dinsdag 03 mei 2022 10:03

Ziekteverzuim terugdringen, 7 tips

Ziekteverzuim kan uw bedrijf veel geld kosten. Wat kunt u doen om ziekte en verzuim te verlagen? 7 concrete tips voor ondernemers met personeel in het MKB.

Ziekte en verzuim terugdringen

Met het tegengaan van ziekteverzuim is veel te winnen. Een zieke werknemer moet u namelijk tot twee jaar lang het loon doorbetalen. Daar komen nog andere kosten bij, zoals kosten voor re-integratie, verzuim­begeleiding en vervanging.

Een verzuimverzekering kan dan uitkomst bieden, maar de verzuimverzekering vergoedt niet alle kosten. En natuurlijk wilt u dat uw werknemers zo fit mogelijk blijven. Daarom is het zinvol om het ziekteverzuim in uw bedrijf te verlagen.

7 tips tegen ziekteverzuim

Hoe kunt u het ziekteverzuim binnen uw bedrijf structureel verlagen? We geven u zeven concrete tips.

1. Zorg voor een goed verzuimbeleid

Een verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte. Voor een goed verzuim­beleid moet u onder andere werk maken van preventie.

Hoe?

 • Creëer samen met een preventiemedewerker een veilige en gezonde werkomgeving.
 • Maak een sterk verzuim­protocol. Hierin staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.
 • Zorg voor een goede registratie van verzuim en begeleiding bij re-integratie. Een arbodienst helpt u op dit gebied.

Voorbeeld verzuimprotocol

Wilt u een verzuimprotocol maken? Gebruik dan dit handige voorbeeld verzuimprotocol.

2. Let op de signalen van ziekteverzuim

Verzuim komt soms als een totale verrassing. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn als u let op de signalen van ziekteverzuim. Als u die vroegtijdig herkent, kunt u samen met uw werknemer op zoek gaan naar een oplossing en uitval voorkomen.

Werkstress signaleren

Een werknemer in de gevarenzone vertoont bijvoorbeeld signalen van werkstress, zoals:

 • prikkelbaar zijn
 • lijkt het overzicht kwijt te zijn
 • maakt geen uitgeslapen indruk
 • heeft moeite met concentreren.

Deze signalen hoeven overigens niet altijd te wijzen op dreigend ziekteverzuim, maar kunnen wel betekenen dat er iets aan de hand is.

3. Maak verzuim bespreekbaar

Ziekteverzuim is voor veel werkgevers een heet hangijzer. Ze vinden het lastig om dit onderwerp aan te snijden in gesprekken met werknemers, omdat het al snel de privésfeer raakt. Toch hoeft het bij de juiste aanpak geen probleem te zijn om ziekteverzuim ter sprake te brengen. Als u merkt dat uw werknemer vaak ziek is kunt u een verzuimgesprek aangaan.

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra administratie en kosten. U wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuimverzekering helpt u bij de aanpak van verzuim.

Oprechte interesse

Zo vinden werknemers het vaak fijn als u oprecht geïnteresseerd bent in hoe het met ze gaat. U geeft blijk van deze interesse als u hier oprecht naar vraagt zonder meteen oplossingen aan te dragen. Geef daarbij ruimte voor een antwoord door het onderwerp los te koppelen van het functioneren van de werknemer.

Vragen die u kunt stellen aan de zieke werknemer:

 • Zit je goed in je vel?
 • Ik zie dat jij je de laatste tijd steeds vaker ziek meldt. Is er iets wat we kunnen doen om te helpen?
 • Heb jij het naar je zin op het werk? 

4. Wees flexibel

Meer flexibiliteit op het werk kan zorgen voor minder ziekteverzuim. Denk aan de mogelijkheid om te bepalen waar en wanneer iemand werkt. Zo kunt u thuiswerken mogelijk maken. Bij werknemers die thuiswerken ligt het ziekteverzuim ongeveer 0,5 procentpunt lager.

Daarnaast kunt u medewerkers met behulp van zelfroosteren bijvoorbeeld meer zeggenschap geven over hun werktijden. Hierdoor sluiten werk- en privéverplichtingen beter op elkaar aan en verkleint u de kans op uitval door een te hoge werkdruk.

5. Investeer in opleidingen

Het loont om te investeren in opleidingsmogelijkheden voor uw personeel. Een hoger opleidingsbudget kan leiden tot een lager ziekteverzuim, zo blijkt uit het Ken- en Stuurgetallenonderzoek van adviesbureau Berenschot. Het maakt daarbij niet uit om welke sector het gaat en wat de gemiddelde leeftijd is van het personeelsbestand. Mogelijk heeft dit te maken met de waardering die u uitspreekt als u uw medewerkers een opleiding laat volgen.

Werkplezier verhogen

Daarnaast raken ze hierdoor niet achterop in hun professionele ontwikkeling, zodat ze beter (en dus met minder frustratie) hun werk kunnen doen. Dit verhoogt het werkplezier en dat is het beste medicijn tegen verzuim.

6. Werk samen met andere partijen

Kleine bedrijven hebben vaak minder (financiële) middelen voor preventie. Gelukkig kunt u samenwerken met andere partijen. Zo kunt u samen met bedrijven uit de buurt werken aan gezonde en vitale medewerkers. Bijvoorbeeld door een bedrijventoernooi te organiseren of het personeel gezamenlijk een voordelig sportschoolabonnement aan te bieden.

Gezonde leefstijl van werknemers stimuleren

Er komt vanuit werkgevers steeds meer aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Welke rol ligt hierin voor de werkgever? Houd de volgende aspecten in de gaten:

 • Realiseert u zich dat voor veel werknemers bewegen en sporten niet iets vanzelf is. Gedragsverandering zorgt voor een ander leefpatroon en gezondere leefstijl maar dit is niet iets van de korte termijn, herhaling is belangrijk. Betrek eventueel een:
  • personal trainer
  • diëtist
  • coaches en/of psycholoog
 • Maak als werkgever een analyse welke factoren in de verandering van het leefpatroon een rol spelen, denk aan een combinatie van: te veel drinken, ongezond eetpatroon, weinig beweging, onrustige thuissituatie etc.
 • Krijg inzicht in de rol en het belang van bewegen in relatie tot het ziekteverzuim.

De uitdaging voor de werkgever ligt er vooral in om een balans te vinden in deze begeleidende rol. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de werknemer.

Periodieke gezondheidscheck

Daarnaast kan uw verzuimverzekeraar toegang bieden tot een preventief medisch onderzoek (PMO). Dit houdt in dat medewerkers de beschikking hebben over een periodieke gezondheidscheck.

7. Wijs op elkaars verantwoordelijkheid

Bij ziekteverzuim ligt de verantwoordelijkheid bij twee partijen. Aan de ene kant moet u als goed werkgever voldoende rekening houden met een zieke werknemer. Andersom mag u van een werknemer verwachten dat hij goed werknemerschap toont. Dat betekent dat de werknemer gemaakte afspraken moet nakomen, ook als het om ziekteverzuim gaat. U heeft namelijk een contract met elkaar, dat naast een aantal rechten ook plichten met zich meebrengt. In gesprekken met uw werknemer kunt u wijzen op deze gedeelde verantwoordelijkheid.

Complex en langdurig ziekteverzuim

Wanneer het ziekteverzuim langdurig en complex gaat worden, dan is het slim om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Wacht niet altijd op de vaststaande momenten uit de Wet verbetering poortwachter. Het gaat bij langdurig ziekteverzuim om een individuele, mensgerichte aanpak in plaats van een procesbenadering.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidskundige kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren. Er wordt dan een onderzoek gedaan naar de werksituatie van een zieke werknemer met als doel inzicht te krijgen in de:

 • mogelijkheden
 • beperkingen
 • geschiktheid van de werkplek
 • de restverdiencapaciteit van de werknemer

Lees meer over het doel een arbeidsdeskundig onderzoek en wanneer.

Beperk de kosten van verzuim

Verzuim in de hand houden is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering. Zieke werknemers kunnen u namelijk veel geld kosten. Vooral als u een klein bedrijf heeft is langdurig ziekteverzuim een groot risico. Naast de verplichte loondoorbetaling heeft u waarschijnlijk al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en de kosten van verzuim­begeleiding.

Ziekteverzuim berekenen

Inzicht in verzuim en verzuim­kosten is heel belangrijk. Weet jij bijvoorbeeld wat nu het verzuimpercentage is in jouw bedrijf? En wat kost het je precies? Ontdek wat ziekteverzuim kost voor uw bedrijf. Gebruik de verzuimcalculator. Binnen enkele minuten heeft u inzicht in de kosten van uw eigen bedrijf en een handige vergelijking (benchmark) met andere bedrijven in jouw branche.

Kosten per zieke werknemer

Het is ook goed om te weten wat u precies kwijt bent per zieke werknemer. Gebruik de rekentool zieke werknemer en ontdek hoeveel u betaalt.

Verzekering tegen verzuim

U kunt natuurlijk niet alle ziektegevallen voorkomen. Wilt u weten of het in uw situatie verstandig is om een verzuimverzekering af te sluiten en in welke vorm? Neem contact op met onze adviseur. Onze adviseur kan samen met u bepalen hoe groot het risico is en welke verzuimverzekering het beste bij uw situatie past. Wilt u liever eerst een indicatie krijgen van de kosten voor uw situatie? Vraag dan gratis een offerte aan.

Ziekteverzuimverzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuimverzekering, ontdek wat dit voor uw onderneming kan betekenen. Bekijk de oplossingen.

Wat kost ziekteverzuim?

Een zieke werknemer kost een werkgever al snel twee keer het salaris. Gemiddeld kost een zieke werknemer in Nederland zo'n € 260,00 per dag. Het is dus belangrijk om het verzuim in uw bedrijf te verlagen en bespreekbaar te maken.

Wat kunt u als werkgever doen om verzuim te voorkomen?

Ondernemen met personeel heeft een handige en overzichtelijke checklist gemaakt zodat u gestructureerd aan de slag kunt gaan met het voorkomen van verzuim. Gebruik de gratis checklist verzuim voorkomen!

Mag je een bewijs van ziekte vragen bij de ziekmelding?

Nee. Als uw werknemer zich ziekmeldt, hoeft de medewerker niet te bewijzen of er sprake is van 'echte' ziekte, bijvoorbeeld door een verklaring van een huisarts of een andere specialist. Als ondernemer mag u een ziekmelding dus niet weigeren. Daarom is het belangrijk om verzuim bespreekbaar te maken en oprecht interesse te tonen.

Hoe duur is een zieke werknemer?

Een zieke werknemer kost meer dan het loon. Hoeveel precies? Gebruik de rekentool zieke werknemer en ontdek hoeveel het u kost per medewerker. De totale kosten van verzuim voor uw bedrijf kunt u eenvoudig berekenen met de verzuimcalculator. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in je eigen verzuim­kosten en het gemiddelde in je branche.

Meer weten over het terugdringen van Ziekteverzuim en een verzuimverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de verzuimverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Laatst aangepast op dinsdag 03 mei 2022 10:45