Zakelijke reisverzekering individueel

Zakelijke reisverzekering individueel - Met de zakelijke reisverzekering individueel verzekert u in één keer uw zakenreizen en uw privévakanties (of die van een medewerker). Uw gezin kunt u meeverzekeren voor privévakanties. U kunt kiezen voor Europa- of voor werelddekking. Uw zakelijke reisverzekering individueel kunt u samenstellen uit de onderdelen Bagage, Buitengewone kosten, Geneeskundige kosten, Ongevallen, Rechtsbijstand, Annuleringskosten(zaakwaarnemer) en Automobilistenhulp.

Welk soort verzekering is de zakelijke reisverzekering individueel?

De zakelijke reisverzekering individueel zorgt ervoor dat u hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden tijdens een reis die u vanwege uw beroep of bedrijf maakt. De zakelijke reisverzekering individueel vergoedt ook schade als u op reis bent, zowel zakelijk als privé. Een reis mag een maximaal aantal dagen duren. U kunt privéreizen van uzelf, uw partner en/of kinderen meeverzekeren op de zakelijke reisverzekering individueel.

Wat is verzekerd met de zakelijke reisverzekering individueel?

De zakelijke reisverzekering individueel vergoedt schade als u voor uw werk of privé op reis bent. U bent verzekerd voor hulp voor personen en repatriëring van personen. Als u of een andere verzekerde hulp nodig heeft door ziekte, ongeval of overlijden van uzelf, uw reisgenoot of directe familie. Ook bij een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgd via alarmcentrale waar de verzekeraar mee samenwerkt. U kunt kiezen voor het dekkingsgebied Europa of Wereld. De dekking kan worden uitgebreid met dekking voor vakantiereizen voor u en uw gezin. Daarnaast bent u ook verzekerd voor de extra dekkingen die u heeft gekozen. De exacte samenstelling verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Wie is verzekerd?

De zakelijke reisverzekering individueel geldt tijdens zakenreizen niet alleen voor de hoofdverzekerde, maar ook voor de tijdens de zakenreis meereizende gezinsleden. Daarnaast kan een meereizende assistent worden meeverzekerd.

Keuze: Privéreizen

U kunt uw privéreizen meeverzekeren voor u en uw gezin. Hier gelden vaak dezelfde dekkingen voor, behalve voor annulering zakelijke reis en uitbreiding zakelijke bagage. Annulering van privéreizen is apart mee te verzekeren.

Keuze: Medisch

Met deze dekking bent u verzekerd voor vergoeding van kosten voor een spoedeisende en onverwachte medische behandeling in het buitenland. De dekking is aanvullend op uw zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat u een geldige Nederlandse zorgverzekering heeft. Het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Keuze: Bagage

Met de dekking Bagage bent u verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage, reisdocumenten en handelsgoederen. De maximale vergoeding is afhankelijk van de gekozen dekkingsvariant. Geld en geldswaardig papier zijn verzekerd tot een lager maximaal bedrag. Vaak geldt er een eigen risico per gebeurtenis, welke u soms kunt af te kopen tegen extra premie. Voor het bepalen van de dagwaarde en de schadevergoeding maken verzekeraars gebruik van een afschrijvingstabel. U kunt ook uw zakelijke uitrusting meeverzekeren. Hiermee bent u voor uw zakelijke uitrusting verzekerd tot een maximaal bedrag of maximaal bedrag per item. Deze dekking is een aanvulling op de dekking Bagage.

Keuze: Wintersport en bijzondere sporten

Gaat u tijdens uw zakenreis op wintersport of beoefent u een bijzondere sport? Er is vaak standaard dekking op de rubrieken Medische kosten en Ongevallen. Verzekeraars vergoeden bij een ongeluk de medische kosten aanvullend op uw zorgverzekering en een eventuele ongevallenuitkering. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting kan verzekerd zijn. Verzekeringsmaatschappij hebben vaak een lijst van bijzondere sporten.

Wilt u ook bij privéreizen dekking voor wintersport en bijzondere sporten? Dan moet u bij sommige verzekeraars daar de dekking voor kiezen. Check de polisvoorwaarden welke bijzondere sporten verzekerd zijn of vraag onze adviseur. Het beoefenen van reguliere sporten op reis is in het standaard meeverzekerd.

Keuze: Ongevallen

Met de dekking Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Verzekeraars keren dan éénmalig een bedrag uit afhankelijk van de gekozen dekking.

Keuze: Doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking kunt u afsluiten voor zakelijke en privéreizen. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden de kosten die de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken of bij een vertraging op de heenreis van meer dan een aantal uren, ontvangt u een vergoeding. Verzekerde gebeurtenissen vindt u in de polisvoorwaarden. Wilt u ook dekking voor een waarnemer tijdens uw vakantiereis? Dan kunt u dit meeverzekeren.

Keuze: Pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijgt u hulp. Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, caravan of motor, bent u verzekerd van hulp door een alarmcentrale. Als het nodig is, regelen en vergoeden verzekeraars vervangend vervoer. Schade aan of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is vaak geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Keuze: Rechtsbijstand

Met de dekking Rechtsbijstand bent u tijdens uw reis verzekerd van de deskundige hulp van een rechtsbijstandverzekeraar. Heeft u een geschil over een schriftelijke overeenkomst die u heeft gesloten in rechtstreeks verband met uw reis? Of wilt u schade verhalen die is ontstaan tijdens uw reis? Dan kunt u beroep doen op de verzekeraar.

Keuze: Hulp en Huur vervoermiddel

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel bent u verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer uw vervoermiddel of de bestuurder onvoorzien uitvalt. De dekking Hulp en huur vervoermiddel is alleen mogelijk voor vervoermiddelen met een Nederlands kenteken.

Wat is niet verzekerd met zakelijke reisverzekering individueel?

U bent niet verzekerd als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat. Ook bent u niet verzekerd als de schade samenhangt met het gebruik van alcohol of drugs, als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Of als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude). Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen. Meer informatie over de dekking en uitsluitingen van de zakelijke reisverzekering individueel leest u in de polisvoorwaarden of vraag onze adviseur.

Fraude

Verzekeraars keren niet uit als u hun opzettelijk probeert te misleiden.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies (code rood of oranje) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd. Als u al in zo’n risicogebied bent als de overheid de code oranje of rood afgeeft dan heeft u wel dekking. Deze dekking duurt tot het moment dat u het gebied zou kunnen hebben verlaten. Schade door bijvoorbeeld molest is meestal uitgesloten van dekking, tenzij dit is meeverzekerd. Heeft uw bestemming een reisadvies met code oranje of rood van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (op het moment van boeken van uw reis)? Dan is annulering van uw reis om deze reden niet gedekt.

Uitgesloten sectoren

Elke aanvraag van de zakelijke reisverzekering individueel wordt door de acceptant van een verzekeraar beoordeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfstak en aard van de werkzaamheden. Vaak werkt een verzekeraar met een risicocategorie. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen bent u niet verzekerd tijdens reizen met uitvoerende werkzaamheden in de sectoren internationaal transport en personenvervoer, offshore, bouw en schoonmaak. Of soms met specifieke werkzaamheden zoals sportleraar of professionele wedstrijdsporter.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met een alarmcentrale. Het telefoonnummer vindt u op het polisblad of op een reiscard. Doet u dit niet en heeft u bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Is uw bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is uw bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Op reis gaat u voorzichtig met uw bagage om. Als blijkt dat u zich niet verantwoordelijk heeft gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Afhankelijk van de afgesloten dekking geldt voor de rubriek Bagage wel of geen eigen risico per gebeurtenis. Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Soms kunt u dit eigen risico afkopen tegen extra premie.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende (mee)verzekerde dekkingen van de zakelijke reisverzekering individueel gelden maximale vergoedingen. Deze vindt u in de polisvoorwaarden.

Zakenreis

Er is uitsluitend dekking tijdens reis of verblijf dat te maken heeft met beroep, bedrijf, functie, studie, stage of andere werkzaamheden, tenzij de dekking voor privéreizen is afgesloten.

Maximale reisduur

De dekking geldt voor een maximaal aantal aaneengesloten reisdagen. Voor privéreizen is dat vaak een lager aantal aaneengesloten reisdagen.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. Tot Europa rekenen verzekeraars ook alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko. In Nederland is er dekking als de reis vooraf is geboekt (vaak minimaal één betaalde overnachting), onderdeel is van een buitenlandse reis en bij congressen en seminars.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de zakelijke reisverzekering individueel aanvraagt of een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. U moet de schade kunnen aantonen. Meld de schade zo snel mogelijk bij de verzekeraar of onze adviseur. In de polisvoorwaarden vindt u per gebeurtenis de termijn waarbinnen u de schade moet melden. Daar vindt u ook de overige verplichtingen. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kunt u via een automatische incasso of (digitale) nota. U dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De zakelijke reisverzekering individueel begint op de datum die op de polis staat. De dekking voor een (zaken-)reis begint als u de woning in Nederland verlaat. De dekking eindigt op het moment dat u terugkeert in uw woning in Nederland. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeringsmaatschappij de zakelijke reisverzekering individueel beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de zakelijke reisverzekering individueel dagelijks opzeggen, vaak met een maand opzegtermijn, via e-mail of per brief bij de verzekeraar of bij onze adviseur.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de zakelijke reisverzekering individueel. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen zakelijke reisverzekering individueel

  • Keuzevrijheid, kies de dekking die past bij uw wensen
  • Hoge verzekerde bedragen
  • Dekking voor privéreizen mogelijk
  • Gezin mee te verzekeren
  • Ook dekking mogelijk voor een zaakwaarnemer

Meer weten over de zakelijke reisverzekering individueel

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de zakelijke reisverzekering individueel? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.