donderdag 08 juni 2023 08:36

Rekenregels per 1 juli 2023, wijzigingen minimum(jeugd)loon, dagloon en jeugd-LIV

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de rekenregels gepubliceerd die gelden vanaf 1 juli 2023. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Aanpassing daglonen

Het bruto minimumloon is met de regeling van 17 april 2023 tot aanpassing wettelijk minimumloon, op 1 juli 2023 vastgesteld op € 1.995,00 per maand en € 92,08 per dag. Ten opzichte van januari 2023 stijgt het brutominimumloon per maand met 3,13%.

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het bruto minimumloon per maand, en worden per 1 juli met 3,13% verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2023 vastgesteld op € 264,57.

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2023 vast op € 66.956 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s. 

Aanpassing minimum(jeugd)loon

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2023 (bruto per maand, per week en per dag, in euro’s, exclusief vakantietoeslag):

 Leeftijd

maand

week

dag

vanaf 21 jaar

€ 1.995,00

€ 460,40

€ 92,08

20 jaar

€ 1.596,00

€ 368,30

€ 73,66

19 jaar

€ 1.197,00

€ 276,25

€ 55,25

18 jaar

€ 997,50

€ 230,20

€ 46,04

17 jaar

€ 788,05

€ 181,85

€ 36,37

16 jaar

€ 688,30

€ 158,85

€ 31,77

15 jaar

€ 598,50

€ 138,10

€ 27,62

 

Aanpassing jeugd-LIV

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming aan werkgevers met mensen in dienst die een loon verdienen rond het minimumloon. De uurloongrenzen voor het LIV worden elk jaar per 1 januari vastgesteld op basis van het minimumloon van januari.

De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon. De criteria voor het jeugd-LIV worden per juli 2023 aangepast op basis van het gemiddelde minimumloon van januari 2023 en juli 2023.

De uurlooncriteria voor het jeugd-LIV in 2023:

Leeftijd bereikt op 31-12-2022

–ondergrens

–bovengrens

20 jaar

€ 9,79

€ 12,04

19 jaar

€ 7,34

€ 10,89

18 jaar

€ 6,12

€ 8,17

 

Premies en premiegrenzen

De premies en premiegrenzen gedurende 2023 wijzigen per 1 juli niet. 

Maximumpremieloon en maximumbijdrageloon per 1 januari 2023:

Maximumpremieloon
voor de werknemersverzekeringen

€ 66.956,00

per jaar

 

€ 5.579,66

per maand

 

€ 5.150,46

per 4 weken

 

€ 1.287,61

per week

 

€ 257,52

per dag

Maximumbijdrageloon
voor de Zorgverzekeringswet

€ 66.956,00

per jaar

 

Mutaties premies 2023 ten opzichte van 2022 (in procenten)

 

2022

2023

mutaties

Premiepercentages

     

AOW

17,90

17,90

0,00

Anw

0,10

0,10

0,00

Wiz

9,65

9,65

0,00

       

WAO/WIA-basispremie (Aof) hoog tarief

7,05

7,11

0,06

WAO/WIA-basispremie (Aof) laag tarief

5,49

5,82

0,33

Whk-premie (Werkhervattingskas)

1,52

1,53

0,01

       

AWf-premie laag tarief

2,70

2,64

-0,06

AWf-premie hoog tarief

7,70

7,64

-0,06

       

Ufo-premie

0,68

0,68

0,00

Werkgeversbijdrage kinderopvang

0,50

0,50

0,00

Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage normaal

6,75

6,68

-0,07

Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage verlaagd

5,50

5,43

-0,07

       

Bedragen in euro’s

     

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen en
maximumbijdrageloon Zvw

€ 59.706,00

€ 66.956,00

€ 7.250,00

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op donderdag 08 juni 2023 08:42