woensdag 26 juli 2023 07:57

Transparante schadevrije jaren in 2024

Bij het aanvragen van een offerte voor bijvoorbeeld een autoverzekering of een andere motorrijtuigenverzekering geven klanten zelf het aantal schadevrije jaren op. Uit cijfers van verzekeraars blijkt dat tot wel 50% van die opgaves onjuist is. Dat leidt vervolgens tot foutief opgemaakte polissen. Verzekeraars constateren fouten pas later, als zij een controle doen in Roy-data, het huidige systeem voor de registratie van schadevrije jaren. De achteraf gecorrigeerde polissen zorgen op dit moment voor verwarring bij klanten en extra werk voor verzekeraars. Tijd dus om de bestaande systematiek te verbeteren.

In 2024 verandert het schadevrije jaren systeem: wat betekent dit voor u?

Nieuw schadevrije jaren-systeem

Het Verbond van Verzekeraars en Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (Stichting EPS) werken daarom aan een nieuw schadevrije jaren-systeem. Een systeem dat verzekerden en verzekeraars real time inzicht geeft in de stand van schadevrije jaren. Ook is het transparanter dan Roy-data, want de klant kan ook zien hoe de schadevrije jaren zijn opgebouwd.

Aanpassing systemen nodig

De overgang van Roy-data naar een nieuw, transparant schadevrije jaren-systeem (SVJ-systeem) betekent dat verzekeraars, gevolmachtigde agenten en systeemhuizen hun systemen moeten aanpassen. Om de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen, begeleiden het Verbond en Stichting EPS de betrokken partijen bij dit project. Deze webpagina bevat belangrijke projectinformatie en tools op weg naar het nieuwe systeem. 

Ingangsdatum

Het nieuwe SVJ-systeem gaat op 1 juli 2024 in productie. Vervolgens wordt er een overgangsperiode gehanteerd. Voor particuliere polissen is dat 6 maanden. Voor de zakelijke markt wordt een overgangstermijn van 24 maanden aangehouden. In aanloop naar de implementatiedatum moeten álle deelnemende partijen de eigen systemen aanpassen.

Aanpassing Bedrijfsregeling 11

Op 14 december 2022 heeft de Algemene ledenvergadering van het Verbond de aanpassing van Bedrijfsregeling 11 goedgekeurd. De aanpassing is nodig om de invoering van het nieuwe systeem mogelijk te maken in de hele verzekeringssector. Lees hier meer over in het nieuwsbericht Vanaf 1 juli 2024 werken verzekeraars met nieuw transparant schadevrije jaren-systeem.

Wijziging regeling en inzicht schadevrije jaren

Op 1 juli 2024 treedt Bedrijfsregeling no. 11 Schadevrije jaren van het Verbond van Verzekeraars in werking. Belangrijke aanpassingen zijn onder meer:

 • Schadevrije jaren worden in jaren en maanden uitgedrukt
 • Consumenten kunnen zelf online 24/7 hun schadevrije jaren (maanden) raadplegen
 • Consumenten kunnen zelf een certificaat maken waaruit hun schadevrije jaren (maanden) blijkt
 • Overdracht van opgebouwde rechten wordt mogelijk bij:
  • Overlijden
  • Echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap
  • Aan de regelmatige bestuurder
  • Bij fusie of overname van een bedrijf

De regeling moet leiden tot minder fouten en lagere kosten. De mogelijkheid bestaat dat met deze gegevens consumenten vaker rechtstreeks premieberekeningen opvragen. 

Uitleg SVJ-systeem

Op dit moment berekenen verzekeraars zelf het aantal schadevrije jaren. Dat doen ze aan de hand van rekenregels die zijn opgenomen in Bedrijfsregeling 11 Roy-data. Wordt een autoverzekering geroyeerd? Dan levert de verzekeraar de royementsgegevens aan bij Roy-data. De klant ontvangt een opgave van de schadevrije jaren bij iedere prolongatie en bij royement. Toch blijkt in de praktijk dat die opgave van schadevrije jaren weinig wordt gebruikt bij de aanvraag van een nieuwe autoverzekering. 

Centrale berekening en events

Het nieuwe SVJ-systeem werkt anders. Dit systeem doet de berekeningen van schadevrije jaren centraal. Dat betekent dus dat verzekeraars de berekening niet meer zelf doen. Zij gaan poliswijzigingen (events) die van invloed zijn op de schadevrije jaren aanleveren aan het SVJ-systeem. Denk bijvoorbeeld aan de ingangsdatum van de verzekering, schadeclaims, royementen, adreswijzigingen etc. De opbouw op basis van deze events is voor de klant altijd inzichtelijk. En voor verzekeraars geldt dat ook zij de schadevrije jaren van (potentiële) klanten op ieder moment kunnen raadplegen. 

Blockchaintechnologie

Net als bij Roy-data wordt het SVJ-systeem beheerd door Stichting EPS. Nieuw is dat het systeem gebruik maakt van blockchaintechnologie. Dat zorgt ervoor dat een juiste opgave voor de klant gegarandeerd kan worden. Dat is belangrijk, omdat het aantal schadevrije jaren een bepaalde geldelijke waarde heeft. Hoe meer schadevrije jaren je opbouwt, hoe meer korting je krijgt op de premie. Het nieuwe SVJ-systeem sluit beter aan op de bedrijfsprocessen van nu, biedt meer flexibiliteit naar de toekomst én biedt klant en verzekeraar meer inzicht (transparantie). 

Maandensystematiek

Het SVJ-systeem rekent in maanden. Dat betekent dat een verzekeraar een polis kan accepteren met 5 jaar en 10 maanden. De maandensystematiek maakt de registratie duidelijker en eerlijker voor de klant, want bij de overstap naar een andere verzekeraar gaan er geen opgebouwde schadevrije maanden verloren. Aan de andere kant is deze systematiek eerlijker, want een versnelde opbouw door afrondingen (naar boven) is hierdoor niet meer mogelijk. 

Terugval bij schade

Afspraken over de terugval na schade blijven ongewijzigd, namelijk een terugval van 5 jaar bij een schuldschade of schadeclaim door vandalisme. 

Wallet en certificaten

Klanten hebben in het SVJ-systeem een wallet. Die wallet bevat één of meerdere certificaten waarop schadevrije jaren staan vermeld. Elk certificaat gaat over één kenteken. De wallet van een klant kan dus meerdere certificaten bevatten. Bij een offerte-aanvraag of premieberekening kan de klant certificaten opvragen en selecteren. Het certificaat blijft bij de klant zolang deze die auto heeft; ook na overstap naar een andere verzekeraar. Particuliere en zakelijke auto’s zijn apart van elkaar geregistreerd: particulieren loggen in met IDIN. Zakelijke klanten met Eherkenning. 

Scope

Het SVJ-systeem maakt de opbouw van schadevrije jaren in veel opzichten eenvoudiger en transparanter. De scope van het nieuwe systeem is: 

Het SVJ-systeem:

 • Berekent het aantal schadevrije jaren op basis van events die verzekeraars aanleveren op één plek.
 • Is altijd en overal te raadplegen door klant en verzekeraar.
 • Geeft klanten de mogelijkheid om bij een offerte-aanvraag of premieberekening inzage in het aantal schadevrije jaren te krijgen. Dat kan via de gegevens postcode, huisnummer en geboortedatum. Zijn er meerdere certificaten beschikbaar? Dan kan de klant er een selecteren.
 • Geeft verzekeraars altijd en overal inzicht in het juiste aantal schadevrije jaren dat gebruikt kan worden om een polis op te maken. Zo hoeft de polis na ingangsdatum niet te worden gewijzigd. Het SVJ-systeem gaat uit van het first time right-principe. 

Ongewijzigd blijft het volgende:

 • De premies en de termijn van geldigheid van schadevrije jaren stellen verzekeraars zelf vast. Dit is maatschappijbeleid. Ook de bonus/malus-ladder verandert niet. De verzekeraar behoudt de mogelijkheid om extra treden toe te kennen. Het nieuwe systeem geeft alleen inzicht in het aantal zuivere schadevrije jaren.
 • De polishouder bouwt de schadevrije jaren op. In een aantal specifieke gevallen is het overdragen van schadevrije jaren onder voorwaarden mogelijk conform de huidige regelgeving. Het nieuwe SVJ-systeem biedt de mogelijkheid om na afloop van de verzekering de schadevrije jaren over te dragen aan de regelmatige bestuurder. Dat mag alleen voor de periode waarin die persoon ook op de polis vermeld stond.
 • Het nieuwe SVJ-systeem geeft klanten meer inzicht in hoe de schadevrije jaren worden opgebouwd. Toch blijft duidelijke uitleg belangrijk. Bijvoorbeeld over de opbouw van 1 per jaar én de terugval na een schuldschadeclaim of claim na vandalisme. Daarnaast berekenen sommige verzekeraars in specifieke situaties geen terugval in de bonus/malus-ladder, maar wel in zuivere schadevrije jaren. Bij overstappen naar een andere verzekeraar kan dat nog steeds onduidelijkheid opleveren. Ook bij het gebruik van het nieuwe SVJ-systeem vergt dit een duidelijke uitleg aan klanten met een motorrijtuigenverzekering. 

Planning migratie Roy-data naar SVJ-systeem

De overstap van het huidige systeem Roy-data naar het SVJ-systeem heeft impact op verzekeraars, gevolmachtigd agenten en andere deelnemende partijen. Om de migratie zo optimaal mogelijk uit te voeren, is een tijdlijn opgesteld met de volgende te nemen stappen:

 • Vanaf 1 oktober 2023 kunnen partijen aansluiten op de TSVJ API
 • Vanaf 1 januari 2024 gaat het nieuwe Roy-data systeem live (2.5 jaar tot dit uit gaat in juli 2026 )
 • Vanaf 1 juli 2024 wordt het nieuwe TSVJ-Platform in gebruik genomen
 • Vanaf 1 januari 2025 gaat het nieuwe Roy-data systeem uit voor particulier
 • Vanaf 1 juli 2026 gaat het nieuwe Roy-data systeem uit voor zakelijk

Meer weten over de opbouw van schadevrije jaren?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van bijvoorbeeld uw autoverzekering of motorverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Laatst aangepast op woensdag 26 juli 2023 08:21