donderdag 25 januari 2024 11:15

Wat kost ziekteverzuim in 2024?

Als een werknemer ziek is, kan dat uw bedrijf veel geld kosten. Hoeveel kost ziekteverzuim eigenlijk? Wat zijn de kosten per zieke werknemer in 2024? Bekijk de rekenvoorbeelden uit verschillende branches.

Ziekteverzuim is een groot risico voor ondernemers in het MKB. Door het personeelstekort in vrijwel alle branches kunt u de uitval van een werknemer steeds lastiger opvangen. Daarnaast krijgt u te maken met extra uitgaven door verzuim. Wat kost ziekteverzuim precies voor ondernemers? De totale kosten door zieke werknemers kunnen hoog oplopen, denk aan:

  • U moet in ieder geval zorgen voor loondoorbetaling bij ziekte, dat is wettelijk verplicht
  • Daarnaast heeft u te maken met kosten voor verzuimbegeleiding.
  • Vervanging van de zieke werknemer en re-integratie kosten.
  • En misschien genereert uw bedrijf tijdelijk minder omzet omdat uw werknemer niet inzetbaar is. 

Wat kost ziekteverzuim per medewerker in 2024?

Heeft u enig idee hoeveel een zieke werknemer kost? Dat is veel meer dan alleen het loon. Wat als uw gewaardeerde kok een vervelende blessure oploopt? Of als uw officemanager een burn-out krijgt?

Het is slim om vooraf al te weten hoeveel het kost als een werknemer ziek wordt en niet kan werken. Hoe berekent u die kosten? Gebruik onderstaande voorbeelden per branche en een handige rekentool om het zelf te berekenen. 

Wat kost ziekteverzuim in de horeca?

Stel: uw horecamedewerker verdient € 2.300,00,00 per maand. Dat is € 27.600,00,00 per jaar - net iets meer dan het gemiddelde loon in de horeca. Door een blessure kan zij zes weken niet werken. U kunt geen vervanger inzetten, dus u en uw personeel maken overuren. Hoeveel geld kost dat? Volgens de rekentool zieke werknemer moet u ongeveer rekening houden met dit kostenplaatje:

Aantal weken ziekte­verzuim

6

Kosten loondoorbetaling bij verzuim

€ 4.379,00

Extra kosten door verzuim:

 

Productieverlies

€ 0,00

Kosten vervanging

€ 5.460,00

Verzuimmanagement

€ 267,00

Totaal extra kosten

€ 5.727,00

Naast de doorbetaling van het loon en bijbehorende werkgeverslasten in dit rekenvoorbeeld is ook rekening gehouden met doorlopende werkgeverslasten, zoals loonheffingen. (€ 4.379,00) ben u dus flink wat geld kwijt aan extra kosten (€ 5.727,00). Doordat u en uw andere werknemers overwerk moeten leveren maakt u misschien ongemerkt dubbele kosten door vervanging.

Daarnaast heeft u te maken met een verzuimmanagement. Daar is uw bedrijf zelf tijd aan kwijt: denk aan de verzuimregistratie, het contact met uw zieke werknemer en uw arbodienst. En ook de arbodienst zal kosten in rekening brengen. 

Wat kost een zieke medewerker in de bouw?

Uw medewerker heeft een salaris van € 3.000,00 per maand. Dat is net iets onder het gemiddelde. Wat als hij door een ongeluk drie maanden uit de running is? Het werk kan niet stil komen te liggen, dus u regelt een externe vervanger. Met welke extra kosten krijgt u te maken? De rekentool geeft deze indicatie:

Aantal weken ziekte­verzuim

12

Kosten loondoorbetaling bij verzuim

€ 12.288,00

Extra kosten door verzuim:

 

Productieverlies

€ 0,00

Kosten vervanging

€ 21.480,00

Verzuim­management

€ 750,00

Totaal extra kosten

€ 22.230,00

Oei, dat is een enorme tegenvaller. Naast de verplichte loondoorbetaling in de bouw (€ 12.288,00 in dit geval) bent u flink wat geld kwijt aan vervanging (€ 21.48,00). In de bouwsector bent u al snel aangewezen op de inhuur van een zelfstandige of een ander aannemersbedrijf. Daardoor zullen de arbeidskosten flink oplopen. 

Wat kost een zieke medewerker in de detailhandel?

Uw storemanager trekt het niet meer. Hij krijgt een burn-out. U moet hem een halfjaar missen. Zijn loon is € 3.500,00 per maand. Door de krapte op de arbeidsmarkt kunt u helaas geen vervanger vinden. Wat kost ziekteverzuim in dit geval? Een rekenvoorbeeld op basis van de rekentool:

Aantal weken ziekte­verzuim

26

Kosten loondoorbetaling bij verzuim

€ 30.333,00

Extra kosten door verzuim:

 

Productieverlies

€ 32.445,00

Kosten vervanging

€ 0,00

Verzuim­management

€ 1.850,00

Totaal extra kosten

€ 34.295,00

U moet uw werknemer doorbetalen tijdens ziekte (ruim € 30.000,00) en door zijn afwezigheid heeft u te maken met een productieverlies van € 32.445,00. Dit is een inschatting van de misgelopen omzet - op basis van de loonsom en de gemiddelde omzet in de detail- en groothandel. Omdat u geen vervanger kon regelen, moet u de winkel misschien zelfs een tijdje sluiten. Dan heeft u geen omzet, maar wel kosten voor huur en energie. Hoe u het ook oplost, het zal een weerslag hebben op uw financiën. 

Kosten zieke werknemer zelf berekenen

Wat bent u precies kwijt als uw medewerker ziek wordt? En wat als er twee of meer medewerkers ziek zijn? Bereken de kosten met de rekentool zieke werknemer.

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra administratie en kosten. U wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuimverzekering helpt u bij de aanpak van verzuim. 

Wat kost ziekteverzuim in uw bedrijf?

Het is goed om de kosten van verzuim inzichtelijk te maken. Dat kunt u op meerdere manieren doen. Maak niet alleen een berekening per zieke medewerker, maar zorg ook voor een overzicht per periode. Dan kunt u beter sturen op verzuim. Hoe pakt u dat aan? Met de verzuimcalculator berekent u ook binnen enkele minuten de totale verzuimkosten van uw bedrijf. Vergelijk daarna het resultaat met andere ondernemers uit uw branche. Twee voorbeelden: 

Voorbeeld verzuimkosten financieel dienstverlener

U heeft een bedrijf met 12 werknemers in de financiële dienstverlening. Het verzuimpercentage in uw bedrijf is 3,5% en de totale loonsom van uw bedrijf is € 460.800,00 per jaar. Wat is uw onderneming in totaal kwijt aan ziekteverzuim? Dit is het resultaat volgens de verzuimcalculator:

 

Kosten werkgever:

Branchegemiddelde:

Verzuimpercentage

3,5%

1,9%

Kosten loondoorbetaling bij verzuim

€ 20.483,00

€ 11.119,00

Extra kosten door verzuim:

   

Productieverlies

€ 5.904,00

€ 5.129,00

Kosten vervanging

€ 18.605,00

€ 9.904,00

Verzuimmanagement

€ 1.518,00

€ 947,00

Totaal extra kosten

€ 26.027,00

€ 15.980,00

U ziet dat de verzuimkosten van uw bedrijf hoger liggen dan het gemiddelde in de financiële dienstverlening. Dit komt omdat je verzuimpercentage hoger is. De kosten voor productieverlies, vervanging en verzuim­management zijn gebaseerd op de gemiddelde omzet en kosten in deze branche. 

Voorbeeld verzuim­kosten ICT-bedrijf

En wat als u een ICT-bedrijf heeft met 7 werknemers? Het verzuimpercentage binnen uw bedrijf is 2,4% en uw loonsom is bijvoorbeeld € 294.000,00 per jaar. Wat kost ziekteverzuim in dat geval? De verzuimcalulator berekent:

 

Kosten werkgever:

Branchegemiddelde:

Verzuimpercentage

2,4%

2,3%

Kosten loondoorbetaling bij verzuim

€ 8.538,00

€ 8.182,00

Extra kosten door verzuim:

   

Productieverlies

€ 3.650,00

€ 3.616,00

Kosten vervanging

€ 7.198,00

€ 7.589,00

Verzuimmanagement

€ 670,00

€ 648,00

Totaal extra kosten

€ 11.517,00

€ 11.852,00

Het verzuimpercentage in uw bedrijf ligt net iets onder het branchegemiddelde. Toch bent u nog behoorlijk wat geld kwijt aan verzuim. Naast de loondoorbetaling van ruim € 8.500,00 moet u rekening houden met ruim € 11.500,00 aan indirecte kosten. 

Rekentool verzuimkosten bedrijf

Wat kost ziekteverzuim in uw bedrijf? Gebruik de verzuimcalculator met branchegegevens. Binnen enkele minuten krijgt u inzicht in de kosten van uw bedrijf en het gemiddelde in uw branche. 

De kosten van ziekteverzuim beperken

Hoe kun je de verzuimkosten binnen uw bedrijf verlagen? Dat kunt u grofweg op twee manieren doen. Door het verzuim te verlagen en door de kosten te beperken. Zo werkt het:

Verzuim verlagen

Probeer het verzuim binnen uw bedrijf zo laag mogelijk te houden. Dat doet u al op voorhand, via verzuimpreventie. Daarbij zorgt u ervoor dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Zowel fysiek als mentaal. Als u merkt dat het verzuim hoog is, moet u direct in actie komen. Ga bijvoorbeeld een verzuimgesprek aan met werknemers die vaker ziek zijn. Kijk of er een werkgerelateerde oorzaak is en probeer de omstandigheden te verbeteren. Er zijn nog veel meer maatregelen die je kunt treffen als werkgever. Download de gratis Checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag! 

Verzuim­kosten in de hand houden

Ziekteverzuim kunt u nooit helemaal voorkomen, maar de kosten kunt u wel beperken. Dat doet u bijvoorbeeld met een verzuimverzekering. Daarmee krijgt u een vergoeding voor het loon dat u moet doorbetalen aan een zieke werknemer. Zo dekt u het financiële risico door ziekteverzuim. 

Wist u dit? De verzuimverzekering staat bovenaan in de top 5 verzekeringen voor personeel.

Wilt u meer weten over alle voordelen van een verzuimverzekering voor u als ondernemer? Vaak helpt een verzekeraar u ook bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. U kunt een verzuimverzekering combineren met de service van een arbodienst. Bij sommige verzekeraars word u ook actief geholpen bij preventie door een verzuimcoach. Daarmee slaat u twee vliegen in één klap: u weet zeker dat de kosten beheersbaar blijven en uw werknemers krijgen de juiste ondersteuning als ze ziek zijn.

Ziekteverzuimverzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuimverzekering, ontdek wat dit voor uw onderneming kan betekenen. 

Vragen over de kosten van ziekteverzuim 

Hoeveel loon moet u betalen bij ziekte?

Volgens de wet moet u minimaal 70% van het loon doorbetalen aan een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar van ziekte. In het eerste jaar mag u niet onder het minimumloon komen. In uw cao kunnen hogere percentages staan.

Wat kost ziekteverzuim per medewerker in 2024?

Een zieke werknemer kost u al snel twee keer zijn salaris. Gemiddeld kost dit ondernemers in het MKB ongeveer € 250,00 tot € 260,00 per dag in 2024. Deze kosten bestaan uit: loonkosten doorbetalen, vervanging van de zieke werknemer, productie- en omzetverlies, verzuimbegeleiding en re-integratiekosten. 

Hoe bereken ik de kosten van ziekteverzuim?

De verzuimkosten voor uw bedrijf kunt u eenvoudig berekenen met de verzuimcalculator. Binnen enkele minuten krijgt u inzicht in uw kosten door ziekteverzuim en het gemiddelde in uw branche. Daarnaast kunt u eenvoudig de kosten per zieke werknemer berekenen met deze rekentool zieke werknemer

Wanneer is een verzuimverzekering verplicht?

Een verzuimverzekering is (nog) niet wettelijk verplicht. Toch is het voor veel bedrijven verstandig een verzuimverzekering af te sluiten. Vraagt u zich vooral af of u de verzuimkosten zelf kunt opvangen. Ook als meerdere werknemers langdurig ziek zijn? 

Hoe duur is een verzuim­verzekering?

De kosten van een verzuimverzekering zijn afhankelijk van uw bedrijf, uw wensen en de risico's die uw werknemers lopen. Vraag onze adviseur wat de beste opties zijn voor uw bedrijf. U kunt ook direct een offerte aanvragen voor een verzuimverzekering.

Laatst aangepast op donderdag 25 januari 2024 11:46