Collectieve inkomensverzekeringen

Collectieve inkomensverzekeringen Pixabay

Het kan het gebeuren dat een werknemer door ziekte, arbeidsongeschiktheid of een ongeval niet meer kan werken. Met de collectieve inkomensverzekeringen zijn niet alleen de risico's van de werkgever, maar ook van de werknemers, goed verzekerd. De collectieve inkomensverzekeringen worden op maat samengesteld op basis van o.a. uw bedrijfsituatie, uw branche of sector en de CAO.

Offerte collectieve inkomensverzekeringen

Werkgeversrisico's 0 tot 2 jaar

Als een werknemer zich ziek meldt, kunt u te maken krijgen met verschillende risico's die gevolgen voor uw onderneming kunnen hebben. Wij geven u een beknopt overzicht van de werkgeversrisico's en de verplichtingen die u heeft gedurende maximaal 2 jaar ziekte van uw medewerkers.

Verzekeringen werkgeversrisico 0 tot 2 jaar

Loondoorbetaling bij ziekte

Kan uw werknemer door ziekte niet werken? Dan moet u volgens de wet in de eerste twee ziektejaren ten minste 70 procent van zijn loon doorbetalen. Veel CAO’s bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel voorkomend is 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Een verzuimverzekering vergoedt de kosten van deze loondoorbetaling in de eerste twee jaar.

Ziektewet

Gaat een werknemer ziek uit dienst en belandt hij/zij in de Ziektewet? Ook dan blijft u tot maximaal twee jaar financieel verantwoordelijk. U bekostigt namelijk via de premie ZW-flex de uitkering en re-integratie.

Standaard bent u hiervoor verzekerd bij UWV. Dit betekent dat u maar zeer beperkt invloed hebt op de kosten, omdat deze instantie de re-integratie regelt. Door Eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet, hebt u hier wel invloed op. U hebt dan namelijk de controle over de re-integratie. Ook bepaalt u zelf het recht op, de hoogte en de duur van de Ziektewet-uitkering, en niet UWV. Werkt uw (ex-) werknemer niet mee aan zijn re-integratie? Dan kunt u een sanctie aanvragen bij UWV.

Als eigenrisicodrager betaalt u zelf de Ziektewet-uitkeringen. Een ZW-ERD verzekering voor eigenrisicodragers van de Ziektewet beperkt dit financiële risico: als een (ex-) werknemer in de Ziektewet belandt, vergoedt de verzekeraar de uitkering. Daarnaast krijgt de werkgever ondersteuning bij de re-integratie en uitvoering van het eigenrisicodragerschap.

Wilt u meer weten wat eigenrisicodragen voor de Ziektewet betekent voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Werkgeversrisico's 3 tot 12 jaar

Als een werknemer na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt (35%-80%) of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (80%-100%) dan worden de uitkeringslasten gedurende 10 jaar bij de werkgever in rekening gebracht.

Verzekeringen werkgeversrisico's 3 tot 12 jaar

Gevolgen nieuwe WGA

Deze rekening wordt zichtbaar op de beschikking werkhervattingskas (Whk), die u jaarlijks medio december van de Belastingdienst ontvangt. De Belastingdienst berekent uw premie aan de hand van de WGA instroom (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) die het UWV over uw bedrijf of organisatie heeft vastgesteld. De wijze waarop de gedifferentieerde premies worden berekend, is afhankelijk van de uw werkgeversgrootte:

 • Kleine werkgevers:

  Loonsom ≤ 10 maal het gemiddelde premieplichtig loon
 • Middelgrote werkgevers:

  Loonsom ˃ 10 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon
 • Grote werkgevers:

  loonsom ≥ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon

Voor grote en middelgrote werkgevers geldt dat de WGA schadelast van de afgelopen twee jaar (het zogeheten t-2 principe) bepalend is voor de hoogte van de Whk- beschikking. Uw premie over 2017 is dus vastgesteld op basis van de gegevens uit 2015. Hiervoor bent u automatisch verzekerd bij UWV.

Verzeker uw WGA-risico!

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en de werkgeversrisico’s onderbrengen bij een private verzekeraar. De kosten voor verzuim kunt u zo verlagen. Als eigenrisicodrager kunt u met een succesvol re-integratiebeleid de premie overzien en (deels) beïnvloeden. U bepaalt hoe de re-integratie van uw medewerkers eruit ziet, waardoor krijgt u grip op verzuim. Dit maakt de keuze voor eigenrisicodragerschap een strategische en slimme overweging.

Werknemersrisico's

Is een werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt? Dan kan de werknemer met de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) te maken kijgen. Uw medewerker kan dan fors in inkomen achteruitgaan. Voor deze werknemersrisico's kan een collectieve verzekering afgesloten worden voor uw medewerkers. U biedt zo een aanvulling op het inkomen en een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarden, die vaak is opgenomen in een CAO.

Verzekeringen werknemersrisico's

WGA-Hiaatverzekering basis

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt is, ontvangt de werknemer van UWV een WGA-uitkering. Hij/zij krijgt dan te maken met een inkomensdaling, het WGA-gat. Met de WGA-Hiaatverzekering basis regelt u dat uw medewerker een aanvulling ontvangt op zijn uitkering. De WGA-Hiaatverzekering basis dekt alleen het arbeidsongeschiktheidsgedeelte van het inkomensverlies als uw medewerker minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit benut. En niet het gedeelte van het inkomensverlies dat veroorzaakt wordt door het werkloosheidsgedeelte. Wilt u ook het werkloosheidsgedeelte verzekeren, dan kan dat met de WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid.

WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt is, ontvangt hij van UWV een WGA-uitkering. Hij krijgt dan te maken met een inkomensdaling, het WGA-gat. Naast een inkomensdaling die wordt veroorzaakt door de arbeidsongeschiktheid, kan er ook sprake zijn van inkomensdaling door werkloosheid. Dit is het geval als uw medewerker zijn restverdiencapaciteit niet voldoende benut omdat hij voor het gedeelte dat hij niet arbeidsongeschikt is geen passend werk kan vinden. Met de WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid regelt u dat uw medewerker een aanvulling op zijn uitkering ontvangt tot 70% van zijn oude loon

WIA-Aanvullingsverzekering

De WIA-Aanvullingsverzekering is een totaaloplossing op het gebied van werknemersverzekeringen. Met deze verzekering ontvangt uw medewerker een aanvulling van minimaal 70% en maximaal 90% van het laatstverdiende loon.

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt is, ontvangt de werknemer van UWV een WGA-uitkering. Met de WIA-Aanvullingsverzekering regelt u dat uw medewerker een aanvulling ontvangt op zijn inkomsten. De verzekeraar vult het inkomsten dan aan tot ten minste 70% van het laatstverdiende loon.

Schommelingen in de uitkering maken niet uit; uw medewerker krijgt in totaal altijd ten minste 70% van zijn laatstverdiende loon. Het maximaal te verzekeren loon is vaak begrensd tot €100.000,00.

Het totale inkomen kan met de aanvulling die de verzekeringsmaatschappij geeft zelfs oplopen tot 90% van het laatstverdiende loon:

 • Is uw medewerker 35-80% arbeidsongeschikt of meer dan 80%, maar niet duurzaam? Dan kan hij naast zijn uitkering nog werken. Hoe meer hij dat doet, hoe meer hij zijn restverdiencapaciteit benut en hoe hoger het bedrag tot waar wij het inkomen aanvullen. Tot maximaal 90%.
 • Is uw medewerker 80-100% duurzaam arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een aanvulling tot 90% van het laatstverdiende loon.
 • Is hij 15-35% arbeidsongeschikt? Dan kunt u meeverzekeren dat hij een aanvulling ontvangt van 15 tot 35% van het laatstverdiende loon.

Wat betekent ‘restverdiencapaciteit’ bij de WIA-Aanvullingsverzekering?

De restverdiencapaciteit is het inkomen dat een arbeidsongeschikte medewerker volgens UWV nog kan verdienen. UWV bepaalt dit inkomen door te kijken naar het werk dat de medewerker nog kan doen en het inkomen dat daarbij hoort. Hoe meer een werknemer zijn restverdiencapaciteit benut, hoe hoger het bedrag tot waar de verzekeraar zal aanvullen. Tot maximaal 90%.

WIA Vaste aanvulling AOV verzekering

Ongeacht welke WIA-uitkering uw werknemer krijgt, keert de WIA Vaste Aanvulling AOV verzekering een vast percentage van het salaris van de werknemer uit. Vooral als werknemers niet voldoende (kunnen) werken en een relatief lage WGA-vervolguitkering ontvangen, is een vaste aanvulling uit de verzekering bijzonder welkom.

Wilt u uw werknemer bij arbeidsongeschiktheid meer inkomenszekerheid bieden, dan is de WIA Vaste Aanvulling AOV verzekering de oplossing voor u. U kunt naar keuze 10%, 15% of 20% van het jaarloon van uw werknemer verzekeren.

Met de WIA Vaste aanvulling AOV verzekering regelt u dat uw arbeidsongeschikte medewerker die in de WIA zit maandelijks een vast bedrag ontvangt. Dit gaat volgens de volgende tabel:

Arbeidsongeschiktheidspercentage
Uw medewerker ontvangt

0-35%

Geen aanvulling

35-55%

Een aanvulling van 50% van het verzekerd bedrag

55-100%

Een aanvulling van 100% van het verzekerd bedrag

WIA-Bodem verzekering

Als uw medewerker na twee jaar ziekte 15% tot 35% arbeidsongeschikt is, ontvangt hij geen uitkering van UWV. Hij krijgt dan te maken met een inkomensdaling. Met de WIA-Bodem verzekering regelt u dat uw medewerker een aanvulling ontvangt van 25% van het verzekerde loon. U kunt kiezen voor een aanvulling van minimaal 1 tot maximaal 7,5 jaar. Deze aanvulling ontvangt uw medewerker bovenop het loon dat hij nog verdient.

WIA-Excedent verzekering

Met de WIA-Excedent verzekering regelt u dat uw medewerker een aanvulling ontvangt als hij na twee jaar ziekte nog arbeidsongeschikt is en een WIA-uitkering ontvangt. De aanvulling is minimaal 70% en maximaal 90% van zijn salaris. Deze verzekering biedt ook een oplossing met een aanvullende dekking op een WIA-uitkering voor werknemers die meer verdienen dan het gemaximeerde sociaal verzekeringsloon. Per inkomensverzekeraar kan het maximum te verzekeren loon verschillen.

Meer weten over de collectieve inkomensverzekeringen?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw collectieve inkomensverzekeringen? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.