Waarborgfonds Motorverkeer

Als u schade aan uw auto heeft en de schade is veroorzaakt door een onbekende dader met een auto dan kunt u een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Het Waarborgfonds Motorverkeer is bijna vijftig jaar geleden opgericht. Het doel van het Waarborgfonds is een vangnet te zijn voor mensen die door een ongeluk in het verkeer schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar.

Denk daarbij aan schaden die zijn veroorzaakt door onbekend gebleven weggebruikers, of door onverzekerde weggebruikers. Ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig kan voor vergoeding door het fonds in aanmerking komen.

Schade die niet is ontstaan door toedoen van een motorvoertuig, bijvoorbeeld wanneer sprake is van vandalisme, vergoeden zij niet.

Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het bedrijf wordt gefinancierd uit jaarlijks vastgestelde bijdragen van verzekeraars.