Advies

Advies

Honig en Honig is u van dienst met advies op het gebied van alle verzekeringen (inkomen, schade en zorg), pensioen en hypotheken.

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) - Als u arbeidsongeschikt wordt dan kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering u bescherming bieden voor uw inkomen. Maar welke verzekeraar heeft voor u het beste product? Honig en Honig is u graag van dienst met onafhankelijk advies, zoals een marktvergelijking op premie en polisvoorwaarden, het afwikkelen van uw aanvraag en het beheer van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Met advies over uw bedrijfsverzekeringen van Honig en Honig weet u als ondernemer of als organisatie welke risico’s u wel of niet zou moeten verzekeren. Een risicoanalyse geeft u een overzicht van de consequenties van uw bedrijfsrisico’s voor uw onderneming. De bedrijfsverzekeringen kunnen ongewenste risico’s voor u afdekken.

Wilt u eigen risicodrager worden voor de WGA en ZW? Vraag Honig en Honig om advies, offerte of een marktvergelijking aan voor de WGA-ERD en ZW-ERD!

Honig en Honig biedt u onafhankelijk advies over particuliere verzekeringen, dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. U kunt uw particuliere verzekeringen naar keuze zelf online afsluiten of met hulp van onze assurantieadviseurs tijdens een persoonlijke afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor.

Personeel zorgt voor extra risico’s en als werkgever krijgt u te maken met verschillende verplichtingen. Bijvoorbeeld de loondoorbetaling van een werknemer bij ziekte. Maar ook de wettelijke verplichtingen zoals vanuit de Arbo-wet, de Wet Verbetering Poortwachter, de Wet Loondoorbetaling bij Ziekte en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Offerte aanvragen

Ziekteverzuim is een groot financieel risico voor werkgevers. Een werkgever is verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen van een zieke werknemer (minimaal 70%). Daarbovenop komen de kosten van vervanging, verzuimbegeleiding en re-integratie. Het kan voor uw bedrijf of organisatie zinvol zijn om de financiële risico’s van het ziekteverzuim af te dekken met een verzuimverzekering. Honig en Honig voor onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Offerte advies verzuimverzekering aanvragen

Bent u op zoek naar een inkomensverzekering of verzuimverzekering voor u als ondernemer, uw bedrijf en/of uw werknemers? U kunt gebruik maken van diverse arrangementen, branchepremies en mantels voor deze verzekeringen. Het lidmaatschap van een brancheorganisatie kan een aanzienlijk voordeel opleveren.

Laat u bij een echtscheiding bijstaan door een adviseur met financieel advies.

Financiële planning is er voor iedereen die zijn of haar financiële toekomst veilig wil stellen. Een financieel advies voor particulieren kan u zelfs een hoop kosten besparen!

Financiële planning van Honig en Honig zorgt voor rust en zekerheid over uw inkomen en vermogen.

Wanneer u als werknemer arbeidsongeschikt wordt, heeft dat vaak grote gevolgen. U krijgt te maken met de Wet WIA, een forse inkomensachteruitgang en extra zorgkosten. Uiteraard zijn de gevolgen afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk om de risico’s in beeld te brengen, zodat u ziet wat er gebeurt wanneer u onverwacht geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt.

Heeft u als Nederlandse werkgever werknemers in dienst die werken en/of wonen in België of Duitsland, dan heeft de Rijksoverheid een speciale website voor u beschikbaar. Op Grensinfo.nl kunt u veel informatie vinden over de gevolgen en samenloop van wetgeving en sociale verzekeringen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, (aanvullend)pensioen en nog veel meer.

Aanvraag offerte personeelsverzekeringen

Werkgevers mogen maximaal vijftig procent van de WGA-premie verhalen op het nettoloon van hun werknemers. In de meeste gevallen zullen werkgevers over dit verhaal overleg voeren met hun werknemers en hier afspraken over maken, maar zij zijn hiertoe niet verplicht. (Dit verhaalsrecht is geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 34 lid 2 en artikel 122b.)

Wenst u een marktvergelijking voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Vul hieronder uw gegevens in en vraag een uitgebreide analyse aan voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van diverse aanbieders. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en beheer van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Nieuwe werkgevers kunnen bij de start, een reorganisatie, fusie of bedrijfsoverdracht, waarbij het personeel overgaat naar een nieuwe werkgever, buiten de twee ingangsdata (1 januari en 1 juli) een verzoek voor het eigenrisicodragerschap WGA (WGA ERD) bij de fiscus indienen. Dit moet op de dag dat het werkgeverschap aanvangt.

Wilt u een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer aannemen of in dienst houden? Dan loopt u met een no-riskpolis minder financieel risico. De no-riskpolis zorgt voor een flinke compensatie van het loon dat u tijdens ziekte aan je werknemer moet doorbetalen. Als ondernemer met personeel wilt u uiteraard gebruik maken van regelingen die u financieel voordeel bieden. De no-riskpolis kan er daar een van zijn.

De kans op schade neemt sterk af als u de juiste preventieve maatregelen neemt. En als er onverhoopt toch schade ontstaat, dan is het aannemelijk dat de omvang daarvan beperkt blijft. Met preventie maakt u uw bedrijf ook veilig(er).

Goed risicobeheer is belangrijk voor uw bedrijf als het gaat om de continuïteit van uw onderneming. Bijvoorbeeld een brand, een inbraak of ziekte van uzelf of uw werknemers zijn risico’s die voor grote financiële problemen kunnen zorgen. Welke risico’s draagt u zelf en welke risico’s wilt u met een verzekering afdekken? Wij helpen u graag met een risicoanalyse van uw bedrijfsrisico’s, werkgeversrisico’s en ondernemersrisico’s.

Risicoscan - Weet u welke risico's u loopt met uw onderneming? Met de risicoscan worden uw belangrijkste bedrijfsrisico’s, ondernemersrisico’s, en werkgeversrisico’s en bestaande verzekeringen door ons adviseur geanalyseerd en beoordeeld. U krijgt zicht op de uw risico's en welke maatregelen relevant zijn voor uw bedrijf. Goed risicobeheer is belangrijk voor uw bedrijf als het gaat om de continuïteit van uw onderneming.

Risicoscan bedrijfsverzekeringen - Weet u welke risico's u loopt met uw onderneming? Met de risicoscan bedrijfsverzekeringen worden uw belangrijkste bedrijfsrisico’s, ondernemersrisico’s, en werkgeversrisico’s en bestaande verzekeringen door ons adviseur geanalyseerd en beoordeeld. U krijgt zicht op de uw risico's en welke maatregelen relevant zijn voor uw bedrijf. Goed risicobeheer is belangrijk voor uw bedrijf als het gaat om de continuïteit van uw onderneming.

Risicoscan voor ondernemers - Weet u welke risico's u loopt met uw onderneming? Met de risicoscan voor ondernemers worden uw belangrijkste bedrijfsrisico’s, ondernemersrisico’s, en werkgeversrisico’s en bestaande verzekeringen door ons adviseur geanalyseerd en beoordeeld. U krijgt zicht op de uw risico's en welke maatregelen relevant zijn voor uw bedrijf. Goed risicobeheer is belangrijk voor uw bedrijf als het gaat om de continuïteit van uw onderneming.

Vergelijking arbeidsongeschiktheidsverzekering - Wenst u een vergelijking voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Vul hieronder uw gegevens in en vraag een uitgebreide analyse aan van het marktaanbod voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en beheer van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Soms is al eerder duidelijk dat een werknemer helemaal niet meer kan werken, ook niet in de toekomst. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of ongeval. Hij/zij kan dan vervroegd WIA aanvragen; de werknemer krijgt dan mogelijk een IVA-uitkering.

Zakelijke risicoscan - Weet u welke risico's u loopt met uw onderneming? Met de zakelijke risicoscan worden uw belangrijkste bedrijfsrisico’s, ondernemersrisico’s, en werkgeversrisico’s en bestaande verzekeringen door ons adviseur geanalyseerd en beoordeeld. U krijgt zicht op de uw risico's en welke maatregelen relevant zijn voor uw bedrijf. Goed risicobeheer is belangrijk voor uw bedrijf als het gaat om de continuïteit van uw onderneming.