Preventie zakelijke dienstverlening

Klanten die niet op tijd betalen, kleine administratieve fouten met grote gevolgen en diefstal van gegevens. Deze onverwachte tegenvallers kunnen vervelend uitpakken voor uw bedrijf. Wij helpen u graag met slimme maatregelen om problemen voor te zijn.

Voorkom onveilige situaties op het werk

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van uw personeel. Met de volgende maatregelen voorkomt u onveilige en ongezonde situaties.

 • Zorg voor ergonomische werkplekken. Stel de monitoren, stoelen en werkbladen goed af.
 • Laat uw medewerkers voldoende pauzes nemen. Installeer bijvoorbeeld pauzesoftware op de computers.
 • Zorg voor een goed binnenklimaat met genoeg ventilatie, schone lucht, een aangename temperatuur en goede verlichting.
 • Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij het bezoeken van gevaarlijke locaties. Denk aan veiligheidsschoenen en helmen.
 • Houd vluchtwegen vrij.
 • Breng de risico’s in uw bedrijf in kaart met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en neem passende maatregelen.

Voorkom diefstal

Gelegenheid maakt de dief. Maak het inbrekers daarom zo moeilijk mogelijk en voorkom diefstal, zowel in uw bedrijf als onderweg.

 • Laat uw bedrijf beveiligen door een beveiligingsbedrijf met BORG-certificaat of dat is erkend door de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB).
 • Houd mensen die niets te zoeken hebben in uw bedrijf buiten de deur met goede toegangscontrole en sleutelbeheer.
 • Berg computerapparatuur op in een afgesloten kast of maak computers vast aan het meubilair met kabels die goedgekeurd zijn door SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) of VdS (Vertrauen durch Sicherheid).
 • Laat waardevolle spullen, zoals laptops en mobiele telefoons, niet onbeheerd achter in uw auto of op werkplekken bij uw klanten.

Lees meer over het verminderen van de kans op diefstal in onze preventietips over Diefstal.

Beveilig uw informatie

Verlies van gegevens of databestanden kan uw bedrijfsvoering flink verstoren. Ook diefstal van vertrouwelijke informatie of fraude met gestolen gegevens kan forse schade opleveren.

 • Laat documenten niet onbeheerd achter en berg dossiers na het werk op.
 • Laat notities met inlogcodes en wachtwoorden niet slingeren.
 • Gebruik een firewall, installeer antivirussoftware en houd deze up-to-date.
 • Maak dagelijks een back-up.
 • Bewaar belangrijke gegevens in brand- en inbraakwerende kasten of op een ander adres.

Lees meer over het beveiligen van digitale informatie in onze preventietips over computer.

Professionaliseer uw dienstverlening

Met duidelijke procedures verkleint u de kans op fouten. Door vooraf goede afspraken te maken met uw klanten, voorkomt u discussie achteraf.

 • Neem alleen opdrachten aan waarvoor in uw bedrijf de juiste deskundigheid aanwezig is.
 • Zorg voor gekwalificeerd personeel en houd hun kennis op peil met cursussen en opleidingen.
 • Sluit u aan bij een branche- of beroepsvereniging.
 • Leg de afspraken over het werk vooraf schriftelijk vast. Hiermee voorkomt u onduidelijkheden of discussies achteraf.
 • Regel de aansprakelijkheid bij fouten in uw algemene voorwaarden.
 • Laat foutgevoelig werk door een collega controleren.

Lees meer over algemene voorwaarden in onze preventietips over algemene voorwaarden.

Verminder de kans op wanbetaling

Klanten die niet (op tijd) betalen zijn vervelend voor uw bedrijfsvoering. Een goed debiteurenbeheer vermindert de kans op wanbetaling van uw klanten.

 • Zorg voor een goede financiële administratie.
 • Zorg dat u vooraf weet met wie u zaken doet: vraag kredietinformatie op over uw klant.
 • Spreek betalingsvoorwaarden en -termijnen af.
 • Verstuur uw facturen kort na het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Komt een klant de betalingen telkens niet na? Schakel een incassobureau in.

Heeft u vragen over schadepreventie?

Verzekeraars hanteren bij diverse verzekeringen in de zakelijke dienstverlening preventie-eisen, bijvoorbeeld een clausule inzake alarm of brandpreventie. Wij geven u graag een toelichting op de preventie-eisen en wij adviseren u graag over het voorkomen van schade.