Verzekering verbouwing

Verzekering verbouwing - Wilt u een dakkapel plaatsen, een serre aanbouwen, de badkamer aanpassen of de keuken verbouwen? Vaak zijn de risico’s van een verbouwing niet of beperkt gedekt met uw particuliere opstal-, inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering. Met de CAR-verzekering is uw verbouwing goed verzekerd!

CAR-verzekering voor particulieren (Construction All Risk-verzekering) direct afsluiten

{tab Aanvraag}

Aanvraag verzekering voor uw verbouwing

Bereken online de premie voor de verzekering van uw verbouwing en vraag direct uw verzekering voor uw verbouwing (CAR-verzekering) aan. Voor bouwsommen boven € 500.000,00 of bouwprojecten die langer dan 12 maanden duren kunt u een maatwerkofferte aanvragen.

Dit overzicht geldt onder voorbehoud van acceptatie, inspectie en (wets-)wijzigingen.

Waarom een verzekering voor uw verbouwing (CAR-verzekering)?

Een woonhuis in aan- of verbouw (bijvoorbeeld de aanbouw van een garage of serre) staat bloot aan diverse risico’s. Vaak zijn dat risico’s die niet gedekt zijn onder uw particuliere opstal-, inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering.

Een paar schadevoorbeelden:

 • Stormschade aan de half afgebouwde extra bovenverdieping.
 • Diefstal van bouwmaterialen.
 • Waterschade aan de nieuwe parketvloer of aan het stucwerk door een lekkende cv-installatie.
 • Het natuurstenen keukenaanrechtblad dat in eigen beheer gemonteerd wordt, breekt.
 • Scheuren in de muren van de eigen woning of die van uw buren door hei- of graafwerkzaamheden.
 • Bij de opbouw van een steiger veroorzaakt u schade aan de auto van de buren.

U heeft ook dekking bij het inschakelen van een aannemer

Vaak heeft een aannemer al een bouwverzekering (in de markt ook wel CAR-verzekering genoemd) afgesloten. Toch kan het voor u verstandig zijn om zelf een CAR-verzekering particulier af te sluiten.

De voordelen van een verzekering verbouwing:

 • Alle partijen die in uw opdracht werken, zijn meeverzekerd. Denk bijvoorbeeld aan de loodgieter, elektricien of de keukeninstallateur.
 • De CAR-verzekering particulier dekt ook de werkzaamheden die u zelf aan (delen van) het bouwproject uitvoert.
 • U bent zeker van een goede dekking tijdens het gehele bouwproces. U bent niet afhankelijk van de verzekering van de aannemer.
 • U bent er zeker van dat de premie is betaald.

U kiest de dekking die bij u past

De CAR-verzekering particulier biedt een ruime dekking tegen schade als gevolg van beschadiging of diefstal tijdens de bouw. U verzekert minimaal de rubrieken I en II.

Wat is verzekerd met de verzekering van uw verbouwing (CAR-verzekering)? 

Rubriek 1: Het bouwwerk

Dekking tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt.

Rubriek 2: Secundaire aansprakelijkheid

Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade veroorzaakt aan derden. De aannemer voert bijvoorbeeld heiwerkzaamheden uit en u wordt aangesproken voor schade aan naastgelegen woningen als gevolg van deze werkzaamheden. Ook schade bij de buren veroorzaakt door uw eigen bouwwerkzaamheden is gedekt. Belangrijk is dat eerst alle andere aansprakelijkheidsverzekeringen voorgaan (van bijvoorbeeld de aannemer die het werk uitvoert).

Rubriek 3: Bestaande eigendommen

Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning. Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een opstal- en inboedelverzekering heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf te melden bij uw opstal- en inboedelverzekeraar.

Rubriek 4: Hulpmateriaal

Dekking tegen schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalismeschade is gedekt. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulpmateriaal. Onder hulpmateriaal verstaan wij bijvoorbeeld een bouwkeet, steigers en gereedschappen. Werkmaterieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines vallen niet onder de dekking.

Rubriek 6: Transport

Dekking tijdens de verzekerde bouwtermijn (en onderhoudstermijn) voor schade die u lijdt door beschadiging of diefstal van bouwcomponenten tijdens het transport hiervan binnen Nederland. Als hulpmaterieel is meeverzekerd, geldt deze dekking ook voor het transport van hulpmateriaal dat bestemd is om op het bouwterrein te verwerken of te gebruiken.

Extra 1: Huisvestingskosten

Dekking voor extra kosten voor uw huisvesting, als de (ver)bouw vertraging oploopt door een verzekerde schade onder Rubriek I Het werk en/of Rubriek III Bestaande eigendommen. De vergoeding bedragt maximaal € 1.250,00 per maand aan huisvestingskosten voor een periode van maximaal 12 maanden. Er geldt geen vergoeding voor boete- en/of schadevergoedingen aan derden.

Extra 2: Dekking tijdens onderhoudstermijn

U kunt de verzekering voor uw verbouwing uitbreiden met een aanvullende dekking voor uw schade door beschadiging van het werk tijdens de onderhoudstermijn:

 • veroorzaakt tijdens werkzaamheden conform de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst
 • waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onderhoudstermijn, mits de oorzaak verband houdt met de totstandkoming van het werk

U heeft alleen dekking tijdens de onderhoudstermijn als deze is opgenomen in het bestek of in de aannemingsovereenkomst!

Let op!

De verzekering voor uw verbouwing biedt geen mogelijkheden voor:

 • Werkzaamheden buiten Nederland.
 • Funderingsherstel in Amsterdam.
 • Projecten die uitsluitend uit sloopwerkzaamheden bestaan.
 • Opdrachten die alleen uit paalfunderingswerkzaamheden bestaan, bijvoorbeeld het rechtzetten van een verzakt gebouw.

Bij specifieke risicovolle werkzaamheden zoals heien of bemalen kan de verzekeraar om inzage vragen in de bouw- en constructieberekeningen.

Wat is niet gedekt?

De verzekering voor uw verbouwing kent een aantal uitsluitingen. Zo is voor de aansprakelijkheidsverzekering onder andere schade die bij een andere verzekering is gedekt, niet gedekt. Dit geldt tevens voor letselschade van personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de bouwactiviteiten. Hebt u ook uw bestaande eigendommen meeverzekerd? Dan is alle schade die door de verzekerde werkzaamheden is ontstaan aan die eigendommen (onroerende zaken) gedekt, behalve schade door brand of ontploffing.

Wat kost de CAR-verzekering particulier?

De premie is éénmalig en geldig voor bouwwerken met een bouwsom tot € 500.000,00 en een bouwtermijn van maximaal 12 maanden.

Maatwerkofferte CAR-verzekering particulier

Gebruik het online formulier ook voor een maatwerkofferte als:

 • De bouwsom hoger is dan € 500.000,00
 • De bouwtermijn langer is dan 12 maanden

 Voorbehoud

Alle premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting en gelden onder voorbehoud van acceptatie, eventuele inspectie en (wets-)wijzigingen. Premies en voorwaarden kunnen door de maatschappij worden aangepast. 

Minimumpremies

Alle genoemde premiebedragen zijn minimumpremies. Als de uiteindelijke bouwsom lager uitvalt en/of de bouwperiode korter is geworden, vindt er geen premierestitutie plaats. 

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 500,00. Bij schade als gevolg van diefstal, vandalisme, storm, paalfunderingswerkzaamheden en/of bemaling geldt een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis.

Wat zijn de voordelen van de verzekering van uw verbouwing (CAR-verzekering particulier)?

 • Standaarddekking van het bouwwerk én van aansprakelijkheid van de verzekerde.
 • Deze verzekering biedt de hypotheekverstrekker meer zekerheid over het onderpand.
 • U kunt deze verzekering bij nieuwbouw als voorbereiding en bij verbouwing als aanvulling op een (voor huiseigenaren verplichte) opstalverzekering afsluiten.
 • U kunt een onderhoudstermijn meeverzekeren
 • Tot een bouwsom van € 500.000,00 en een bouwtermijn van 12 maanden snel en eenvoudig online af te sluiten.
 • Meeverzekeren van heiwerkzaamheden is mogelijk
 • Meeverzekeren van extra huisvestingskosten in verband met vertraging in het project door een gedekte schade
 • Adequate schadeafhandeling zorgt voor continuïteit van uw bouwproject.

Meer weten over de verzekering voor uw verbouwing?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Verzekering van uw verbouwing? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.