Voorkom criminaliteit in uw verhuurde panden

Verhuurt u een loods, bedrijfspand of schuur? Dan is het van belang dat u uw huurder vertrouwt. Als in uw pand criminele activiteiten plaatsvinden, loopt u het risico op financiële schade of zelfs strafrechtelijke vervolging. Voorkom dat criminelen je bedrijfsruimte gebruiken voor illegale activiteiten.

Uit het onderzoek Panden met een luchtje blijkt dat in Nederland zo'n 50.000 panden worden gebruikt voor criminele activiteiten zoals drugshandel, wapenopslag, illegale prostitutie of het huisvesten van malafide bedrijven. Naar schatting gaat het om 40.000 woonhuizen en 10.000 bedrijfspanden. Deze cijfers maken duidelijk dat bewustwording van de risico’s niet alleen geldt voor verhuurders van bedrijfspanden, maar juist ook voor particulieren die een woning willen verhuren.

Misdadigers proberen bedrijfsruimten te huren voor criminele activiteiten, zoals een drugslab, een hennepkwekerij of illegale huisvesting. Vaak gebeurt dit ongemerkt. Maar wat u niet ziet, kan er wel degelijk zijn. Met deze 5 tips voorkomt u crimineel misbruik van uw verhuurd pand.

Risico

Als blijkt dat huurders in uw bedrijfspand criminele activiteiten ondernemen, loopt u als verhuurder de volgende risico’s:

Strafrechtelijke vervolging

U bent strafbaar als u een pand verhuurt waar illegale activiteiten plaatsvinden, zoals een drugslab. U moet aantonen dat u als verhuurder niets te verwijten valt. Lukt dit niet, dan loopt u het risico op strafrechtelijke vervolging. Dat betekent een strafblad, boete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf.

Financiële schade

Criminele huurders gaan vaak niet voorzichtig met een pand om. Zo kan een drugslab uw pand flink beschadigen. Denk hierbij aan doorgebroken muren of brand- en waterschade tot tienduizenden euro’s. Verzekeraars vergoeden die schade niet.

Sancties

De gemeente kan straffen opleggen, zoals sluiting van uw pand en boetes.

Geldlening verliezen

De hypotheekverstrekker kan uw hypotheek of geldlening opzeggen omdat u het pand laat gebruiken voor zaken waarvoor het niet bedoeld is. Dit kan leiden tot gedwongen verkoop van uw bedrijfspand.

Kosten vergoeden

De energiemaatschappij kan de kosten van illegaal afgetapte stroom op u verhalen.

Reputatieschade

Betrokkenheid bij illegale activiteiten tast de goede naam van je onderneming aan. Dit kan klanten ervan weerhouden om zaken te doen met uw bedrijf.

5 tips om criminaliteit in uw verhuurde panden te voorkomen

Met deze tips voorkomt u crimineel gebruik van uw bedrijfspand.

1. Accepteer geen contante betalingen

Neem geen contante betalingen aan of betalingen van een andere partij dan de huurder. Criminelen betalen graag contant. Dat is vaak geld dat is verkregen met criminele activiteiten.

2. Regel de verhuur met de huurder zelf

Zorg voor meerdere persoonlijke ontmoetingen met de huurder voordat u een huurcontract afsluit en leg contact- en persoonsgegevens vast. Vraag om een origineel en geldig identiteitsbewijs en controleer dit op echtheid. Maak zelf een kopie van het identiteitsbewijs. Vraag de huurder om een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

3. Vraag een uittreksel op als de huurder een ondernemer is

Vraag het originele Handelsregister uittreksel van de onderneming van uw huurder op bij KVK. En controleer of de persoon die wil huren namens het bedrijf een huurovereenkomst mag aangaan.

4. Laat de huurder zelf een contract afsluiten met een energiebedrijf

Vraag om een kopie van het contract en noteer bij oplevering van het pand de meterstanden.

5. Maak duidelijke afspraken over het gebruik

Duidelijke afspraken verkleinen de kans op problemen. Leg deze afspraken vast in een huurovereenkomst. Maak bij het op stellen van het huurcontract gebruik van de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken. Laat u eventueel adviseren door een juridisch adviseur of makelaar. Neem de volgende zaken op in het huurcontract:

 • Afspraken over sleutelbeheer van het pand, zoals aantal sleutels, het bijmaken van sleutels en wijziging van sloten.
 • Spreek af dat u zelf in het bezit blijft van een sleutel om bij calamiteiten het bedrijfspand te betreden.
 • Leg vast dat u periodiek, bijvoorbeeld 1 keer per 3 maanden, het bedrijfspand inspecteert.
 • Geef de huurder schriftelijk gebruiks- en veiligheidsinstructies. Hierin legt u vast waarvoor de huurder het pand mag gebruiken.
 • Omschrijf duidelijk dat hennepteelt of andere criminele activiteiten zoals illegale prostitutie verboden zijn in het bedrijfspand. Bij constatering van illegale activiteiten ontbind u de huurovereenkomst. Wanneer de verhuurder het pand niet vrijwillig verlaat, gaat u naar de kantonrechter om ontruiming te eisen.
 • Geef aan dat verbouwingen of aanpassingen aan het gebouw en/of de installaties niet zijn toegestaan.
 • Leg vast dat onderverhuur niet is toegestaan. Zo houdt u zicht op wie er in uw pand actief is.
 • Maak bij de sleuteloverdracht een opleveringsrapport. Leg vast wat de huidige staat, oftewel het opleveringsniveau, is van uw bedrijfspand.
 • Onderteken beiden de huurovereenkomst voordat de huurder het pand betrekt.
 • Vraag de huurder altijd om een borgsom te betalen. Een borg van 1 tot 3 maanden huur is gebruikelijk. Accepteer geen contante betalingen.

Screening belangrijkste fase

Omdat verhuurders maar één keer nee kunnen zeggen tegen een geïnteresseerde huurder, is screening vooraf de belangrijkste fase in het verhuurproces. De brochure Veilig uw pand verhuren bevat daarom veel informatie en tips over hoe verhuurders de screening kunnen doen. Bijvoorbeeld over welke financiële documenten u van een huurder op kan vragen of welke bepalingen u op moet nemen in het huurcontract.

Nietinmijnpand.nl

Naast de brochure is ook meer informatie te vinden op nietinmijnpand.nl. Op deze website worden vragen beantwoord als Hoe herkent u een illegale huurder of criminele verhuurbemiddelaar? en zijn diverse video’s te vinden.

Makelaar

Wilt u de verhuur van uw pand door een makelaar laten verzorgen? Geef dan duidelijk aan wat u verwacht van de makelaar met betrekking tot het toezicht en gebruik van het pand. Besef dat u zelf verantwoordelijk blijft, ook als u uw pand via een makelaar verhuurd.

Toezicht houden

Controleer uw pand regelmatig en let hierbij op de volgende zaken:

 • Kijk of er overdag bedrijfsactiviteiten zijn in het pand. Rijd ook eens ’s avonds langs uw pand. Indien u geen activiteiten waarneemt, informeer dan eens bij de buren over het gebruik van uw pand.
 • Controleer regelmatig de buitenkant van uw pand. Let op het volgende:
  • Ontbreken bedrijfsuitingen op het pand en het terrein? Denk aan een logo, bedrijfsauto’s met logo’s en een brievenbus. Zaken die meestal aanwezig zijn bij legale bedrijfsvoering.
  • Staan er vreemde goederen op het terrein die niet passen bij het type bedrijf?
  • Staan er afvalcontainers en bevatten die afval dat past bij de activiteiten van het bedrijf?
  • Zijn er extra sloten geplaatst waardoor jij het pand niet meer kunt bezoeken?
  • Zijn er bovenmatig veel camera’s geplaatst? Past dit bij het type bedrijf?
  • Is er aangebouwd of verbouwd zonder dat dit met jou is overlegd? Dit kan wijzen op illegale bedrijfsactiviteiten die voor jou als verhuurder niet zichtbaar zijn.
  • Zijn er nieuwe ontluchtingskanalen op het dak gemaakt? Dit kan duiden op hennepteelt of op de productie van synthetische drugs, zoals xtc en amfetamine.
 • Inspecteer ook regelmatig de binnenkant van uw bedrijfspand. Stel uzelf de volgende vragen:
  • Zijn de activiteiten passend bij het bedrijf?
  • Komt de inventaris overeen met het type bedrijf?
  • Zijn er nieuwe toegangsdeuren geplaatst waardoor je bepaalde ruimtes niet meer kunt bezoeken?
  • Zijn alle ruimtes toegankelijk voor jou? Wees alert als je bepaalde ruimtes niet mag bezoeken. Of als men daar de sleutels niet van heeft.

Meld

Vermoedt u dat er criminele activiteiten plaatsvinden in uw pand? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Wilt  liever anoniem melden? Bel dan 0800-0700. Lees meer over hoe u uw bedrijfspand veilig verhuurt.

Offerte onroerend goed verzekeringen

Welke risico’s loop je als ondernemer en waar moet je op letten? Lees alles over hoe je veilig zakendoet. Diverse risico's van uw verhuurd vastgoed kunt u verzekeren met de onroerend goed verzekeringen. Wij helpen u graag met een vrijblijvende (maatwerk)offerte.

Bronnen: KvK, Verbond van Verzekeraars