Toon items op tag: 1 januari 2022

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 21-008 gepubliceerd. In dit V&A zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2022 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.

Gepubliceerd in Nieuws
dinsdag 07 december 2021 19:09

Rekenregels vanaf 1 januari 2022

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Gepubliceerd in Nieuws

In de afgelopen jaren heeft ASR de polisvoorwaarden een aantal keren aangepast. Dit doen zij om hun polisvoorwaarden aan te laten sluiten bij ontwikkelingen in de markt. Daarnaast heeft de verzekeraar tekstuele verbeteringen doorgevoerd om de polisvoorwaarden steeds beter leesbaar en begrijpelijker te maken. Op deze pagina vindt u de wijzigingen die zij vanaf 01-01-2022 gaan doorvoeren.

Gepubliceerd in Nieuws

Duizenden bedrijven en particulieren moeten hun (land)bouwvoertuigen nog registreren. Doen ze dit niet voor 1 januari 2022, dan mogen ze daarna niet meer met hun voertuig de weg op. Op dit moment is nog slechts de helft van de verwachte 550.000 voertuigen geregistreerd.

Gepubliceerd in Nieuws