Bouw- en Montageverzekering

Bouw- en Montageverzekering - De Bouw- en Montageverzekering (BMV) geeft een aannemer, onderaannemer of opdrachtgever financiële zekerheid tijdens het bouwproces. Bouwprojecten staan bloot aan allerlei risico’s zoals brand, storm, diefstal en vandalisme. Ook kan een constructiefout de oorzaak zijn van onvoorziene schade. De verzekeraar vergoedt de kosten van herstel of vervanging bij schade aan nieuwbouw, verbouwing of renovatie. Honig en Honig helpt aannemers, onderaannemers of opdrachtgevers graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice voor uw Bouw- en Montageverzekering.

Offerte bouw- en montageverzekering aanvragen

Voor wie is de Bouw- en Montageverzekering?

De Bouw- en Montageverzekering is een uitstekende oplossing voor aannemers en onderaannemers in de burger- en utiliteitsbouw en voor of opdrachtgevers. Ook voor bijzondere bouwprojecten geeft de Bouw- en Montageverzekering u een ruime dekking. Met de aanvullende dekkingen stemt u de Bouw- en Montageverzekering precies af op uw situatie. Construction Allrisk heet soms ook wel een Bouw- en Montageverzekering (BMV). Met deze naam is het direct duidelijk waar deze verzekering voor dient. De Bouw- en Montageverzekering (BMV) geeft financiële zekerheid tijdens het bouwproces.

Welke Bouw- en Montageverzekering heeft u nodig?

Dekking

Particuliere
Bouw- en
Montageverzekering

Tijdelijke
Bouw- en
Montageverzekering

Doorlopende
Bouw- en
Montageverzekering
MKB en ZZP

Rubriek 1: Het bouwwerk Standaard tot € 500.000,00 anders maatwerkofferte Basisdekking, afhankelijk van bouwsom Basisdekking, afhankelijk van bouwsom
Rubriek 2: Aansprakelijkheid  € 500.000 of € 1.250.000,00 Ja, als AVB ontbreekt Nee, Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) noodzakelijk!
Rubriek 3: Bestaand onroerend goed € 50.00,00, € 100.000,00 of € 250.000,00 Aanvullende dekking, bedrag naar keuze Basisdekking bij standaard product, maatwerk mogelijk
Rubriek 4: Transport NVT Aanvullende dekking, bedrag naar keuze Basisdekking bij standaard product, maatwerk mogelijk
Rubriek 5: Eigendommen bouwdirectie en personeel NVT Naar keuze Basisdekking bij standaard product, maatwerk mogelijk
Rubriek 6: Hulpmaterialen € 5.000,00, € 10.000,00 of € 15.000,00 Aanvullende dekking, bedrag naar keuze Aanvullende dekking, bedrag naar keuze
Extra huisvestingskosten: € 1.250,00 per maand NVT NVT
Bouw/montage termijn: Maximaal 12 maanden Termijn naar keuze Maximaal 18 maanden voor MKB, maximaal 6 maanden voor ZZP
Onderhouds- of garantietermijn bouwkundige deel: 3, 6 of 12 maanden conform aannemingsovereenkomst Termijn naar keuze, maximaal 12 maanden Maximaal 6 maanden voor MKB, maximaal 3 maanden voor ZZP
Onderhouds- of garantietermijn technische installaties: 3, 6 of 12 maanden conform aannemingsovereenkomst Termijn naar keuze, maximaal 12 maanden Maximaal 12 maanden voor MKB, maximaal 3 maanden voor ZZP
Dekkingsgebied: Nederland Nederland Nederland, België en Duitsland
Eigen risico standaard: € 500,00 € 500,00 € 500,00
Eigen risico variabel: Nee Ja, afhankelijk van omvang project Ja, afhankelijk van beroep en omzet
Eigen risico diefstal, vandalisme en storm: € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Eigen risico werk in België en Duitsland: NVT NVT € 2.500,00
Maatwerk mogelijk: Ja, afhankelijk van omvang en soort (bouw)project Ja, afhankelijk van omvang en soort (bouw)project Ja, als uitbreiding op doorlopende CAR-verzekering voor MKB

Bouw- en
Montageverzekering
aanvragen:

Direct aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dit overzicht geldt onder voorbehoud van acceptatie, inspectie en (wets-)wijzigingen.

Welke variant Bouw- en Montageverzekering past bij u?

Maak een afspraak met onze adviseur voor afstemming van de Bouw- en Montageverzekering op uw (bedrijfs-)situatie. Bel 072-5642669 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Begrijpelijke polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden zijn overzichtelijk gestructureerd en herschreven zodat ze beter te lezen zijn. U vindt zo gemakkelijk de informatie die u nodig hebt. Losse clausules zijn waar mogelijk opgenomen in de polisvoorwaarden, zodat op één plek is terug te vinden wat er wel en niet verzekerd is. Om de voorwaarden extra te verduidelijken, zijn een aantal voorbeelden opgenomen.

Welke dekking is verplicht?

De dekking “Het Werk” moet u altijd kiezen. Daarnaast kunt u ook andere dekkingen kiezen. Een overzicht van onze aanvullende dekkingen vindt u hieronder.

Wat krijgt u vergoed?

Tijdens de bouw en onderhoudstermijn van het werk is het volgende verzekerd:

 • Beschadiging van het werk door brand, storm, vandalisme of een constructiefout.
 • Beschadiging van het werk door het gebruik van verkeerde materialen of een verkeerde toepassing van materialen.
 • Diefstal van bouwmaterialen.

De dekking blijft van kracht tot het moment van oplevering.

Wat krijgt u niet vergoed?

Er gelden voor deze verzekering ook een aantal uitsluitingen, waarvan wij er hieronder enkele noemen:

 • Schade aan materialen die niet geschikt blijken voor het werk.
 • Extra kosten na een schade, bijvoorbeeld kosten voor betere materialen of kosten voor een duurdere bouwmethode.
 • Schade aan een tijdelijke hulpconstructie, bijvoorbeeld damwanden of steigermateriaal.
 • Schade die onder een garantie valt van een leverancier.
 • Financiële gevolgschade, zoals bedrijfsschade.

Het volledige overzicht van uitsluitingen vindt u in de polisvoorwaarden.

Aanvullende dekkingen

Rubriek

Dekking voor:

Belangrijkste uitsluitingen

Aannemers-

materieel

Beschadiging van aannemersmaterieel door diefstal en gevaren van buitenaf (tenzij uitgesloten in de verzekeringsvoorwaarden). Aannemersmaterieel zijn bijvoorbeeld steigers, bekistingen en damwanden. Ingehuurde aannemersmaterieel kunt u meeverzekeren, mits u dit apart opgeeft.

Schade aan rijdend-, varend- en drijvend materieel en aanhangers.

Diefstal van aannemersmaterieel uit aanhangers die buiten het bouwterrein staan.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsrisico’s (zaak- en letselschade) van de verzekerden die verband houden met de bouw. Ook de aansprakelijkheid tussen de partijen die bij de bouw betrokken zijn, is automatisch meeverzekerd. Er is alleen dekking op de bouwplaats tijdens de bouwperiode. De aansprakelijkheid als werkgever is niet gedekt.

De dekking geldt niet als de aansprakelijkheid al gedekt is door

een andere aansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid waarvoor een andere verzekering is.

Aansprakelijkheid voor schade door milieu-aantasting.

Aansprakelijkheid voor schade aan ondergeschikten of personen die het werk uitvoeren (werkgevers-aansprakelijkheid).

Eigendommen van de opdrachtgever Beschadiging aan eigendommen van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk, op voorwaarde dat de schade is veroorzaakt onder verantwoordelijkheid van een verzekerde. Er moet sprake zijn van een direct verband tussen schade en werkzaamheden.

Schade door het slopen of bewerken van delen die niet onder de overeenkomst vallen.

Schade aan bestrating en begroeiing.

Schade door brand en ontploffing.

Eigendommen van directie en personeel Beschadiging en/of diefstal van persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en personeel, aanwezig op de bouwlocatie.

Schade aan vaar- en voertuigen en aanhangers.

Verlies van sieraden, geld en waardepapieren.

Transport Beschadiging en/of diefstal tijdens het transport van bouw- en hulpmaterialen die voor de bouw zijn bestemd, mits dit transport voor rekening en risico is van de verzekeringnemer.

Schade door eigen gebrek en van de verpakking.

Schade waarvoor een andere verzekering is.

Wat is de looptijd?

U heeft de keuze uit een aflopende of doorlopende verzekering. Bij een aflopende verzekering verzekert u eenmalig een bouwproject. De contractsduur is gelijk aan de afgesproken duur van de bouwtermijn. Als het bestek of de aannemingsovereenkomst hierin voorziet, kunt u de duur van de verzekering uitbreiden met een onderhoudstermijn tussen één en twaalf maanden.

Bij een doorlopende verzekering verzekert u uw werkzaamheden op onafgebroken basis. Wij hanteren voor deze verzekering een contractduur van minimaal één jaar.

Het verzekeringscontract wordt steeds automatisch verlengd met de afgesproken periode. Als het bestek of de aannemingsovereenkomst een onderhoudstermijn verplicht stelt, kunt u de duur van de verzekering uitbreiden met een onderhoudstermijn tussen één en twaalf maanden. Nadat wij de verzekering voor de eerste keer verlengd hebben, kunt u uw verzekering op elk moment beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.

Meldingsplicht van werkzaamheden

Sommige bouwprojecten moet u bij de verzekeraar melden. Wij beoordelen vervolgens of wij die werkzaamheden op de polis meeverzekeren. Ook is het mogelijk dat wij hieraan aanvullende voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld een extra premie, of een hoger eigen risico. Ook kunnen er omstandigheden zijn waardoor wij een bepaald werk niet kunnen verzekeren. Welke werkzaamheden u moet melden vindt u in de polisvoorwaarden.

Het eigen risico geldt per gebeurtenis. Dit eigen risico bedraagt minimaal € 1.000,= per gebeurtenis. Voor schade door neerslag geldt een minimum eigen risico van € 2.500,= per gebeurtenis. Voor schade door neerslag geldt een ander eigen risico. Als je voor een hoger eigen risico kiest, betaal je een lagere premie.

Verzekeraars kunnen tijdens de looptijd van de verzekering de premie of de voorwaarden van deze verzekering voor alle verzekerden tegelijk veranderen. Als de premie of voorwaarden veranderen, ontvangt u een brief met informatie over deze verandering. Als de verandering tot gevolg heeft dat de premie hoger wordt of de dekking op uw polis minder wordt, kunt u de verzekering stopzetten.

Wat u altijd door moet geven

Soms zijn er wijzigingen die u aan ons moet doorgeven. Dan gaat het in ieder geval over de volgende wijzigingen:

 • Veranderingen in bestek, de tekeningen, de bouw, de aard van de werkzaamheden, de methoden van uitvoering, of als een fase uitloopt.
 • Veranderingen in de bedrijfsvoering of in de bestuurlijke verhoudingen binnen uw organisatie.

Hoe stellen verzekeraars de schade vast?

Als u een schade meldt, dan stelt de verzekeraar in overleg met u de schade vast. Soms schakelen zij een expert of deskundige in om de schade vast te stellen. Zodra er een beslissing genomen is over uw verzoek om schadevergoeding, laten we dat aan u weten.

Wilt u de premie weten? Of uw eigen risico?

Voor de aflopende verzekering zijn de premie en het eigen risico afhankelijk van de hoogte van de aanneemsom (het verzekerde bedrag), de aard van het bouwwerk (nieuw- bouw, verbouwing of renovatie) en de bouwlocatie. Voor de doorlopende verzekering zijn de premie en het eigen risico afhankelijk van de werkzaamheden, de verzekerde bedragen en de jaaromzet.

Welke voordelen biedt de Bouw- en Montageverzekering (BMV)

 • U bent verzekerd van een uitgebreide dekking voor herstel of vervanging bij schade aan het werk dat u nieuw bouwt of installeert.
 • Aansprakelijkheidsrisico’s die verband houden met de bouw kunt u meeverzekeren.
 • Een oplossing op maat die past bij uw situatie en wensen.

Meer weten over de Bouw- en Montageverzekering (BMV)?

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de bouw- en montageverzekering aanvragen? Onze onafhankelijke adviseur is u graag van dienst. Bel 072-564 26 69 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..