dinsdag 10 oktober 2023 10:15

Verlaging pensioentoetredingsleeftijd naar 18 jaar per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de wettelijke toetredingsleeftijd voor pensioen verlaagd van maximaal 21 jaar naar maximaal 18 jaar. Als een pensioenregeling een toetredingsleeftijd boven de 18 jaar kent, verlagen pensioenuitvoerders deze met ingang van 1 januari 2024 naar 18 jaar. Daarbij maakt het niet uit of de werkgever de pensioenregeling al heeft aangepast aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp) of niet.

Gevolgen pensioentoetredingsleeftijd 18 jaar

Als de huidige toetredingsleeftijd verlaagd moet worden, dienen werkgevers voorstellen van hun verzekeraars en/of premie pensioen instelling (PPI) te ontvangen. Hierbij zullen de aanbieders rekening houden met de ruimte die de wetgever biedt. Dit kan het volgende betekenen:

  • Bij een gelijkblijvend premiepercentage geldt voor iedereen hetzelfde premiepercentage. Dus geldt het huidige percentage ook voor de werknemers in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar.
  • Bij een 100% 3% of 4% premiestaffel is de premie afhankelijk van de leeftijd. Het percentage voor de categorie 18 t/m 19 jaar wordt gebaseerd op de bestaande onderliggende staffel, ongeacht de publicatiedatum.
  • Bij andere premiestaffels is de premie ook afhankelijk van de leeftijd. Het huidige premiepercentage dat geldt voor de leeftijdscategorie 21 t/m 24 jaar gaat gelden voor de werknemers de leeftijd van 18 t/m 20 jaar. Is dit percentage hoger dan 19%? Dan wordt het premiepercentage voor de leeftijdscategorie 18 t/m 19 jaar zo vastgesteld dat deze evenredig is met de overige premiepercentages van de staffel.

Heeft u een collectief pensioen dan dient de (gewijzigde) toetredingsleeftijd in het pensioenreglement en Pensioen 1-2-3 te worden vastgelegd. Bestaande klanten ontvangen het nieuwe pensioenreglement naar verwachting medio 2024.

Laatst aangepast op dinsdag 10 oktober 2023 10:18