Voorkom schade bij brandgevaarlijke werkzaamheden!

Brandgevaarlijke werkzaamheden - Wist u dat vaak branden bij bedrijven ontstaat door onvoorzichtigheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden? Branden door lassen, slijpen, solderen, dakdekken of soortgelijke werkzaamheden ontstaan vaak op plaatsen waar dergelijke werkzaamheden normaliter niet uitgevoerd worden. Verzekeraars verplichten bedrijven daarom steeds vaker het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden te gebruiken.

Door de procedure op te volgen en maatregelen te treffen, vergroot u de bewustwording in uw organisatie met een positieve uitwerking op de veiligheid en continuïteit. In uw polis is mogelijk ook een bepaling of clausule opgenomen, die het gebruik van deze procedure zelfs voorschrijft. Als na een brand blijkt dat de procedure niet is gevolgd, kan de verzekeraar een sanctie toepassen.

Grote risico's bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden brengt soms grote risico’s met zich mee. Branden door lassen, slijpen, solderen, dakdekken of soortgelijke werkzaamheden waarbij warmte vrijkomt, ontstaan zelden in de werkplaats. Dergelijke branden ontstaan juist op die plaatsen waar dergelijke werkzaamheden normaliter niet uitgevoerd worden. De reden is dan veelal het uitvoeren van reparaties, verbouw, onderhoud, vervanging of uitbreiding van een installatie. Denk bij dit soort werkzaamheden overigens niet alleen aan lassen, maar let ook op boorwerkzaamheden!

Door onderstaande richtlijnen te volgen maakt u de kans op schade zo klein mogelijk.

Algemene maatregelen 

 • Het allerbelangrijkste is dat degenen die de werkzaamheden moeten uitvoeren doordrongen zijn van de risico’s die deze werkzaamheden met zich meebrengen, ongeacht of dit eigen mensen dan wel vreemden zijn.
 • De situatie moet nauwkeurig door de verantwoordelijken worden bekeken. Hierbij is van groot belang dat er geen brandbare materialen in aanraking kunnen komen met lasvonken, hete spanen en dergelijke. Vaak zijn brandbare materialen niet zichtbaar of vallen niet op. Vooral licht ontvlambare vloeistoffen, maar ook verf, hout en meelstof kunnen gemakkelijk ontstoken worden.
 • Verwijder brandbare goederen binnen een straal van 10 meter of dek deze af.
 • Maak vloeren, leidingen en kokers stofvrij.
 • Vóór werkpauzes moet op de werkplek gecontroleerd worden of er wellicht smeulende restanten zijn achtergebleven.
 • Neem altijd de voor uw werkzaamheden geldende wachttijd in acht na beëindiging van de werkzaamheden.
 • Verricht brandgevaarlijke werkzaamheden aan het begin van de dag en stop uiterlijk 1 uur (afhankelijk van geldende wachttijd) voor einde werktijd.
 • Controleer na afloop van de werkzaamheden, werkplek, omgeving en aangrenzende ruimtes gedurende tenminste 1 uur (afhankelijk van geldende wachttijd) op het ontstaan van brand.
 • Maak gebruik van het formulier "brandgevaarlijke werkzaamheden". Als opdrachtgever kunt u dit formulier samen met de uitvoerder van de werkzaamheden doorlopen en ondertekenen. Deze is dan op de hoogte van de richtlijnen. Als werkzaamheden zich over meerdere dagen uitstrekken, dient dit formulier dagelijks, voorafgaand aan de werkzaamheden, ingevuld te worden. Wanneer u dit doet, wordt de kans op brand geminimaliseerd. 

Vergunningen en documenten

 • Zorg ervoor dat uw vergunningen op orde zijn. Het bedrijf dat opdracht voor brandgevaarlijk werk geeft, moet weten als dit werk op zijn terrein plaatsvindt en mag dat niet toestaan als daarvoor geen vergunning is verleend (na het analyseren van alle risico’s en het nemen van preventieve maatregelen). Als uw bedrijf brandgevaarlijk werk uitvoert, vormt een interne werkvergunning het bewijs dat u het risicovolle werk op uitdrukkelijk verzoek van uw opdrachtgever uitvoert;
 • Zorg voor de juiste certificeringen; 

Toezicht en blusmiddelen

 • Wordt uiteindelijk toestemming gegeven de werkzaamheden uit te voeren, dan is het noodzakelijk dat iemand daar toezicht op houdt en er adequate blusapparatuur voor direct gebruik beschikbaar is. Er kan namelijk altijd iets mis gaan. De uitvoerder van de brandgevaarlijke werkzaamheden is geconcentreerd op zijn werk en kan niet attent zijn op de omgeving. Ontstaat er toch brand dan kan snel ingrijpen erger voorkomen. 

Opslag van materiaal

Het is belangrijk om de opslag van brandbare materialen op de werkplek tot een minimum te beperken. Als gevolg van praktische omstandigheden is het echter veelal onvermijdelijk dat de werkplek (dak) als opslagplaats moet dienen. Tref in dat geval de volgende maatregelen:

 • Verspreid het materiaal over de werkplek (dak).
 • Beperk de hoeveelheid materiaal op één plek tot ten hoogste één dagproductie.
 • Plaats materiaal op ca. drie meter uit de dakranden en grotere dak doorbrekingen.
 • Plaats materiaal op ca. vijf meter afstand van opgaand werk.
 • Breng tussen materiaalconcentraties brandgangen aan met een minimale breedte van vijf meter.
 • Stapel isolatie tot een maximale hoogte van twee meter.

Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden

Bij werkzaamheden in uw bedrijf wordt gebruik van het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden aangeraden om zeker te weten dat alles op de juiste manier verloopt. Laat het formulier voorafgaand aan de werkzaamheden invullen door de uitvoerders van de werkzaamheden.

Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden

Hoe zit het met brandgevaarlijke werkzaamheden in uw bedrijf? Let u hier voldoende op? Heeft u mensen aangesteld om hier toezicht op te houden? Zijn uw mensen op de hoogte van een veilige manier van werken in brandgevaarlijke situaties? Vul de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden in om uw situatie te bepalen.

Advies

Wij adviseren u om de procedure in te voeren en uw polis te controleren.

Meer weten over brandgevaarlijke werkzaamheden en uw verzekeringen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.