Offerte particuliere verzekeringen

Uw particuliere verzekeringen in 1 verzekeringspakket met pakketkorting? Vraag een vrijblijvende offerte aan!

Autoverzekering hybride auto

Autoverzekering hybride auto - Vergelijk online uw autoverzekering hybride auto en sluit direct de verzekering voor plug-in hybride auto af. Honig en Honig is u graag van dienst met onafhankelijk advies deskundige bemiddeling en persoonlijk polisbeheer.

Autoverzekering hybride auto direct verzekeren

Direct uw autoverzekering hybride auto vergelijken!

Vul uw gegevens in, bereken en vergelijk de premie en vraag direct uw autoverzekering hybride auto aan. U kunt online een offerte aanvragen of u sluit direct uw autoverzekering hybride auto af. Als u zelf uw autoverzekering hybride auto afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking van uw autoverzekering hybride auto? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welk soort verzekering is de autoverzekering hybride auto?

De autoverzekering hybride auto vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met uw auto. De autoverzekering hybride auto voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Schade aan of diefstal van uw eigen auto kunt u verzekeren met de dekkingen: Beperkt Casco of Volledig Casco/Allrisk.

Wat is verzekerd met de autoverzekering hybride auto?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Basis: Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto een schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Basis: Hulpverlening na een ongeval

Is uw auto beschadigd of gestolen? En kunt u daardoor niet verder rijden? Schakel dan de alarmcentrale van de verzekeraar in. Dan vergoeden zij de kosten van hulpverlening. Bij hulpverlening moet u denken aan berging, slepen of het vervoer van de auto en bagage of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden ook de huur van een vervangende auto. Als u een WA-dekking of een WA + Beperkt Casco-dekking heeft afgesloten vergoeden verzekeraars alleen de huur van een vervangende auto bij schade in het buitenland. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.

Overzicht dekkingen autoverzekering hybride auto

Dekking

WA

WA + Beperkt Casco

WA + Casco

Diefstal of total loss

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Reparatie

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Ruitschade

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Inbraak

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd

Niet verzekerd

Verzekerd

Pechhulp

Niet verzekerd

Niet verzekerd

Niet verzekerd

 

Keuzedekking: Diefstal of total loss (Beperkt Casco of Volledig Casco/Allrisk)

Bij diefstal of total loss van de auto vergoeden verzekeraars u de nieuwwaarde, aankoopwaarde of aanschafwaarde, boekwaarde of dagwaarde van uw auto. Dit is afhankelijk van onder andere de gekozen dekking, de leeftijd en het gebruik van uw auto. In bijzondere gevallen is het mogelijk om de taxatiewaarde te verzekeren.

Keuzedekking: Schade door brand en natuur (Beperkt Casco of Volledig Casco/Allrisk)

U bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Keuzedekking: Ruitschade (Beperkt Casco of Volledig Casco/Allrisk)

U bent verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het zogenaamde sterretje). En voor schade aan de auto die is veroorzaakt door scherven van de autoruit of van het panorama- of zonnedak.

Keuzedekking: Inbraak (Beperkt Casco of Volledig Casco/Allrisk)

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden en voor diefstal uit de auto (inbraak).

Keuzedekking: Schade aan eigen auto (Volledig Casco/Allrisk)

U bent verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Ook als het uw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: Inruilplus-dekking (Volledig Casco/Allrisk)

De Inruilplus-dekking kent een jaarlijkse bouwjaarkorting in de premie. De Inruilplus-dekking kan (alleen) gesloten worden voor een auto van 3 jaar (36 maanden) of ouder, met een maximale cataloguswaarde en maximale kilometrage per jaar. Als dagwaarde hanteren verzekeraars minimaal de waarde van de ANWB-koerslijst op het moment van schade plus een vast opslagpercentage (vaak 5%).

Keuze: Aankoopwaarde 1, 2 of 3 jaar (Beperkt Casco en Volledig Casco/Allrisk)

Heeft u uw auto tweedehands of in het buitenland gekocht? Dan krijgt u met deze optie de vergoeding op basis van aankoopwaarde naar keuze gedurende 1, 2 of 3 jaar.

Keuze: Nieuwwaarde 1, 2 of 3 jaar (Beperkt Casco en Volledig Casco/Allrisk)

Bij de meeste verzekeraars krijgt u voor een in Nederland nieuw gekochte auto standaard dekking voor een nieuwwaarderegeling gedurende 1 jaar tot een maximaal bedrag. U kunt deze regeling verlengen tot twee of drie jaar.

Keuze: Vrije keuze herstel

Met deze optie kunt u uw auto ook laten herstellen door een schadeherstelbedrijf dat niet door verzekeraars is geselecteerd. Dit heeft dan geen gevolgen voor je schadevergoeding.
Verzekeraars werken vaak samen met geslecteerde schadeherstelbedrijven die zijn aangesloten bij ABS, AAS, Schadegarant, Topherstel of eigen geselecteerde bedrijven.

Keuze: Schade aan ingebouwde extra's

Standaard zijn uw ingebouwde extra’s tot een gemaximeerd bedrag verzekerd. Met deze extra dekking kunt u dit bedrag verhogen.

Reparatie (Beperkt Casco of Volledig Casco/Allrisk)

Verzekeraars vergoeden de reparatiekosten. Behalve als de auto technisch of economisch total loss is. In die gevallen vergoeden zij de waarde van de auto minus de waarde van de restanten. U kunt ook nog kiezen voor de dekking Vrije keuze herstel (zie bij 'Zijn er dekkingsbeperkingen'). Met technisch total loss van de auto bedoelen verzekeringmaatschappijen dat de auto technisch niet meer in een staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen zij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de auto direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis.

Aanvullende keuze: Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in uw woonplaats. U krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende auto. U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van uw auto.

Aanvullende keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. U bent ook verzekerd als u een verkeersongeval krijgt in de directe nabijheid van de auto. Wanneer u in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of medeweggebruikers helpt. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Aanvullende keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto. En ook als u een verkeersongeval krijgt in de directe nabijheid van de auto. Wanneer u in- of uitstapt, brandstof tankt, onderweg de auto repareert of medeweggebruikers helpt. U bent ook verzekerd als u zelf aansprakelijk bent of als onduidelijk is wie aansprakelijk is. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering. U heeft dekking voor letselschade, materiële schade aan bagage, kleding of spullen in de auto, overlijden, smartengeld en uitkering bij invaliditeit. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Aanvullende keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak. U kunt Kiezen uit drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wat is niet verzekerd met de autoverzekering hybride auto?

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als u geen geldig rijbewijs heeft. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. En ook niet bij schade door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).Heeft u schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden verzekeraars de schade wel aan de benadeelde partij, maar zij hebben het recht om de schade op u te verhalen. In dat geval moet u de schade aan de verzekeringmaatschappij terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de autoverzekering hybride auto of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Eigen risico (Beperkt Casco of Volledig Casco/Allrisk)

Voor de WA-dekking is geen eigen risico van toepassing. Bij de dekkingen Beperkt Casco of Volledig Casco/Allrisk kiest u zelf het eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Het eigen risico geldt bij schade aan uw eigen auto en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit (zoals een harsinjectie bij een sterretje in de voorruit).

Rubriek

WA

WA + Beperkt Casco

WA + Casco

Eigen risico

Geen

Naar keuze

Naar keuze

 

Regelmatige bestuurder (Beperkt Casco of Volledig Casco/Allrisk)

Is de regelmatige bestuurder die op uw polis staat 24 jaar of ouder? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Maar is bij schade de werkelijke bestuurder van de auto jonger dan 24 jaar? Dan geldt er bij veel verzekeraars een extra eigen risico.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden verzekeraars de schade alleen als uw auto beveiligd was conform de gestelde alarmeisen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen voor uw auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. De alarmeisen zijn afhankelijk van de cataloguswaarde en het type auto en/of uitvoering. Informeer vooraf bij onze verzekeringsadviseur.

Reparatie

Verzekeraars vergoeden de reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf. Laat u de schade niet repareren of door een ander herstelbedrijf? Dan kunnen verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding verlagen. Behalve als u de beschadigde auto inruilt en de vervangende auto weer bij dezelfde verzekeraar verzekert. Die verlaging staat los van het eigen risico. Wilt u naar een herstelbedrijf dat niet door de verzekeraar is geselecteerd? Of wilt u de vrijheid hebben om uw auto niet te laten repareren? Kies dan de dekking 'Vrije keuze herstel'. Dan verlagen verzekeraars de schadevergoeding niet, maar dan betaalt u vaak een toeslag op de premie.

Ruitschade

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf. Laat u de ruit repareren of vervangen door een ander ruitschadeherstelbedrijf? Dan verlagen verzekeraars de schadevergoeding. Dit staat los van het eigen risico. Wilt u naar een ruitschadeherstelbedrijf dat niet door de verzekeringsmaatschappij is geselecteerd? Kies dan de dekking 'Vrije keuze herstel'. Dan verlagen zij de schadevergoeding niet, maar dan betaalt u vaak een toeslag op de premie.

Waar ben ik gedekt?

De autoverzekering hybride auto dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van uw autoverzekering hybride auto en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de autoverzekering hybride auto aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Bereken en vergelijk de premie voor uw autoverzekering hybride auto

Vul uw gegevens in en bereken uw premie voor uw autoverzekering hybride auto. Vraag online een offerte aan of sluit direct uw autoverzekering hybride auto online af. Indien u zelf uw autoverzekering hybride auto afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u wel advies over bijvoorbeeld de te kiezen dekking van uw autoverzekering hybride auto? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of een (digitale) nota.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen tot een maximum percentage. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Sommige verzekeraars kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heeft u schade, maar is dat niet uw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor uw premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang u niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De autoverzekering hybride auto begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeringsmaatschappij de autoverzekering hybride auto stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de autoverzekering hybride auto dagelijks opzeggen. De autoverzekering hybride auto stopt dan in het algemeen een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij de verzekeraar.

De autoverzekering hybride auto is onderdeel van het particulier verzekeringspakket

De autoverzekering hybride auto kunt u afsluiten als onderdeel van het particulier verzekeringspakket. Hoe meer verzekeringen u afsluit, hoe hoger uw pakketkorting kan zijn en u heeft al uw verzekeringen op één overzichtelijk polisblad. U ziet direct wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Voor elke verzekering in het particulier verzekeringspakket geldt: bepaal samen met onze adviseur wat u nodig heeft, dan betaalt u alleen wat u nodig heeft.

U kunt uw particulier verzekeringspakket samenstellen uit de volgende verzekeringen:

Gezin en Gezondheid

Huis en Wonen

Recreatie en Reis

Verkeer en Voertuigen

Voordelen particulier verzekeringspakket

Onafhankelijk advies

Onze onafhankelijk adviseur helpt u graag bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking die bij u past. U betaalt alleen wat u nodig heeft.

Pakketkorting

Het particulier verzekeringspakket heeft u al vanaf één verzekering. Hoe meer verzekeringen u afsluit in het particulier verzekeringspakket, hoe meer korting u kunt krijgen.

Overzicht

Al uw verzekeringenstaan op een overzichtelijk polisblad hierop ziet u wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Met de digitale polismap heeft u uw particulier verzekeringspakket altijd binnen handbereik.

Elk jaar een update

Om te weten of uw particulier verzekeringspakket nog aansluit bij uw situatie, ontvangt u elk jaar een handige checklist.

Overleg met onze adviseur

Overleg met onze adviseur wat u eventueel wilt aanpassen. Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke situatie? Geef dat dan direct aan ons door. Ook dan kan uw particulier verzekeringspakket worden aangepast.

Voordelen autoverzekering hybride auto

Wilt u de beste autoverzekering hybride auto tegen een gunstige prijs? Of wilt u de goedkoopste autoverzekering hybride auto met uitstekende voorwaarden? U kunt elk soort autoverzekering hybride auto bij ons afsluiten en vergelijken.Welke dekking uw ook wenst, een autoverzekering hybride auto van Honig en Honig is altijd een goede keuze.

De voordelen van de autoverzekering hybride auto op een rij:

  • Extra’s variërend van ‘buiten uw schuld’ regeling tot reparatie bij economisch total loss
  • Pakketkorting tot wel 10% korting mogelijk
  • Bonuskorting van de eerste auto geldt ook voor de tweede auto of motor
  • Premiekorting voor hybride auto’s en auto’s op biobrandstof
  • Bonuskorting tot 80% bij schadevrij rijden
  • Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) keert ook smartengeld uit

Vergelijk uw autoverzekering hybride auto!

U kunt online uw premieberekening of offerte maken en de autoverzekering hybride auto direct aanvragen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Meer weten over de autoverzekering hybride auto?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de autoverzekering hybride auto? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.