woensdag 09 maart 2022 11:18

Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW)

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW)? Vanaf 1 januari 2024 gaat de terugkeerpremie omhoog die u betaalt als u uw eigenrisicodragerschap beëindigt. Als u uw eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk 1 juli 2022 beëindigt, betaalt u nog de lagere terugkeerpremie.

Wanneer u uw eigenrisicodragerschap voor de ZW beëindigt en terugkeert naar de publieke verzekering bij UWV, moet u voor de ZW de zogenoemde terugkeerpremie betalen. Nu is deze terugkeerpremie minimaal de helft van de premiecomponent ZW die geldt voor uw sector. Maar vanaf 1 januari 2024 wordt de terugkeerpremie minimaal de volledige premiecomponent ZW die geldt voor uw sector.

Wilt u terugkeren naar de publieke verzekering bij UWV en niet de hogere terugkeerpremie betalen? Dan moet u het eigenrisicodragerschap uiterlijk 1 juli 2022 beëindigen. Een aanvraag voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor de beëindigingsdatum bij de belastingdienst binnen zijn. Zorg dus dat zij uw aanvraag vóór 1 april 2022 ontvangen.

Beëindigt u uw eigenrisicodragerschap met ingang van 1 januari 2023 of 1 juli 2023? Dan betaalt u in 2023 vanaf de beëindigingsdatum de lagere terugkeerpremie, en in 2024 de hogere.

Beëindiging eigenrisicodragerschap aanvragen

U doet uw aanvraag met het formulier Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor de ZW.

Aanvullende informatie