donderdag 08 september 2022 11:46

Werkwijzer Poortwachter UWV vernieuwd

In de Werkwijzer Poortwachter zijn diverse teksten door het UWV aangepast. Bijvoorbeeld over de re-integratie van werknemers met WSW-indicatie of beschut werk vanuit de Participatiewet. Ook is er een nieuwe versie van het addendum Poortwachter COVID-19.

Welke werkgever is verantwoordelijk?

Alle aanpassingen in de nieuwe versie van de werkwijzer zijn aangegeven met een blauwe streep in de kantlijn. De aangepaste teksten gaan onder meer over re-integratie van werknemers bij met elkaar verbonden ondernemingen, begeleiding van zieke werknemers en arbeidsconflicten. De informatie over werknemers met een WSW-indicatie of beschut werk staat in hoofdstuk 6 ‘Bijzondere arbeidsverhoudingen’. Daarin wordt uitgelegd welke werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie van deze werknemers.

Ook nieuwe versie addendum

Het addendum bij de werkwijzer, over re-integratie en coronavirus, heeft ook een update gekregen. De tekst is aangepast aan de huidige situatie rond COVID-19.

Hulp bij re-integratie

De Werkwijzer Poortwachter helpt bij de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Er staat in wat wij van u als werkgever verwachten bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. In deze wet zijn alle regels voor ziekte en re-integratie van werknemers vastgelegd.

Werkwijzer Poortwachter

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. In de Werkwijzer vindt u uitgebreid antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op donderdag 08 september 2022 11:52