Bouw- en ontwerpverzekering

Bouw- en ontwerpverzekering - Met de bouw- en ontwerpverzekering verzekerd u de drie belangrijke bouwrisico’s: een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB), een CAR-verzekering en een Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering op één polis, van initiatieffase tot en met de onderhoudstermijn. Eén bouwloket, snelle afhandeling van schade, zodat u door kan met de bouw. Geen dubbele dekkingen en een scherpe premie! Door 'Loss Adjusting' is de kans dat het bouwproject na een schade onnodig stil komt te staan beperkt.

Offerte Bouw- en ontwerpverzekering aanvragen

Wat is de bouw- en ontwerpverzekering?

De bouw- en ontwerpverzekering combineert 3 verzekeringen in één polis, waarmee de belangrijke bouwrisico’s verzekerd zijn en waarbij de verzekerde bouwrisico’s op de assurantiebeurs zijn verzekerd. De bouw- en ontwerpverzekering bestaat uit de volgende verzekeringsvormen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven(AVB)
 • Constructie Allrisk verzekering (CAR)
 • Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering (ONTW) 

Welke dekking biedt de bouw- en ontwerpverzekering?

De bouw- en ontwerpverzekering biedt een zeer uitgebreide dekking voor het bouwproject en voor alle betrokken partijen.De bouw- en ontwerpverzekering is gericht op ondernemers die zich bezig houden met bouwwerkzaamheden van zzp’er tot grote aannemers. De bouw- en ontwerpverzekering is ook geschikt voor installateurs, monteurs, afbouwers, klusbedrijven, stucadoors en schilders. Onderstaande informatie geeft een samenvatting van de CAR-verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel of niet voor verzekerd bent.

Welk soort verzekering is de bouw- en ontwerpverzekering?

De bouw- en ontwerpverzekering is een uitgebreide CAR-verzekering en dekt de materiële schade die ontstaat aan de in aanbouw of verbouw zijnde gebouwen en installaties. Schade door bouwactiviteiten is verzekerd. Het betreft een "doorlopende" polis waaronder al uw werken vallen. Optioneel is zaak-/ personenschade, gevolgschade en herstel van gebreken te verzekeren. De bouw- en ontwerpverzekering biedt schadeafhandeling door Loss Adjusting. Dit wordt door bouwexperts gedaan. Experts die de oorzaak van de schade vaststellen, de omvang van de schade en ook direct kunnen bepalen of de schade gedekt is en de schade mag worden afgehandeld.

Wat is verzekerd?

Materiële beschadigingen gedurende de periode dat het bouwwerk in aanbouw is, gerenoveerd, gemonteerd of getest wordt. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen gedekt. De "doorlopende" bouw- en ontwerpverzekering dekt al uw bouwprojecten.

Verzekerd bedrag

Verzekeraars vergoeden maximaal het bedrag dat is opgegeven als omzet op de polis.

Wie is verzekerd?

De bij de bouw betrokken partijen zijn (mede)verzekerd. Naast de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer ook de architect, ingenieur, installateur, dakdekker en schilder. Ook als zij schade aan derden, zoals buren of voorbijgangers veroorzaken, kan dit onder de dekking vallen.

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouw-, montage- en onderhoudsperiode, zoals bouwmaterialen, hulpconstructies, tekeningen en reclameborden op het bouwterrein.

Bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die ontstaat door de bouwwerkzaamheden aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Hulpmateriaal

Verzekerd zijn aannemersmaterialen tegen schade of diefstal: gereedschappen, machines, werktuigen, keten, loodsen, steigers, systeemkisten, damwanden, etc.

Persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van bouwdirectie en medewerkers op de bouwplaats.

Keuze: Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)

Personenschade, Zaakschade en eventuele gevolgschade kunnen worden meeverzekerd.

Keuze: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Ontwerp)

Dekking voor de financiële gevolgschade en het herstellen van gebreken kunnen worden meeverzekerd. Verzekerd is uw aansprakelijkheid voor schade aan zaken waarop het ontwerp betrekking heeft en daaraan gerelateerde kosten van herstel van gebreken en/of vermogensschade, voortvloeiend uit een fout. In de bouw polis is standaard ontwerpaansprakelijk meeverzekerd tot een maximaal bedrag. Als u een hoger verzekerd bedrag wenst kunt u een maatwerkofferte bij ons aanvragen. U kunt er ook voor kiezen om geen dekking voor ontwerpaansprakelijkheid mee te verzekeren

Wat is niet verzekerd?

Normale slijtage, schade door stilstand en bedrijfsschade, gevolgschade en pure vermogensschade is niet verzekerd. Ook schade door opzet of met goedkeuring van de verzekerde veroorzaakt, is niet gedekt. Dit zijn de belangrijkste situaties waarin verzekeraars niet uitbetalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden.

Onderhoudstermijn

Schade na afloop van de onderhoudsperiode is niet verzekerd. Ook gedekt zijn opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende werk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een beperkte dekking tijdens de onderhoudstermijn.

Eigen risico

Afhankelijk van de rubriek is er sprake van een eigen risico.

In- en uitloop

Bij aanvang en einde van een "doorlopende" CAR-verzekering dient u rekening te houden met de overgang van de nog onderhande zijnde werken.

Dekkingsbeperking

Niet verzekerd zijn: Grond-, weg- en waterbouwaannemers (GWW)

Waar ben ik gedekt?

De bouw- en ontwerpverzekering is van kracht gedurende het verblijf, in aanbouw en/of gereed alsmede tijdens de bouw, oprichting, installatie en/of in alle andere omstandigheden, incluis reparatie, renovatie, verbouwing op of nabij het bouwterrein, onverschillig waar binnen Europa. Inclusief transport binnen Europa, opslag en/of behandeling op of buiten de bouwterreinen, voor zover dit risico niet op een polis elders is verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de bouw- en ontwerpverzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw (bedrijfs-) situatie zo snel mogelijk door.

Premie bouw- en ontwerpverzekering

De bouw- en ontwerpverzekering wordt in drie varianten aangeboden:

 • bouw- en ontwerpverzekering voor het MKB
 • bouw- en ontwerpverzekering voor ZZP
 • bouw- en ontwerpverzekering Maatwerk

Bouw- en ontwerpverzekering voor MKB bedrijven

De bouw- en ontwerpverzekering MKB is een complete CAR-verzekering speciaal voor MKB bedrijven in de bouw. Het pakket bestaat altijd uit een combinatie dekking voor CAR/montage, ontwerp en aansprakelijkheid.
Basispremie: € 89,95 per maand exclusief assurantiebelasting
Maximale omzet: tot € 500.000,00

Bouw- en ontwerpverzekering voor ZZP ondernemers

De bouw- en ontwerpverzekering ZZP is een CAR-verzekering speciaal voor ZZP’ers in de bouw. Het pakket bestaat altijd uit een combinatie CAR/ montage, ontwerp en aansprakelijkheid. Personeel en onderaannemers zijn uitgesloten van dekking op deze polis.
Basispremie: € 49,95 per maand exclusief assurantiebelasting
Maximale omzet: € 150.000,00

Bouw- en ontwerpverzekering Maatwerk

De bouw- en ontwerpverzekering Maatwerk bestaat altijd uit een CAR/Montage-dekking. Deze CAR-verzekering kan naar keuze worden samengesteld, zolas bijvoorbeeld de met de ontwerpverzekering.
Premie: Op aanvraag (omzet x promillage)

Let op! De premies gelden onder voorbehoud van acceptatie en (wets-)wijzigingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of via (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De bouw- en ontwerpverzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de bouw- en ontwerpverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De bouw- en ontwerpverzekering is een "doorlopende" CAR-verzekering en u kunt jaarlijks opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

Premievoordeel bouw- en ontwerpverzekering

Door de bundeling van de verschillende verzekeringen voor de bouw in één polis, sluiten de dekkingen op elkaar aan waardoor hiaten in de dekking worden voorkomen. Hierdoor kunnen wij u een scherpe premie aanbieden voor uw bouw- en ontwerpverzekering. 

Voordelen bouw- en ontwerpverzekering

 • Alles-in-één polis
 • Geen dubbele dekkingen in de polis
 • Totaaloplossing voor bouwbedrijven
 • Dekking voor alle betrokken partijen
 • Concurrerende premie
 • Kans dat uw bouwproject bij schade onnodig stil komt te staan is beperkt
 • Snelle en deskundige schadeafhandeling door Loss Adjusting*
 • Bouwloket: u kunt altijd bellen met het bouwloket om bouwrisico's te inventariseren en te beheersen

* Loss Adjusting is de manier van schadeafhandeling. Een snelle en deskundige afhandeling door bouw gespecialiseerde experts. Experts die, naast het vaststellen van oorzaak en omvang van een schade, ook direct mogen bepalen of een schade gedekt is en de schade mogen afhandelen. Schadeafhandeling binnen dagen in plaats van weken of zelfs maanden. De experts zijn gemachtigd om als Loss Adjuster eventuele schades af te wikkelen.

Meer weten over de bouw- en ontwerpverzekering?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de bouw- en ontwerpverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.