenlijke keuken en op elke bouwlaag in de gezamenlijke gang.
 • Laat de blustoestellen één keer per twee jaar onderhouden door een REOB-onderhoudsbedrijf.
 • Zorg dat er voldoende draagbare blusmiddelen aanwezig zijn met een minimale inhoud van zes liter of zes kilo.
 • Kies voor sproeischuimblussers. Bluspoeder zorgt voor veel extra schade bij het blussen van een klein brandje.
 • Hang een blusdeken in de keuken.
 • Zorg dat de blusmiddelen goed bereikbaar blijven en dat ze goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door ze te markeren met een pictogram. 

Hou vluchtroutes vrij

 • Maak een vluchtplan en bespreek dit met de bewoners. Neem ook een alternatieve vluchtweg op voor als de hoofduitgang door brand onbereikbaar is.
 • Maak een plattegrond met daarop de vluchtwegen, blusmiddelen en hoofdafsluiters van gas en elektra. Hang deze op een plek waar iedereen hem goed kan zien.
 • Kies voor de gedeelde ruimtes en de vluchtwegen altijd voor onbrandbare wand- en plafondafwerking.
 • Hang geen brandbare versieringen op. Langs versiering verspreidt vuur zich razendsnel.
 • Hou vluchtwegen altijd vrij en voorkom struikelgevaar.
 • Plaats leuningen of balustrades aan bij hoogteverschil.

Zorg voor heldere huisregels

 • Maak afspraken met bewoners over brandveilig gebruik van het pand en het schoonmaken van de gezamenlijke ruimtes. Leg deze vast in duidelijke huisregels.
 • Neem in het huurcontract op dat bewoners de huisregels naleven.
 • Hang de huisregels goed zichtbaar op. Bijvoorbeeld in de gang of in de keuken.

Verminder de kans op waterschade

 • Laat bewoners platte daken niet gebruiken als dakterras, tenzij ze daarvoor geschikt zijn.
 • Maak elk jaar na de herfst de dakgoten, platte daken en dakterrassen schoon en controleer de dakgoot en afvoer op verstoppingen.
 • Controleer elk jaar het sanitair en de waterafvoeren. Laat kitnaden op tijd vervangen.
 • Is er niet genoeg natuurlijke ventilatie in de badkamer of keuken? Installeer dan een mechanische installatie. Hou de ventilatiekanalen schoon.
 • Monteer een waterslot op de watertoevoer van de wasmachine en plaats de wasmachine in een lekbak.

Heeft u vragen over schadepreventie of de verzekeringen bij kamerverhuur of woningverhuur?

Honig en Honig adviseert u graag over hoe u de kans op schade vermindert en de samenstelling van uw onroerend goed verzekeringen. Onze adviseur is u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer en service bij schade.

Vraag een vrijblijvende offerte aan van de onroerend goed verzekeringen!

Offerte onroerend goed verzekeringen aanvragen