donderdag 08 juni 2023 08:47

Wat betekent het afschaffen van de oudedagsreserve?

De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is per 2023 afgeschaft. Daarmee vervalt een mogelijkheid voor zzp’ers om fiscaal voordelig te sparen voor hun pensioen zónder het bedrag meteen apart te hoeven zetten. Maar wat betekent dat in de praktijk? En wat verandert er door de nieuwe pensioenwet?

Hoe werkte de FOR?

Als zelfstandig ondernemer die voldoet aan het urencriterium, kon u gebruik maken van de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). U zette dan jaarlijks een percentage van uw ondernemingswinst opzij. In 2022 ging het om 9,44% met een maximum van € 9.632,00. Over dat bedrag betaalde u dus op dat moment geen inkomstenbelasting. Daarnaast hoefde u het geld niet meteen daadwerkelijk apart te zetten voor pensioen, het mocht in de onderneming blijven.

Afrekenen

Natuurlijk moet er op een bepaald moment wél afgerekend worden met de fiscus, dat gebeurt in de regel wanneer de zelfstandige stopt met het bedrijf. Er wordt dan belasting geheven over de totale opgebouwde reserve. U kunt er voor kiezen om op dat moment de opgebouwde FOR storten in een lijfrente, u betaalt de belasting dan gespreid omdat de lijfrente-uitkeringen belast zijn. Overigens kunt u ook tussentijds, bijvoorbeeld jaarlijks, de FOR inleggen in een lijfrente.

Valkuil FOR

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst een derde van de zelfstandigen gebruik maakte van de FOR. Maar ook bleek dat drie van de tien mensen die de FOR gebruikt, het geld niet apart zet. Een even grote groep zet een deel apart. De vraag is hoe deze groep uiteindelijk moet afrekenen met de fiscus. Ook opmerkelijk was dat een op de tien zelfstandigen helemaal niet wist dat er op enig moment afgerekend moet worden. De valkuil van de FOR was dat het een mooie aftrekpost is, maar dat de consequenties niet helder zijn en dat er in veel gevallen helemaal geen pensioen wordt opgebouwd.

Wat nu?

Over belastingjaar 2022 kunt u de FOR nog gebruiken. Heeft u inmiddels een behoorlijke FOR opgebouwd in uw bedrijf, overleg dan met uw boekhouder of financieel adviseur wat u het beste kunt doen én hoe u in de toekomst verder gaat sparen voor je pensioen.

Lijfrente: ruimte neemt toe

Wilt u voortaan voor uw oude dag sparen door in te leggen in een lijfrente of deed u dat al? De Wet toekomst pensioenen (Wtp), die door de Eerste Kamer is aangenomen, breidt de jaarruimte fors uit zodat het voor zelfstandigen makkelijker wordt om pensioen op te bouwen.

Ook wordt de termijn van de reserveringsruimte verruimd. Het grote verschil met de FOR is dat het geld niet meer beschikbaar is, wanneer u bijvoorbeeld krap zit of wilt investeren. Maar dat is ook meteen de veiligheidsklep: u heeft het dan daadwerkelijk weggezet voor uw oude dag.

Startpunt

Wilt u iets doen aan uw pensioen? Zoek eerst eens uit wat u nodig denkt te hebben. Heeft u in het verleden pensioen in loondienst opgebouwd? Heeft u overwaarde in uw woning en wilt u op termijn kleiner gaan wonen? Dat speelt allemaal mee. Te weinig opbouwen is niet goed, maar te veel opbouwen ook weer niet nodig. Probeer een mooie balans te vinden tussen geld nu en geld straks.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op donderdag 08 juni 2023 08:50