vrijdag 22 oktober 2021 12:46

Tegemoetkoming in de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers krijgen een tegemoetkoming voor de kosten van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Deze compensatie staat in de begroting voor 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 2022

Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor betalen kleine werkgevers een lager premiepercentage dan (middel)grote werkgevers.

Premie Aof 2022

  • Kleine werkgevers: 5,49%
  • (Middel)Grote werkgevers: 7,05%

Loonsomgrens 2021 gewijzigd

Vanaf 2022 is de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers 25 maal het gemiddelde loon per werknemer (€ 882.500,00). Met deze verhoging worden de loonsomgrenzen bij de nieuwe premiedifferentiatie in de Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) -premie en Whk vanaf 2022 gelijkgesteld.

Grenzen premieloonsom

(grondslag premiejaar 2020)

  • Kleine werkgevers: tot € 882.500,00
  • Middelgrote werkgevers: tussen € 882.500,00 tot € 3.530.000,00
  • Grote werkgevers: vanaf € 3.530.000,00

Gunstige gevolgen voor kleine werkgevers

De wijziging in de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers heeft als gevolg dat de groep kleine werkgevers relatief groter wordt in 2022 waardoor relatief meer werkgevers in 2022 een sectorale premie betalen dan in 2021.

Wanneer werkgevers in 2020 een premieplichtige loonsom hadden van minder dan € 882.500,00 vallen zij onder kleine werkgevers. Voor een werkgever met een loonsom van € 353.000,00 (10 werknemers), bedraagt het voordeel daardoor 1,56% x 353.000,00 = € 5.506,80.

De premieverlaging Aof is een tegemoetkoming in de kosten van de verzuimverzekering voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers!

Kleine werkgevers kunnen deze tegemoetkoming aanwenden om zich goed te verzekeren via bijvoorbeeld de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, die het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt en de kleine werkgever helpt bij de verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling bij ziekte, waarmee zij dus ook ontzorgd kunnen worden.

 

Laatst aangepast op vrijdag 14 oktober 2022 13:33