Bouw en montageverzekering ZZP

Met de Bouw en montageverzekering ZZP verzekerd u uw bouw- of installatieproject. Uiteraard zit u dan niet te wachten op schade die de voortgang van uw project in gevaar zou kunnen brengen. Met de Bouw en montageverzekering ZZP bent u verzekerd als bijvoorbeeld bouwmaterialen worden gestolen of als werk aan een bouwproject wordt beschadigd.

Bereken uw premie Bouw en montageverzekering ZZP

Bouw en montageverzekering ZZP aanvragen voor al uw installatie- en montageprojecten

U kunt een offerte of polis aanvragen voor elke soort bedrijf in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u), dus ook voor een industrieel of infrastructureel bouw-, installatie- of montageproject. De doorlopende Bouw en montageverzekering ZZP kan met continu dekking worden afgesloten. U kunt ook een tijdelijke CAR-verzekering per project afsluiten. Voor particulieren is er een speciale particuliere CAR-verzekering.

Bouw en montageverzekering ZZP, de meest voorkomende montage- en installatierisico’s gedekt

Het werk zelf verzekerd en de installatiematerialen. De dekking geldt voor alle betrokken partijen. Voor u, voor de opdrachtgever, de onderaannemers en de constructeur. Daarnaast zijn de eigendommen van uw opdrachtgever en persoonlijke eigendommen van u en uw personeel meeverzekerd.

Voor wie is de Bouw en montageverzekering ZZP?

De Bouw en montageverzekering ZZP is speciaal voor:

 • zzp’ers en installatiebedrijven (zowel hoofd- als onderaannemers) die werkzaam zijn in het mkb
 • bedrijfsmatige of particuliere opdrachtgevers van installatieprojecten

Voorbeeld beroep / bedrijf / activiteiten bij een Bouw en montageverzekering ZZP

 • Aannemer grond-, leiding- en kabelwerken
 • Aannemer infrastructurele en/of industriële kunstwerken
 • Airco installateur Burgerlijke en Utiliteitsbouw
 • Badkamers, installateur
 • Beroep / bedrijf / activiteiten
 • CV-, installateur
 • Elektricien/elektra-installateur Burgerlijke en Utiliteitsbouw
 • Gasfitter
 • Gevel en dakbeplating, installateur
 • Glasvezelkabel, installateur Burgerlijke en Utiliteitsbouw
 • Installateur (elektrische) installaties in de industrie, spoorwegbouw en schepen
 • Installateur van alarmsystemen / monteren en demonteren Burgerlijke en Utiliteitsbouw
 • Installateur van garage- en industriedeuren
 • Installateur van installaties in de kassen- en stallenbouw
 • Installateur van zwembaden en/of sauna's
 • Keukeninstallateur
 • Liftmontagebedrijf
 • Loodgietersbedrijf
 • Magazijn- en winkelstellingen installateur
 • Sanitair, installateur
 • Sprinklerinstallaties, installateur Burgerlijke en Utiliteitsbouw
 • Systeemplafonds en wanden installateur
 • Timmerbedrijf
 • Zonwering / wanden, installateur

De Bouw en montageverzekering ZZP in uw verzekeringspakket

De Bouw en montageverzekering ZZP is onderdeel van een MKB of ZZP verzekeringspakket. Wanneer u het verzekeringspakket aanvraagt dan bestaat het basispakket altijd uit de bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering. Daarnaast is het mogelijke om per pakket de meest afgesloten verzekeringen in uw branche te combineren. U bepaalt zelf hoeveel en welke verzekeringen u verder opneemt in uw verzekeringspakket. Zo weet u dat u kiest voor een goede combinatie met een pakketkorting tot 10% over al uw verzekeringen.

Eén Bouw en montageverzekering ZZP voor al uw installatie- en montageprojecten

De dekking geldt voor alle projecten die u uitvoert in Nederland, België en Duitsland. U hoeft dus niet elk project apart te verzekeren. Zo kunt u zonder zorgen uw werk doen.

De meest voorkomende risico’s gedekt

Het werk zelf verzekerd en de installatiematerialen. De dekking geldt voor alle betrokken partijen. Voor u, voor de opdrachtgever, de onderaannemers en de constructeur. Daarnaast zijn de eigendommen van uw opdrachtgever en persoonlijke eigendommen van u en uw personeel meeverzekerd.

De Bouw en montageverzekering ZZP op maat

Niet ieder bedrijf of risico is hetzelfde. Daarom is er ook een Bouw en montageverzekering ZZP op maat. Dit is een Bouw en montageverzekering ZZP voor de complexere risico’s speciaal voor uw bedrijf op maat gemaakt. Deze Bouw en montageverzekering ZZP kunt u afsluiten via onze verzekeringsadviseur. 

Polisvoorwaarden 

In de polisvoorwaarden leest u precies wat de Bouw en montageverzekering ZZP dekt. Wat verzekeraars vergoeden, hangt af van uw verzekerde bedrag. Daarnaast zijn de vergoedingen soms aan een maximum gebonden. Ook geldt een eigen risico. Bij uw aanvraag of een offerte dan ontvangt u uiteraard de polisvoorwaarden. De belangrijkste punten uit de voorwaarden van de Bouw en montageverzekering ZZP zetten we graag voor u op een rij. Onderstaande informatie geeft een samenvatting van de Bouw en montageverzekering ZZP. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel of niet voor verzekerd bent.

Welk soort verzekering is de Bouw en montageverzekering ZZP? 

De Bouw en montageverzekering ZZP dekt de materiële schade die ontstaat aan de installaties die u aanlegt of aanpast. Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd met de Bouw en montageverzekering ZZP? 

Verzekerd is materiële schade aan het montage- of installatiewerk gedurende de montageperiode. Ook is tijdens deze periode diefstal van montagecomponenten vanaf de montagelocatie gedekt. De Bouw en montageverzekering ZZP is een zogenaamde doorlopende Bouw en montageverzekering ZZP, waaronder al uw werken zijn verzekerd. U kunt ook kiezen voor een tijdelijke Bouw en montageverzekering ZZP. Deze tijdelijke Bouw en montageverzekering ZZP geldt voor één specifiek montage- of installatieproject.

Verzekerd bedrag 

U kiest zelf welke bedragen u wilt verzekeren. De gekozen verzekerde bedragen staan dan in uw polis.

Wie is verzekerd? 

Verzekerd zijn alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van het door u aangenomen werk. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer, maar ook de architect, ingenieur en constructeur. Dit zijn de verzekerden voor de Rubriek Het werk. Voor de andere Rubrieken kunnen andere verzekerden gelden.

Het werk 

Verzekerd is materiële schade aan het door u aangenomen montagewerk tijdens de montageperiode. Hieronder vallen ook schade aan en diefstal van montagecomponenten die voor uw rekening en risico op de montagelocatie aanwezig zijn, en de kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken.

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever 

Verzekerd is schade die door de montagewerkzaamheden ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: hulpmateriaal 

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op het werkterrein.

Keuze: persoonlijke bezittingen 

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van de verzekerden en hun medewerkers op de montagelocatie.

Keuze: transport 

Verzekerd is schade aan en diefstal van montagecomponenten tijdens transport binnen Nederland. Heeft u de Rubriek Hulpmateriaal meeverzekerd? Dan geldt de transportdekking ook voor het vervoer van hulpmateriaal.

Wat is niet verzekerd met de Bouw en montageverzekering ZZP? 

De Bouw en montageverzekering ZZP keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op deze verzekering niet gedekt. Alleen op een Tijdelijke Bouw en montageverzekering ZZP (voor één specifiek installatieproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Geen plotselinge gebeurtenis, ingebruikneming, gevolgschade 

Niet verzekerd zijn onder meer normale slijtage, normale corrosie (roestvorming) en andere normale geleidelijke achteruitgang. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade. Tijdens de onderhoudstermijn is schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd.

Uitsluitingen keuzerubrieken 

Sommige objecten zijn niet verzekerd. (Vaste) kranen, motorrijtuigen en mechanisch voortbewogen werkmaterieel zijn bijvoorbeeld niet verzekerd onder de Rubrieken Bestaande eigendommen opdrachtgever, Hulpmateriaal en Transport. Motorrijtuigen en geld zijn niet verzekerd onder de Rubriek eigendommen bouwdirectie en personeel.

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Tijdens de onderhoudstermijn geldt een beperkte dekking.

Eigen risico 

Voor de Bouw en montageverzekering ZZP geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

In- en uitloop 

Bij begin en einde van de Bouw en montageverzekering ZZP moet u rekening houden met de overgang van de dekking voor de werken die u nog onderhanden heeft.

Niet automatisch verzekerde werken 

Werken die niet vallen binnen de omschrijving op uw polis zijn niet automatisch verzekerd. U kunt deze werken wel bij verzekeraars aanmelden. Dan beoordelen zij of zij ze toch kunnen verzekeren.

Waar ben ik gedekt? 

De Bouw en montageverzekering ZZP geldt voor werken die u uitvoert binnen Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen? 

Als u de Bouw en montageverzekering ZZP aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw (bedrijfs-) situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik? 

Bij een Doorlopende Bouw en montageverzekering ZZP kiest u of u de premie eenmaal per jaar betaalt of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via een (digitale) nota. Voor een Tijdelijke Bouw en montageverzekering ZZP betaalt u de volledige premie direct na het afsluiten van de verzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De Bouw en montageverzekering ZZP begint op de datum die in uw polis staat. Als de Bouw en montageverzekering ZZP niet wordt opgezegd, dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de Bouw en montageverzekering ZZP stoppen. Een Tijdelijke Bouw en montageverzekering ZZP heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum staan in uw polis.

Hoe zeg ik mijn contract op? 

Na het eerste jaar kunt u de Doorlopende Bouw en montageverzekering ZZP dagelijks opzeggen. De Doorlopende Bouw en montageverzekering ZZP eindigt dan een maand later, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail. Een Tijdelijke Bouw en montageverzekering ZZP geldt voor een vastgestelde periode; daarom kunt u deze niet opzeggen.

Waarom een Bouw en montageverzekering ZZP voor een onderaannemer?

Veel onderaannemers vertrouwen op de CAR-verzekering van de hoofdaannemer, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd verstandig. De dekking van de CAR-verzekering is namelijk afhankelijk van de polis die de hoofdaannemer heeft afgesloten. De hoofdaannemer heeft vaak andere wensen dan de onderaannemer.

Om kosten te besparen kan een onderaannemer in veel gevallen een eventuele schade niet claimen op de polis van de hoofdaannemer. Daardoor loopt de onderaannemer ook nog eens het risico dat schades op hem kunnen worden verhaald. De voorwaarden van de onderaannemingsovereenkomst zijn dan van belang en die kunnen soms onderschat worden.Daarnaast kennen CAR-verzekeringen van grote aannemers vaak hoge eigen risico's, waardoor een door een onderaannemer veroorzaakte (kleine) schade geheel of gedeeltelijk voor zijn eigen rekening blijft.

Een eigen CAR-verzekering of een Bouw en montageverzekering ZZP voor de onderaannemer biedt de zekerheid dat door de onderaannemer uitgevoerd werk is gedekt op de eigen polis, ongeacht de verzekering en de polisbepalingen en polisvoorwaarden van de hoofdaannemer.

Wat kost de Bouw en montageverzekering ZZP? 

De premie van de Bouw en montageverzekering ZZP is afhankelijk van verschillende risicofactoren. Voor de aflopende Bouw en montageverzekering ZZP wordt de premie bij aanvang gebaseerd op de geschatte waarde van het eindwerk. Na afloop van de constructietermijn wordt de definitieve premie worden vastgesteld op basis van de definitieve eindwaarde. Voor de doorlopende Bouw en montageverzekering ZZP wordt de premie bij aanvang gebaseerd op de geschatte jaaromzet van de aannemer. Na afloop van het boekjaar wordt de definitieve premie vastgesteld op basis van de definitieve jaaromzet.

Voordelig verzekerd met het verzekeringspakket voor bedrijven

U kunt de Bouw en montageverzekering ZZP opnemen in een verzekeringspakket voor bedrijven. Er is zelfs een speciale combinatie voor de bouwsector. De optimale combinatie van verzekeringen voor installatiebedrijven.

Veelgestelde vragen

Waarom is een CAR-/Bouw en montageverzekering ZZP voor een onderaannemer aan te raden?

In de bouw wordt vaak met onderaannemers gewerkt. Hierdoor is het niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Met de bouw- en Bouw en montageverzekering ZZP bent u als onderaannemer ook verzekerd tegen schade. Vertrouwen op de CAR-verzekering van de hoofdaannemer is in veel gevallen niet verstandig. U bent dan afhankelijk van de polis van de hoofdaannemer. Zo mag een onderaannemer de schade vaak niet claimen op de polis van de hoofdaannemer. En loopt de onderaannemer het risico dat hij de schades moet betalen.

Daarnaast kennen CAR-verzekeringen van grote aannemers vaak erg hoge eigen risico’s. Veroorzaakt u als onderaannemer schade? Dan blijven de schadekosten vaak helemaal of voor een groot deel voor uw eigen rekening. Een bouw- en Bouw en montageverzekering ZZP voor de onderaannemer biedt dus zekerheid. Zekerheid dat door u uitgevoerd werk is gedekt op uw eigen polis. En dan maakt het dus niet uit welke CAR-verzekering en polisvoorwaarden de hoofdaannemer heeft. Wel zo fijn!

Tot wanneer zijn contructiefouten meeverzekerd op de CAR-/Bouw en montageverzekering ZZP?

Beschadigingen aan het werk als gevolg van constructiefouten zijn verzekerd tijdens de bouwtermijn en/of de onderhoudstermijn.

Op mijn AVB is opzicht uitgesloten, kan die wel op de CAR-/Bouw en montageverzekering ZZP worden verzekerd?

U bent met de CAR-/Bouw en montageverzekering ZZP onder Rubriek III verzekerd voor schade door uitvoering van het werk aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder de AVB-polis valt dit vaak onder de "opzicht'` uitsluiting.

Onder welke rubriek is de schade aan het gereedschap gedekt op de CAR-/Bouw en montageverzekering ZZP?

De schade aan gereedschappen, steigers en keten is verzekerd onder Rubriek 4 (Hulpmateriaal) op de CAR-/Bouw en montageverzekering ZZP.

Voordelen Bouw en montageverzekering ZZP

 • Ondersteuning door bouwkundigen
 • Al uw installatieprojecten doorlopend te verzekeren op één polis
 • Maatwerk mogelijk voor complexe risico’s
 • Ondersteuning door verzekeraar (Team Risico Deskundigen geeft advies en ondersteuning op het vlak van bijvoorbeeld bijzondere bouwmethodes en schadepreventie)
 • Zorgt voor continuïteit van het bedrijf in geval van schade.
 • Niet meer afhankelijk van een eventuele CAR- of  Installatie-/Montagepolis van de (hoofd-)aannemer.
 • Zeer ruime dekking

Meer weten over de Bouw en montageverzekering ZZP

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Bouw en montageverzekering ZZP? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.

Meer in deze categorie: « Eigen vervoerverzekering ZZP