Werkmaterieel particulier verzekeren

Werkmaterieel particulier verzekeren - Met de werkmaterieelverzekering voor particulieren kunt u werkmaterieel particulier verzekeren. U bent verzekerd tegen schade die u met het werkmaterieel aan anderen toebrengt en de schade aan uw werkmaterieel zelf. Met de werkmaterieelverzekering voor particulieren is uw particulier werkmaterieel goed verzekerd!

Werkmaterieel particulier verzekeren

Welk soort verzekering is de werkmaterieelverzekering voor particulieren?

De werkmaterieelverzekering voor particulieren vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel, zoals bijvoorbeeld een bouwkraan, graafmachine, heftruck, hijskraan, laadschop (shovel), maaimachine (geen maairobot) of tractor.

Wat is verzekerd met de werkmaterieelverzekering voor particulieren?

Hieronder staat welke schade door of aan uw werkmaterieel verzekerd is. Het verzekerde bedrag staat in uw polis. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel. Maar ook tijdens het werken met bijvoorbeeld een laad-/loskraan kan schade ontstaan. Dat is het werkrisico en dat is ook verzekerd.

Schade aan eigen zaken

U bent ook verzekerd als u met het werkmaterieel schade toebrengt aan uw eigen zaken of zaken die u of de verzekerde die voor de schade aansprakelijk is, heeft gehuurd, geleend of op basis van een andere soortgelijke overeenkomst in gebruik heeft. Er geldt een maximum vergoeding per gebeurtenis. Bij schade aan uw eigen of gehuurde/geleende zaken is een eigen risico van toepassing.

Schade aan ondergrondse zaken

Schade aan ondergrondse zaken en de gevolgschade daarvan is verzekerd tot een maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis. Ondergrondse zaken zijn bijvoorbeeld kabels, leidingen en buizen. Voor schade aan ondergrondse zaken en de gevolgschade ervan is een eigen risico van toepassing.

Keuze: Beperkt Casco

Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door brand, ontploffing, blikseminslag, kortsluiting, diefstal, oplichting en verduistering. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd. U heeft dezelfde dekking voor eventuele accessoires en hulpstukken die bij het werkmaterieel horen. Er is een eigen risico van toepassing.

Keuze: Volledig Casco Standaard

Uw werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid. U heeft dezelfde dekking voor eventuele accessoires en hulpstukken die bij het werkmaterieel horen. Er is een eigen risico van toepassing.

Keuze: Volledig Casco Uitgebreid

Volledig Casco Uitgebreid komt overeen met de dekking Casco Standaard, maar met een extra dekking voor eigen gebrek en de gevolgen daarvan. Deze dekking geldt voor nieuwe objecten. Er is een eigen risico van toepassing.

Vervangend werkmaterieel

Kunt u niet beschikken over het verzekerde object vanwege reparatie of onderhoud? En gebruikt u daarom tijdelijk een gelijkwaardig object van iemand anders? Dan geldt de dekking ook voor dat vervangende object. Het vervangende werkmaterieel is verzekerd tot het verzekerde bedrag van uw eigen werkmaterieel.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd en voor welke bedragen.

Keuze: Schade verzekering inzittenden (SVI)

De schade verzekering inzittenden vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerde werkmaterieel. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan gaat die verzekering vóór.

Keuze: Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen

Met de rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw werkmaterieel of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de aankoop of reparatie of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd met de werkmaterieelverzekering voor particulieren?

De werkmaterieelverzekering voor particulieren keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Uitsluitend dekking voor privédoeleinden

De werkmaterieelverzekering voor particulieren biedt alleen dekking als het verzekerde werkmaterieel voor privédoeleinden wordt gebruikt. Niet verzekerd is het gebruik van het werkmaterieel voor bedrijfsmatige werkzaamheden.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, is niet verzekerd.

Schade aan lading

Schade aan de lading die het verzekerd object vervoerde of takelde, is niet verzekerd.

Schade aan eigen zaken

Bij schade aan eigen of gehuurde/geleende zaken is er geen dekking voor:

  • Bedrijfs- en/of gevolgschade
  • Schade aan het werkmaterieel zelf
  • Waardevermindering
  • Schade aan percelen grond die verzekerde ter bewerking onder zich had
  • Schade aan zaken die zich op of in het werkmaterieel bevinden, daarop zijn geladen of daarvan zijn gelost
  • Schade aan zaken die aan het werkmaterieel zijn gekoppeld of op een andere manier door het werkmaterieel worden voortbewogen
  • Schade die gedekt zou zijn onder een andere verzekering als deze werkmaterieelverzekering voorparticulieren niet zou bestaan

Opzet, rijden zonder rijbewijs of onder invloed

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Dat geldt ook bij gebruik van alcohol of drugs.

Dekking Schade inzittenden

Schade van personen die zonder uw toestemming op of in het werktuig zitten is niet verzekerd. En ook schade van personen die zich buiten de cabine bevinden of die zichzelf roekeloos in gevaar brengen, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen kan een eigen risico vantoepassing zijn.

Afspraken en preventie

Als u niet voldoet aan de afspraken of eisen over preventie die verzekeraars stellen of met u gemaakt hebben, dan keren zij niet altijd uit. Bijvoorbeeld een W1-beveiliging voor laadschoppen en een W2-beveiliging voor graafmachines.

Waar ben ik gedekt?

De werkmaterieelverzekering voor particulieren geldt in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de werkmaterieelverzekering voor particulieren aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De werkmaterieelverzekering voor particulieren begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de werkmaterieelverzekering voor particulieren niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeringsmaatschappijen de werkmaterieelverzekering voor particulieren stoppen.

Hoe zeg ik mijn werkmaterieelverzekering voor particulieren op?

U kunt de werkmaterieelverzekering voor particulieren dagelijks opzeggen. De werkmaterieelverzekering voor particulieren eindigt dan de volgende dag of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail bij de verzekeraar of onze adviseur.

Algemene informatie over de werkmaterieelverzekering voor particulieren

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de werkmaterieelverzekering voor particulieren en wijkt af van de zakelijke werkmaterieelverzekering. In de offerte, de polis en de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd. 

Meer weten over het particulier verzekeren van werkmaterieelverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de werkmaterieelverzekering voor particulieren? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.