woensdag 07 juli 2021 12:20

Update registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen

Sinds 1 januari 2021 geldt er een registratieplicht voor alle bestaande en nieuwe (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. In de conversieperiode die geldt tot en met 31 december 2021, kunnen bestaande (land)bouwvoertuigen zonder keuring van de RDW worden geregistreerd. Na 31 december 2021 is een keuring voor registratie verplicht en zijn de kosten van registratie hoger. Rijdt het voertuig harder dan 25 km per uur? Dan is men ook verplicht een kentekenplaat op het voertuig te monteren. Mogelijk dat deze registratieplicht bij u van toepassing is.

Voor welke (land)bouwvoertuigen geldt de registratieplicht?

Alle (land)bouwvoertuigen, zoals bijvoorbeeld trekkers, getrokken aanhangwagens, shovels, mobiele kranen, en combines, die de openbare weg op gaan moeten sinds 1 januari 2021 worden geregistreerd. Voor (land)bouwvoertuigen die sneller willen rijden dan 25 km per uur en/of een ontheffing nodig hebben geldt dat naast de registratie ook direct een kentekenplaat verplicht is. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle (land)bouwvoertuigen een kentekenplaat voeren.

Gebeurt de registratie binnen de conversieperiode van tot en met 31 december 2021? Dan is een RDW-keuring of schouw niet nodig. Het gaat dan puur om een administratieve registratie, waarmee beperkte kosten gemoeid zijn. Voert u de registratie na 31 december 2021 uit? Dan is een RDW-keuring of schouw nodig. Dit kost meer tijd en geld. Daarom wijze wij u op deze nieuwe registratieplicht.

Alle nieuwe landbouwvoertuigen die na 1 januari 2021 worden verkocht zijn bij aflevering bij de RDW geregistreerd en hebben een kentekenplaat.

Waarom deze verplichting?

De invoering van registratie- en kentekenplicht komt van de Europese eis om een APK te verplichten voor trekkers/voertuigen op wielen met een maximumconstructiesnelheid hoger dan 40 km per uur. Met invoering van de registratie- en kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen komt Nederland aan deze Europese eis tegemoet.

Naast invoering van de registratie- en kentekenplaatplicht van (land)bouwvoertuigen, geldt sinds 1 januari een hogere maximumsnelheid voor (land)bouwvoertuigen. De maximumsnelheid is verhoogd van 25 naar 40 km per uur. Ook krijgen de (land)bouwvoertuigen met deze nieuwe regeling meer toegang tot N-wegen en rondwegen, waardoor een snellere en veiligere verplaatsing van de voertuigen mogelijk wordt.

De verplichting geldt voor alle (land)bouwvoertuigen, zoals bijvoorbeeld trekkers, getrokken aanhangwagens, shovels, mobiele kranen, en combines, die de openbare weg op gaan. Onder een openbare weg valt bijvoorbeeld ook een fabriek, groothandel of een bedrijfsterrein waar derden (bijvoorbeeld voetgangers) kunnen komen.

Hoe kunt u uw voertuigen registreren?

U kunt uw (land)bouwvoertuigen registreren via de registratiewebsite van de RDW. Na registratie en tenaamstelling van het voertuig, ontvangt uw relatie een kentekenbewijs. Daarmee kunt u een kentekenplaat aanvragen. Sinds kort biedt de RDW ook de mogelijkheid aan ondernemers om 200 of meer (land)bouwvoertuigen in één keer te registreren. Wilt u hiervan gebruikmaken? Dan kunt u dit tot 1 november 2021 doen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Uitzonderingen registratieplicht

Er geldt een aantal uitzonderingen voor de registratieplicht. Zo hoeven (land)bouwvoertuigen die nooit op de openbare weg rijden, niet geregistreerd te worden. Toch kan het registreren van de uitgezonderde voertuigen de moeite waard zijn: het kan een duurdere schouw of keuring voorkomen, mocht het voertuig toch de openbare weg op gaan. Daarnaast geldt vanaf 2025 een kentekenplaatplicht voor alle (land)bouwvoertuigen. Via de keuzehulp op de website van de RDW kunt u eenvoudig controleren of uw voertuig geregistreerd moet worden.

Geef het kenteken aan ons of de verzekeraar door

Heeft u uw (land)bouwvoertuig geregistreerd? Geef dan het kenteken aan ons of de verzekeraar door. De voertuigen moeten namelijk ook bij de RDW als WA-verzekerd worden aangemeld. U kunt het kenteken vaak als wijziging op de bestaande werkmaterieelverzekering doorgeven.

Gaat het om een groot aantal voertuigen? Dan kunt ook deze ook per e-mail aan ons doorgeven. Gaat het om nieuw te verzekeren voertuigen? Dan kunt u direct bij de aanvraag het kenteken van het te verzekeren (land)bouwvoertuig invoeren.

Meer informatie?

Meer informatie over de invoering van de registratieplicht en de eventueel bijbehorende kentekenplicht vindt u op deze website van de RDW. Maakt u gebruik van (land)bouwvoertuigen of ander werkmaterieel? En bent u op zoek naar een goede verzekering? Graag wijzen wij u op werkmaterieelverzekering.

Laatst aangepast op woensdag 07 juli 2021 12:27