Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) bent u verzekerd voor financiële gevolgen van schade die u of uw gezinsleden veroorzaken. U rijdt per ongeluk met uw fiets tegen de auto van uw buurman aan of uw kind breekt een kostbare vaas van een vriendin. Deze ongelukken verzekert u met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP)!

Offerte aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren aanvragen

Welk soort verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren voor particulieren vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

Met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zijn u, uw gezinsleden en andere huisgenoten verzekerd. Ook een oppas/au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel). Huisgenoten zijn (pleeg- en stief-) kinderen, logés en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Hieronder staat voor welke schade u bent verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd. De schade aan de oppas veroorzaakt door uw kind jonger dan 14 jaar of huisdier tijdens het oppassen is ook verzekerd, ook al bent u niet aansprakelijk.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal bedrag per gebeurtenis, ook als u niet aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen. Wilt u het verzekerd bedrag verhogen? Kies dan de keuzedekking Sterdekking.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd. Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw woning in Nederland, waarvan u de eigenaar bent, is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt. Heeft u een tweede woning, recreatiewoning of stacaravan in Europa? Kies dan voor de keuzedekking Sterdekking.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen van een ander waarover u de zorg heeft (opzicht) is verzekerd tot een maximaal bedrag per gebeurtenis. Schade aan gehuurde spullen van een particulier die in de privésfeer worden gebruikt, is alle meeverzekerd op de Sterdekking tot een maximaal bedrag. Wilt u een hoger verzekerd bedrag per gebeurtenis voor schade aan geleende spullen waarover u de zorg heeft (opzicht)? Kies dan voor de keuzedekking Sterdekking.

Verzekerd bedrag

Het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis is naar keuze en de hoogte verschilt per verzekeraar. Bij de de meeste verzekeraars kunt u kiezen uit een verzekerd bedrag van € 1.250.000,-, € 2.500.000,- of € 5.000.000,-

Proceskosten

Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij onder voorwaarden de proceskosten en de kosten voor rechtsbijstand als er een juridische procedure nodig is.

Extra dekkingen en keuzes voor uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

U kunt de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren uitbreiden met aanvullende keuzedekkingen. Vraag naar de exacte mogelijkheden bij onze onafhankelijke verzekeringsadviseur:

Keuzedekking: schade door sport en spel

Wilt u dat schade veroorzaakt aan iemand anders dan een medesporter of medespeler is verzekerd? Kies dan de keuzedekking Sterdekking. Schade aan iemand anders dan een medesporter of medespeler is verzekerd tot een maximaal bedrag per gebeurtenis.

Keuzedekking: Verhaalsbijstand

Wilt u juridische hulp bij het verhalen van personenschade die u oploopt, schade aan uw spullen of schade aan uw onroerende zaken die door een ander is veroorzaakt? Kies dan de keuzedekking Verhaalsbijstand. Verhaalsbijstand voor schade aan voertuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen is niet verzekerd.

Keuzedekking: Sterdekking

Met de sterdekking kiest voor een uitbreiding van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

 • Dekking voor schade die veroorzaakt is door uw woonhuis wanneer uw woonhuis volledig wordt verhuurd. Bij verhuur van uw gehele woning vergoeden verzekeraars de schade
 • Dekking voor schade die veroorzaakt is door uw tweede woonhuis, recreatiewoning, huisje op volkstuincomplex of een stacaravan in Europa. Verzekeraars vergoeden de schade ook als het onroerend goed verhuurd wordt.
 • Dekking voor spullen van anderen waarover u de zorg hebt (opzicht)
 • Dekking voor gehuurde spullen in de privésfeer gehuurd van een privépersoon waarover u de zorg hebt (opzicht)
 • Dekking voor vriendendienst, hiermee wordt bedoeld een onbetaalde vriendendienst voor iemand anders dan een verzekerde.
 • Dekking voor sport en spel, verzekeraars vergoeden de schade die u tijdens sport of spel veroorzaakt aan iemand anders dan de medesporter of medespeler.

Keuzedekking: Prosumerdekking

Als u - niet beroepsmatig, maar mogelijk wel tegen een vergoeding - zaken vervaardigt en aan anderen dan verzekerden levert, kan het zijn dat die zaak schade aan (spullen van) iemand anders veroorzaakt. De prosumerdekking vergoedt de schade van degene die schade heeft geleden tot een maximaal bedrag, ook als u niet aansprakelijk bent.

Overzicht keuzedekkingen bij aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Extra's en keuzes
Omschrijving dekking
Basisdekking (verplicht)
Sterdekking (keuzemogelijkheid)

Opzicht
(max. verzekerd bedrag)

Schade aan spullen van anderen waarover je zorg hebt (opzicht).

Ja, met een laag verzekerd bedrag

Ja, met een hoger verzekerd bedrag

Vriendendienst
(max. verzekerd bedrag) 

Schade die een ander heeft door een vriendendienst.

Ja, met een laag verzekerd bedrag

Ja, met een hoger verzekerd bedrag

Opzicht
(particuliere huur)

Schade aan spullen die je van een particulier hebt gehuurd en privé gebruikt.

Nee

Ja

Tweede woning

Schade die een ander heeft door bijvoorbeeld een afgewaaide dakpan. Of schade aan andere onderdelen van je tweede huis, volkstuinhuisje of stacaravan in Europa. Ook als je deze verhuurt.

Nee

Ja

Verhuur gehele woning

Schade die een ander heeft door bijvoorbeeld een afgewaaide dakpan. Of schade aan andere onderdelen van je woonhuis bij verhuur van je gehele woning.

Nee

Ja

 

Wat is niet verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

Schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten. Check de polisvoorwaarden of vraag onze verzekeringsadviseur om advies.

Schade door auto

Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA). Is de schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een maaimachine (maximum van 20 km per uur) of een elobike? Dan bent u wel verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. U bent wel verzekerd voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Schade door luchtvaartuigen

U bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt door of met een luchtvaartuig.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade veroorzaakt door uw inwonende kinderen of uitwonende ongehuwde kinderen tijdens het lopen van stage of volgen van dagonderwijs is wereldwijd verzekerd, behalve in de Verenigde Staten van Amerika of Canada. Check de polisvoorwaarden of vraag onze verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

U heeft geen eigen risico. Wilt u wel een eigen risico tegen premiekorting? Dan kunt u kiezen voor een hoger eigen risico. Ook kunt u kiezen voor een eigen risico voor schade veroorzaakt door kinderen of huisdieren. Voor de keuzedekking Verhaalsbijstand geldt het gekozen eigen risico niet.

Schade door kinderen tijdens vakantiewerk of bijbaan

U bent alleen verzekerd voor schade die uw inwonende kinderen of uitwonende ongehuwde kinderen veroorzaken tijdens vakantiewerk of bijbaan in Nederland.

Waar ben ik gedekt?

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren geldt over de hele wereld. U dient wel zelf in Nederland te wonen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeringsmaatschappijen de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij verzekeraars.

Algemene informatie aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u en uw gezin wel en niet verzekerd zijn

Veelgestelde vragen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Wat betaal ik aan premie?

U kunt direct de premie voor uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (WA verzekering) berekenen.

Wie vallen er onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (WA verzekering)?

U kunt kiezen uit een alleenstaande dekking of een gezinsdekking. Onder de gezinsdekking vallen onder andere u, uw partner, uw minderjarige kinderen en uw meerderjarige inwonende kinderen. Logés en huispersoneel vallen zowel onder de dekking voor een alleenstaande als onder de dekking voor een gezin.

Geldt er een eigen risico?

Nee, er geldt geen verplicht eigen risico. U kunt er wel voor kiezen om een eigen risico te nemen. Hierdoor wordt de premie lager.

Welke dekking moet ik kiezen als alleenstaande ouder?

U dient in dit geval te kiezen voor de gezinsdekking. Indien u kiest voor de dekking voor een alleenstaande, valt de schade veroorzaakt door uw kind(eren) niet onder de dekking.

Valt de schade die mijn huisdier veroorzaakt ook onder de dekking?

Ja, indien uw huisdier schade aanricht aan iets of iemand buiten uw eigen huishouden of gezin kunt u een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (WA verzekering).

Wat moet ik doen als ik aansprakelijk wordt gesteld?

U moet dit uiteraard melden aan de verzekeringsmaatschappij. U kunt dit doen door middel van het algemene schadeaangifteformulier. Deze kunt u downloaden via onze website. Honig en Honig zal vervolgens de schademelding in behandeling nemen en doorsturen aan de verzekeraar.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is onderdeel van het particulier verzekeringspakket

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren kunt u afsluiten als onderdeel van het particulier verzekeringspakket. Hoe meer verzekeringen u afsluit, hoe hoger uw pakketkorting kan zijn en u heeft al uw verzekeringen op één overzichtelijk polisblad. U ziet direct wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Voor elke verzekering in het particulier verzekeringspakket geldt: bepaal samen met onze adviseur wat u nodig heeft, dan betaalt u alleen wat u nodig heeft.

U kunt uw particulier verzekeringspakket samenstellen uit de volgende verzekeringen:

Gezin en Gezondheid

Huis en Wonen

Recreatie en Reis

Verkeer en Voertuigen

Voordelen particulier verzekeringspakket

Onafhankelijk advies

Onze onafhankelijk adviseur helpt u graag bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking die bij u past. U betaalt alleen wat u nodig heeft.

Pakketkorting

Het particulier verzekeringspakket heeft u al vanaf één verzekering. Hoe meer verzekeringen u afsluit in het particulier verzekeringspakket, hoe meer korting u kunt krijgen.

Overzicht

Al uw verzekeringen staan op een overzichtelijk polisblad hierop ziet u wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Met de digitale polismap heeft u uw particulier verzekeringspakket altijd binnen handbereik.

Elk jaar een update

Om te weten of uw particulier verzekeringspakket nog aansluit bij uw situatie, ontvangt u elk jaar een handige checklist.

Overleg met onze adviseur

Overleg met onze adviseur wat u eventueel wilt aanpassen. Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke situatie? Geef dat dan direct aan ons door. Ook dan kan uw particulier verzekeringspakket worden aangepast.

Voordelen van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

 • Geldig voor het hele gezin, inclusief huisdieren
 • De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt schade aan personen (letsel) en zaakschade
 • Schade aan uzelf door een misdrijf is verzekerd
 • Stel uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren op maat samen
 • Verzekerd bedrag naar keuze
 • Snel en eenvoudig uw premie berekenen
 • Online offerte of direct online afsluiten
 • Kan ondergebracht worden bij verschillende verzekeraars 
 • Vrijwilligerswerk is meeverzekerd

Meer weten over de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Meer in deze categorie: « Tandartsverzekering