woensdag 03 mei 2023 12:37

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers

Begin april 2023 verstuurde minister Van Gennip (SZW) de kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket aan de Tweede Kamer. Hierin is bekend gemaakt dat zzp’ers, ondernemers en meewerkende echtgenoten straks wettelijk verplicht zijn om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. In de kamerbrief maakt de minister ook meer bekend over de maatregelen van de toekomstige wet en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers.

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Het kabinet voert de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in om te garanderen dat elke ondernemer een financieel vangnet heeft in geval van ziekte of een ongeval. Daarnaast wil het kabinet met de regeling voorkomen dat deze risico’s worden afgeschoven op de samenleving en publieke middelen. Voor ondernemers die al een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben of liever zelf een verzekering kiezen bij een verzekeraar wordt een vrijstellingsmogelijkheid onderzocht. Als ondernemers zich niet verzekeren via een verzekeraar, treedt op enig moment de verplichte verzekering in werking.

Voor wie gaat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gelden?

In het voorstel van het kabinet staat dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gaat gelden voor alle IB-ondernemers. Dat betekent alle ondernemers die door de Belastingdienst worden gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ook meewerkende echtgenoten vallen hieronder. Vooralsnog vallen directeur-grootaandeelhouders en diegene die resultaat uit overige werkzaamheden hebben (ook wel resultaatgenieters genoemd) niet onder de regeling.

Het huidige voorstel kort samengevat:

  • De uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende inkomen, met een maximum tot het wettelijke minimumloon.
  • Het kabinet stelt de premie voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op basis van huidige inzichten indicatief op 7,5% tot 8% van het inkomen tot de maximale premiegrondslag. De maximale premiegrondslag is 143% van het wettelijk minimumloon.
  • De regeling gaat gelden voor alle IB-ondernemers (ondernemers voor de inkomstenbelasting) en de meewerkend echtgenoten. Directeur-grootaandeelhouders en ‘resultaatgenieters’ vallen niet onder de regeling.
  • De standaard wachttijd voor de verplichte AOV is één jaar. In die periode krijgen ondernemers nog geen uitkering.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium voor de verplichte AOV is gangbare arbeid.
  • Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid tot vrijstelling (opt-out) van de publieke verzekering voor ondernemers die zich liever verzekeren via een private verzekeraar.
  • Naast de opt-out is in de voorgenomen uitwerking opgenomen dat lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) die aan specifieke (nader te bepalen) criteria voldoen gerespecteerd blijven. Dit heet de eerbiedigende werking van lopende contracten. 

Hoe gaat het nu verder met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers?

Het kabinet werkt momenteel de regeling uit tot een wetsvoorstel. De verwachting is dat dit wetsvoorstel in het voorjaar van 2024 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en dat deze in januari 2025 kan worden gepubliceerd als aangenomen wetsvoorstel. Daarna is er tijd nodig om de wet te implementeren, wat betekent dat de daadwerkelijke invoering later dan januari 2025 zal zijn. Tot die tijd zijn ondernemers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) dus nog niet automatisch verzekerd.

Klik hier voor de Kamerbrief

Laatst aangepast op donderdag 25 mei 2023 08:39