Offerte bedrijfsverzekeringen

Uw bedrijfsverzekeringen in 1 verzekeringspakket met pakketkorting? Vraag een vrijblijvende (maatwerk-) offerte aan!

CAR verzekering bouw

CAR verzekering bouw Pixabay

CAR verzekering bouw (Construction All Risk verzekering) - Met de CAR-verzekering verzekert een aannemer, onderaannemer of opdrachtgever zich tegen de financiële gevolgen van beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. U kunt de CAR verzekering bouw (Construction All Risk verzekering) als doorlopende of tijdelijke polis afsluiten. Honig en Honig helpt aannemers, onderaannemers of opdrachtgevers graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice voor uw CAR-verzekering.

CAR verzekering bouw direct afsluiten

CAR verzekering bouw aanvragen voor (ver)bouw-, installatie- en montageprojecten

U kunt een offerte of polis aanvragen voor elke soort project in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u), maar ook voor een industrieel of infrastructureel bouw-, installatie- of montageproject. De CAR verzekering bouw kan per project (tijdelijk) of doorlopend worden afgesloten

Kies de juiste CAR verzekering bouw!

Dekking
Particuliere
CAR verzekering
Tijdelijke
CAR verzekering
Doorlopende
CAR verzekering bouw
MKB en ZZP
Rubriek 1: Het bouwwerk Standaard tot € 500.000,00 anders maatwerkofferte Basisdekking, afhankelijk van bouwsom Basisdekking, afhankelijk van bouwsom
Rubriek 2: Aansprakelijkheid € 500.000 of € 1.250.000,00 Ja, als AVB ontbreekt Nee, Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) noodzakelijk!
Rubriek 3: Bestaand onroerend goed € 50.00,00, € 100.000,00 of € 250.000,00 Aanvullende dekking, bedrag naar keuze Basisdekking bij standaard product, maatwerk mogelijk
Rubriek 4: Transport NVT Aanvullende dekking, bedrag naar keuze Basisdekking bij standaard product, maatwerk mogelijk
Rubriek 5: Eigendommen bouwdirectie en personeel NVT Naar keuze Basisdekking bij standaard product, maatwerk mogelijk
Rubriek 6: Hulpmaterialen € 5.000,00, € 10.000,00 of € 15.000,00 Aanvullende dekking, bedrag naar keuze Aanvullende dekking, bedrag naar keuze
Extra huisvestingskosten: € 1.250,00 per maand NVT NVT
Bouw/montage termijn: Maximaal 12 maanden Termijn naar keuze Maximaal 18 maanden voor MKB, maximaal 6 maanden voor ZZP
Onderhouds- of garantietermijn bouwkundige deel: 3, 6 of 12 maanden conform aannemingsovereenkomst Termijn naar keuze, maximaal 12 maanden Maximaal 6 maanden voor MKB, maximaal 3 maanden voor ZZP
Onderhouds- of garantietermijn technische installaties: 3, 6 of 12 maanden conform aannemingsovereenkomst Termijn naar keuze, maximaal 12 maanden Maximaal 12 maanden voor MKB, maximaal 3 maanden voor ZZP
Dekkingsgebied: Nederland Nederland Nederland, België en Duitsland
Eigen risico standaard: € 500,00 € 500,00 € 500,00
Eigen risico variabel: Nee Ja, afhankelijk van omvang project Ja, afhankelijk van beroep en omzet
Eigen risico diefstal, vandalisme en storm: € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Eigen risico werk in België en Duitsland: NVT NVT € 2.500,00
Maatwerk mogelijk: Ja, afhankelijk van omvang en soort (bouw)project Ja, afhankelijk van omvang en soort (bouw)project Ja, als uitbreiding op doorlopende CAR verzekering bouw voor MKB
CAR verzekering bouw
aanvragen:

Direct aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dit overzicht geldt onder voorbehoud van acceptatie, inspectie en (wets-)wijzigingen.

Welke variant CAR verzekering bouw past bij u?

Maak een afspraak met onze adviseur voor afstemming van de CAR verzekering bouw op uw (bedrijfs-)situatie. Bel 072-5642669 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat is een CAR verzekering bouw?

Tijdens de bouw kan er schade ontstaan.Met een Construction All Risks-verzekering (CAR verzekering bouw) bent u verzekerd tegen deze schade. Iedereen die bij de bouw betrokken is, is verzekerd: opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer(s), architecten, constructeur(s) en adviseurs.

Voor wie is de CAR verzekering bouw?

De CAR verzekering is onmisbaar bij iedere bouwactiviteit. Of het nu gaat om de verbouwing van een huis of een bedrijf of dat het gaat om hele grote werken, zoals de aanleg van wegen en viaducten. De CAR verzekering bouw kan afgesloten worden door de aannemer, onderaannemer of opdrachtgever.Hiervoor bieden wij de Construction All-Risk verzekering (CAR). De CAR verzekering wordt vaak afgesloten door de volgende bedrijven, beroepen in de en sectoren:

 • Aannemers
 • Architecten
 • Bouwbedrijven
 • Constructiebedrijven
 • Gemeenten
 • Grafische industrie
 • Houtindustrie
 • Installateurs
 • Kunststofverwerkende industrie
 • Metaalindustrie
 • Nutsbedrijven
 • Onderaannemers
 • Overheden
 • Particuliere opdrachtgevers
 • Telecombedrijven
 • Woningbouwcorporaties
 • Zakelijke opdrachtgevers
 • Zorginstellingen
 • ZZP-ers

Welk soort verzekering is de CAR verzekering bouw?

De Construction All Riskverzekering (CAR verzekering) vergoedt de kosten van herstel of vervanging bij schade aan het werk, zowel voor nieuwbouw, verbouw en renovatie. De CAR verzekering bouw dekt de materiële schade die ontstaat aan bouwwerken die u in aanbouw of verbouw heeft. Deze informatie geldt in het algemeen. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie dan vindt u deze informatie in de offerte of op uw polis.

Wat is verzekerd met de CAR verzekering bouw?

Verzekerd is materiële schade aan het werk gedurende de periode dat er wordt gebouwd, verbouwd of gerenoveerd. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen vanaf het bouwterrein gedekt. De CAR verzekering bouw is een vaak een doorlopende CAR verzekering bouw, waaronder al uw werken zijn verzekerd. U kunt ook kiezen voor een tijdelijke CAR verzekering bouw. Deze tijdelijke CAR verzekering bouw geldt voor één specifiek bouwproject.

Wie is verzekerd op de CAR verzekering bouw?

Verzekerd zijn alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van het door u aangenomen werk. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer, maar ook de architect, ingenieur, installateur, dakdekker en schilder. Dit zijn de verzekerden voor de Rubriek Het werk. Voor de andere Rubrieken kunnen andere verzekerden gelden.

Dekking(en) CAR verzekering

U verzekert uw werkzaamheden met de CAR verzekering bouw. Dit is een pakket voor bouwbedrijven in het MKB. De CAR verzekering is een rubriekenverzekering en kan samengesteld worden uit de volgende onderdelen:

 • Rubriek 1 - Schade aan het werk zelf
 • Rubriek 2 - Aansprakelijkheid voor schade van anderen door de bouwwerkzaamheden.
 • Rubriek 3 - Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Rubriek 4 - Hulpmateriaal (steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen gereedschappen en dergelijke)
 • Rubriek 5 - Eigendommen van de bouwdirectie en het personeel
 • Rubriek 6 - Schade of diefstal tijdens transport van bouwmaterialen

Rubriek 1 is altijd verzekerd in de CAR verzekering. De andere rubrieken kunt u optioneel meeverzekeren.

Rubriek 1: Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouwperiode. Hier onder vallen ook schade aan en diefstal van bouwmaterialen die voor uw rekening en risico op het bouwterrein aanwezig zijn en de kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken. Naast de schade zijn ook opruimingskosten gedekt tot een maximaal percentage van het verzekerde bedrag.

Keuze: Rubriek 2: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op de doorlopende CAR verzekering bouw niet gedekt. Hiervoor kunt u de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) afsluiten. Alleen op een tijdelijke CAR verzekering bouw (voor één specifiek (ver)bouwproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Keuze: Rubriek 3: Bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die door de bouwwerkzaamheden ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: Rubriek 4: Hulpmateriaal

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op het bouwterrein.

Keuze: Rubriek 5: Persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van de verzekerden en hun medewerkers op het bouwterrein.

Keuze: Rubriek 6: Transport

Verzekerd is schade aan en diefstal van bouwmaterialen tijdens transport binnen Nederland. Heeft u de Rubriek Hulpmateriaal meeverzekerd? Dan geldt de transportdekking ook voor het vervoer van hulpmateriaal.

Extra keuze: Onderhoudstermijn

U kunt de CAR verzekering bouw laten doorlopen tijdens de onderhoudstermijn, die ingaat nadat het werk is voltooid. Voor deze (beperkte) dekking kunt u kiezen uit verschillende termijnen. De onderhoudstermijn is alleen verzekerd als deze in het bestek of de aannemingsovereenkomst is overeengekomen.

Servicetelefoon Bouw

Standaard meeverzekerd: advies, ondersteuning en schadepreventieadvies door onze bouwkundige experts van de Servicetelefoon Bouw. Bijvoorbeeld als u bijzondere bouwmethodes toepast.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

De CAR verzekering bouw keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op de doorlopende CAR verzekering bouw niet gedekt. Hiervoor dient de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Alleen op een tijdelijke CAR verzekering bouw (voor één specifiek (ver)bouwproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Geen plotselinge gebeurtenis, ingebruikneming, gevolgschade

Niet verzekerd zijn onder meer normale slijtage, normale corrosie (roestvorming) en andere normale geleidelijke achteruitgang. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade. Tijdens de onderhoudstermijn is schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd.

Uitsluitingen keuzerubrieken

Sommige objecten zijn niet verzekerd. (Vaste) kranen, motorrijtuigen en mechanisch voortbewogen werkmaterieel zijn bijvoorbeeld niet verzekerd onder de Rubrieken Bestaande eigendommen opdrachtgever, Hulpmateriaal en Transport. Motorrijtuigen en geld zijn niet verzekerd onder de Rubriek Eigendommen bouwdirectie en personeel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tijdens de onderhoudstermijn geldt een beperkte dekking.

In- en uitloop

Bij begin en einde van de CAR verzekering bouw moet u rekening houden met de overgang van de dekking voor de werken die u nog onderhanden heeft.

Eigen risico

Voor de CAR verzekering bouw geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Niet automatisch verzekerde werken

Bron- en/of deepwell bemaling en werken die hoger zijn dan tien verdiepingen zijn niet automatisch verzekerd. U kunt deze werken wel aanmelden. Dan beoordelen verzekeraars of zij ze toch kunnen verzekeren. Werkzaamheden in de grond (heien, aanbrengen of verwijderen van damwanden, ontgraven) zijn alleen verzekerd als u bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt.

Waar ben ik gedekt?

De CAR verzekering bouw geldt standaard voor werken die u uitvoert in Nederland. U kunt ook dekking realiseren voor werken in de Benelux en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de CAR verzekering bouw aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via een (digitale) nota.
Voor een tijdelijke CAR verzekering bouw betaalt u de volledige premie direct na het afsluiten van de CAR verzekering bouw. Betalen kan alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De CAR verzekering bouw begint op de datum die in uw polis staat. Als de CAR verzekering bouw niet wordt opgezegd, dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de CAR verzekering bouw stoppen.
Een tijdelijke CAR verzekering bouw heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum staan op uw polis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het algemeen kunt u na het eerste jaar de Doorlopende CAR verzekering bouw dagelijks opzeggen. De CAR verzekering bouw eindigt dan een maand later, of zoveel later als u wenst. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kunt u de CAR verzekering bouw dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.
Een Tijdelijke CAR verzekering bouw geldt voor een vastgestelde periode (ingangsdatum en einddatum), daarom kunt u de tijdelijke CAR verzekering bouw niet opzeggen.

Ook maatwerk mogelijk voor uw CAR verzekering bouw

Stelt u liever uw eigen CAR verzekering bouw samen? Kies dan voor een doorlopende CAR verzekering bouw die zoveel mogelijk op uw specifieke wensen is afgestemd. Vraag onze adviseur naar de voordelen van de maatwerk CAR verzekering bouw.

Veelgestelde vragen CAR verzekering bouw

 • Wanneer sluit ik een aflopende CAR verzekering bouw en wanneer een doorlopende CAR verzekering bouw?

  Voor aannemers is het aantrekkelijk een doorlopende CAR verzekering bouw op omzetbasis af te sluiten. Hierdoor zijn alle door hen uit te voeren werken (vaak zonder melding vooraf) verzekerd. Voor particulieren is de aflopende CAR verzekering bouw een mogelijkheid om eigen werkzaamheden en de werkzaamheden die in opdracht worden uitgevoerd, te verzekeren.
 • Wat bedoelt u met de 'onderhoudstermijn'?

  Met de onderhoudstermijn bedoelen we de, in de aannemingsovereenkomst en/of het bestek opgenomen, periode tussen de eerste en de tweede oplevering.
 • Wat bedoelt u met de term 'hulpmaterialen'?

  Hulpmaterialen zijn de op het bouwterrein aanwezige gereedschappen, keten, loodsen, hulpconstructies e.d. die uw (de verzekeringnemer) eigendom zijn. Voorwaarde is dat deze objecten worden aangewend voor de realisatie van het werk.
 • Wat valt er onder 'eigendommen van de opdrachtgever'?

  Dat zijn roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever. Het gaat om spullen die aan het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn en worden gebruikt bij de uitvoering van het werk.
 • Waarom is een CAR verzekering bouw voor een onderaannemer aan te raden?

  Een CAR verzekering bouw biedt voor de onderaannemer de zekerheid dat het door hem uitgevoerde werk is gedekt op uw eigen polis. Dit geldt ongeacht de verzekering en de polisbepalingen van de hoofdaannemer.
 • Tot wanneer zijn contructiefouten meeverzekerd op de CAR verzekering bouw?

  Beschadigingen aan het werk als gevolg van constructiefouten zijn verzekerd tijdens de bouwtermijn en/of de onderhoudstermijn.
 • Op mijn AVB is opzicht uitgesloten, kan die wel op de CAR verzekering bouw worden verzekerd?

  U bent met de CAR verzekering bouw onder Rubriek III verzekerd voor schade door uitvoering van het werk aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder de AVB-polis valt dit vaak onder de "opzicht'` uitsluiting.
 • Onder welke rubriek is de schade aan het gereedschap gedekt op de CAR verzekering bouw?

  De schade aan gereedschappen, steigers en keten is verzekerd onder Rubriek IV (Hulpmateriaal) op de CAR verzekering bouw.

Voordelen CAR verzekering

 • Uitgebreide dekking
 • Aansprakelijkheidrisico is mee te verzekeren
 • Met de CAR verzekering bouw bent u verzekerd tegen schade tijdens de uitvoering van bouwprojecten.
 • De bouw kan doorgaan, ook als er schade is. Het voortbestaan van uw bedrijf komt niet in gevaar.
 • Deskundige en snelle afhandeling bij schade
 • Onafhankelijk advies en ondersteuning
 • Maatwerk voor complexe risico’s

Meer weten over de CAR verzekering bouw?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de CAR verzekering bouw? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf nog meer loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.