donderdag 19 oktober 2023 14:54

Staffelbesluit pensioenen wordt gewijzigd per 1 januari 2024

Het Staffelbesluit pensioenen wordt met ingang van 1 januari 2024 gewijzigd. Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen in werking getreden. Onderdeel van deze wet is dat per 1 januari 2024 er een lagere minimale leeftijd voor het verwerven van pensioenaanspraken geldt.

Als gevolg van de verlaging van de minimale leeftijd voor het verwerven van pensioenaanspraken van 21 jaar naar 18 jaar, moeten veel beschikbare premieregelingen worden aangepast in een relatief korte periode. 

Aan het Staffelbesluit pensioenen van 26 juni 2023, nr. 2023-13825 wordt per 1 januari 2024 een nieuw onderdeel 9 toegevoegd met een aanwijzing van regelingen die voor de toepassing van bijlagen I, IV en V van het Staffelbesluit pensioenen, voor werknemers met een leeftijd van 18 of 19 jaar steeds uitgaan van het percentage van de leeftijdsklasse 20 tot en met 24.

Verder zullen er enkele redactionele wijzigingen worden aangebracht. De per 1 januari 2024 door te voeren wijzigingen zijn opgenomen in het besluit van 13 september 2023, nr. 2023-20266 (Staatscourant 2023 nr. 25923).

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op donderdag 19 oktober 2023 14:58