Vakantiesluiting Honig en Honig

Vanaf 12 augustus 2022 tot 5 september 2022 is het kantoor van Honig en Honig wegens vakantie gesloten.
Wij zijn dan voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.

Construction All Risk (CAR) verzekering particulier

De Construction All Risk (CAR) verzekering particulier biedt een speciale dekking voor particulieren, die in eigen beheer een woonhuis bouwen of verbouwen. De Construction All Risk (CAR) verzekering particulier is de oplossing voor de verzekering van de aanbouw van een garage, het plaatsen van een dakkapel, de uitbreiding met een serre of de zelfbouw van uw woning. Voor bouwsommen boven € 500.000,00 of bouwprojecten die langer dan 12 maanden duren kunt u gebruik maken van een maatwerkofferte.

Construction All Risk (CAR) verzekering particulier afsluiten

Aanvraag Construction All Risk (CAR) verzekering particulier

Bereken online de premie voor uw Construction All Risk (CAR) verzekering particulier en vraag direct uw CAR-verzekering aan. Voor bouwsommen boven € 500.000,00 of bouwprojecten die langer dan 12 maanden duren kunt u een maatwerkofferte aanvragen.

Waarom een Construction All Risk (CAR) verzekering voor particulieren?

Een woonhuis in aan- of verbouw (bijvoorbeeld de aanbouw van een garage of serre) staat bloot aan diverse risico’s. Vaak zijn dat risico’s die niet gedekt zijn onder uw particuliere opstal-, inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering.

Een paar schadevoorbeelden:

 • Stormschade aan de half afgebouwde extra bovenverdieping.
 • Diefstal van bouwmaterialen.
 • Waterschade aan de nieuwe parketvloer of aan het stucwerk door een lekkende cv-installatie.
 • Het natuurstenen keukenaanrechtblad dat in eigen beheer gemonteerd wordt, breekt.
 • Scheuren in de muren van de eigen woning of die van uw buren door hei- of graafwerkzaamheden.
 • Bij de opbouw van een steiger veroorzaakt u schade aan de auto van de buren.

U heeft ook dekking bij het inschakelen van een aannemer

Vaak heeft een aannemer al een bouwverzekering (in de markt ook wel CAR-verzekering genoemd) afgesloten. Toch kan het voor u verstandig zijn om zelf een Construction All Risk (CAR) verzekering particulier af te sluiten.

De voordelen:

 • Alle partijen die in uw opdracht werken, zijn meeverzekerd. Denk bijvoorbeeld aan de loodgieter, elektricien of de keukeninstallateur.
 • De Construction All Risk (CAR) verzekering particulier dekt ook de werkzaamheden die u zelf aan (delen van) het bouwproject uitvoert.
 • U bent zeker van een goede dekking tijdens het gehele bouwproces. U bent niet afhankelijk van de verzekering van de aannemer.
 • U bent er zeker van dat de premie is betaald.

U kiest de dekking die bij u past

De Construction All Risk (CAR) verzekering particulier biedt een ruime dekking tegen schade als gevolg van beschadiging of diefstal tijdens de bouw. U verzekert minimaal de rubrieken I en II.

Wat is verzekerd met de Construction All Risk (CAR) verzekering particulier? 

Rubriek 1: Het bouwwerk

Dekking tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt.

Rubriek 2: Secundaire aansprakelijkheid

Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade veroorzaakt aan derden. De aannemer voert bijvoorbeeld heiwerkzaamheden uit en u wordt aangesproken voor schade aan naastgelegen woningen als gevolg van deze werkzaamheden. Ook schade bij de buren veroorzaakt door uw eigen bouwwerkzaamheden is gedekt. Belangrijk is dat eerst alle andere aansprakelijkheidsverzekeringen voorgaan (van bijvoorbeeld de aannemer die het werk uitvoert).

Soms uitsluiting Secundaire aansprakelijkheid

Voor Rubriek 2: Secundaire aansprakelijkheid kunnen verzekeraars een uitsluiting voor (hoofd)aannemers hanteren. Deze uitsluiting is vaak van toepassing als het gaat om risicovolle werkzaamheden:

 • (paal)funderingswerkzaamheden
 • bron-/diepwellbemaling
 • plaatsen/verwijderen van damwanden
 • funderingsherstel
 • kelderbouw
 • bouw van een zwembad

Het is voor de particuliere opdrachtgever van belang dat de hoofd- en onderaannemers zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) hebben afgesloten. Immers geldt als hoofdregel dat alleen degene die de schade daadwerkelijk heeft veroorzaakt daarvoor aansprakelijk kan zijn. De opdrachtgever heeft in de meeste gevallen slechts opdracht gegeven aan de aannemer en dus de schade niet zelf veroorzaakt. In dat geval is de opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade aan een omliggend pand.

De opdrachtgever kan eventueel wel aansprakelijk zijn, wanneer de opdrachtgever bij het geven van de opdracht al onrechtmatig heeft gehandeld. Dit kan het geval zijn als de opdrachtgever een bepaalde ondeugdelijke werkwijze heeft voorgeschreven, welke de schade heeft veroorzaakt. Hierbij geldt dat een professionele opdrachtgever eerder aansprakelijk zal zijn dan een particuliere opdrachtgever, omdat van de professionele partij meer kennis van zaken verwacht mag worden.

De (hoofd)aannemers doen er verstandig aan in alle opzichten zorgvuldig te werk te gaan en rekening te houden met alle omstandigheden. Zo kan aansprakelijkheid worden voorkomen.

Rubriek 3: Bestaande eigendommen

Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning. Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een opstal- en inboedelverzekering heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf te melden bij uw opstal- en inboedelverzekeraar.

Rubriek 4: Hulpmateriaal

Dekking tegen schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalismeschade is gedekt. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulpmateriaal. Onder hulpmateriaal verstaan wij bijvoorbeeld een bouwkeet, steigers en gereedschappen. Werkmaterieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines vallen niet onder de dekking.

Rubriek 6: Transport

Dekking tijdens de verzekerde bouwtermijn (en onderhoudstermijn) voor schade die u lijdt door beschadiging of diefstal van bouwcomponenten tijdens het transport hiervan binnen Nederland. Als hulpmaterieel is meeverzekerd, geldt deze dekking ook voor het transport van hulpmateriaal dat bestemd is om op het bouwterrein te verwerken of te gebruiken.

Extra 1: Huisvestingskosten

Dekking voor extra kosten voor uw huisvesting, als de (ver)bouw vertraging oploopt door een verzekerde schade onder Rubriek I Het werk en/of Rubriek III Bestaande eigendommen. De vergoeding bedragt maximaal € 1.250,00 per maand aan huisvestingskosten voor een periode van maximaal 12 maanden. Er geldt geen vergoeding voor boete- en/of schadevergoedingen aan derden.

Extra 2: Dekking tijdens onderhoudstermijn

U kunt de Construction All Risk (CAR) verzekering particulier uitbreiden met een aanvullende dekking voor uw schade door beschadiging van het werk tijdens de onderhoudstermijn:

 • veroorzaakt tijdens werkzaamheden conform de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst
 • waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onderhoudstermijn, mits de oorzaak verband houdt met de totstandkoming van het werk

U heeft alleen dekking tijdens de onderhoudstermijn als deze is opgenomen in het bestek of in de aannemingsovereenkomst!

Let op!

De Construction All Risk (CAR) verzekering particulier biedt geen mogelijkheden voor:

 • Werkzaamheden buiten Nederland.
 • Funderingsherstel in Amsterdam.
 • Projecten die uitsluitend uit sloopwerkzaamheden bestaan.
 • Opdrachten die alleen uit paalfunderingswerkzaamheden bestaan, bijvoorbeeld het rechtzetten van een verzakt gebouw.

Bij specifieke risicovolle werkzaamheden zoals heien of bemalen kan de verzekeraar om inzage vragen in de bouw- en constructieberekeningen.

Waarvoor bent u niet verzekerd? Wat is niet gedekt?

De Construction All Risk (CAR) verzekering particulier kent een aantal uitsluitingen. Zo is voor de aansprakelijkheidsverzekering onder andere schade die bij een andere verzekering is verzekerd, niet gedekt. Dit geldt tevens voor letselschade van personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de bouwactiviteiten. Heeft u ook uw bestaande eigendommen meeverzekerd? Dan is alle schade die door de verzekerde werkzaamheden is ontstaan aan die eigendommen (onroerende zaken) gedekt, behalve schade door brand of ontploffing. (Check de dekking van uw opstalverzekering!)

U bent niet verzekerd voor:

 • Schade door slijtage, corrosie (roestvorming) en andere geleidelijke achteruitgang
 • Schade door ingebruikneming vóór de oplevering
 • Bij projecten met werkzaamheden onder het maaiveldniveau zoals kelderbouw, heien, ontgraven of bronbemaling is de aansprakelijkheid van aannemers niet standaard verzekerd. Dekking hiervoor is afhankelijk van de locatie, de omliggende panden en de samenstelling van de werkzaamheden.
 • Kosten door een faillissement van een aannemer
 • Als geen sprake is van beschadiging, bijvoorbeeld als iets niet aan de eisen voldoet

Wat kost de Construction All Risk (CAR) verzekering particulier?

De premie is éénmalig en geldig voor bouwwerken met een bouwsom tot € 500.000,00 en een bouwtermijn van maximaal 12 maanden.

Maatwerkofferte Construction All Risk (CAR) verzekering particulier

U kunt het aanvraagformulier ook gebruiken voor een maatwerkofferte als:

 • De bouwsom hoger is dan € 500.000,00
 • De bouwtermijn langer is dan 12 maanden

Productspecificaties Construction All Risk (CAR) verzekering voor particulieren

Contractsduur
De Construction All Risk (CAR) verzekering particulieris een tijdelijke verzekering met een looptijd van 12 maanden. U kunt een langere looptijd aanvragen (maatwerkofferte) of tussentijds verlengen.

Eénmalige en minimum premies
Alle genoemde premiebedragen zijn éénmalige en minimum premies. Als de uiteindelijke bouwsom lager uitvalt en/of de bouwperiode korter is geworden vindt er geen premierestitutie plaats.

Eigen risico
Het eigen risico bedraagt standaard € 500,00 per gebeurtenis. Bij schade als gevolg van diefstal, vandalisme, storm, paalfunderingswerkzaamheden en/of bemaling geldt een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis.

Maatwerk nodig?
U kunt contact met ons opnemen (072-5642669 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) voor een maatwerk aanbieding als de bouwsom hoger is dan € 500.000,00 of de bouwtermijn langer is dan 12 maanden. Op basis van uw ingevoerde gegevens vragen wij een maatwerkofferte voor u aan.

Voorbehoud
De premies zijn inclusief assurantiebelasting en kosten Honig en Honig en gelden onder voorbehoud van acceptatie, eventuele inspectie en (wets-)wijzigingen.

Tips Construction All Risk (CAR) verzekering particulier

Wie sluit de Construction All Risk (CAR) verzekering particulier?

De laatste jaren zijn wij opdrachtgevers steeds vaker zelf de CAR verzekering afsluiten. De volgende overwegingen zijn volgens ons van belang:

 • Zelf dekking bepalen, onafhankelijk van de CAR-verzekering van de aannemer
 • Vooraf zekerheid omtrent dekking voor nevenaannemer(s) en onderaannemer(s)
 • Onafhankelijke vergelijking van dekking, polisvoorwaarden en premie
 • Beperking kosten CAR verzekering, geen opslag van de aannemer
 • Uitsluiting betalingsrisico of faillissementsrisico aannemer
 • Rechtstreekse schade-uitkering aan verzekeringnemer

Transportrisico

Vaak is het transportrisico naar de bouwplaats niet of beperkt verzekerd op een CAR-verzekering. Wij adviseren u op te letten op de bepalingen in de overeenkomsten met uw aannemer(s) of leverancier(s), waarin staat dat het transportrisico voor uw rekening komt. Maak duidelijke afspraken dat schade aan (bouw)materialen voor rekening en risico is van de aannemer of leverancier zijn, tot het moment dat ze geleverd worden op het bouwterrein.

Wijs aannemers op de (polis)voorwaarden van de diefstaldekking op de CAR-verzekering en eventuele extra clausules. Verplicht ze aan diezelfde voorwaarden te voldoen en spreek af dat, als ze niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, het diefstalrisico voor hen is.

Ontvangstbevestiging

Zorg ervoor dat u bij aflevering van materialen tekent voor ontvangst en vraag om een kopie van het leveringsdocument of laat dit door de partijen op een juiste manier administreren. In geval van schade is het van belang dat kan worden aangetoond hoeveel materiaal op het bouwterrein aanwezig was.

Zorgvuldigheid

Wijs uw aannemers erop dat de normale zorgvuldigheid in acht genomen moet worden. Spreek bijvoorbeeld af dat bij brandgevaarlijke werkzaamheden de aannemer verplicht is adequate blusmiddelen bij de hand te hebben.

Merkelijke schuld

Merkelijke schuld is uitgesloten van de verzekering. Spreek met de aannemer af dat schade door zijn merkelijke schuld voor zijn rekening en risico is. Onder merkelijke schuld wordt verstaan dat de veroorzaker van de schade redelijkerwijs had moeten weten dat door zijn doen of nalaten er schade zou ontstaan.

CAR-verzekering aanhechten bij overeenkomst aannemer

Om ervoor te zorgen dat de afspraken tussen u en uw aannemer(s) met betrekking tot de CAR-verzekering duidelijk zijn en niet voor verrassingen achteraf zorgen, raden wij u verder het volgende aan:

Laat een kopie van de polis en verzekeringsvoorwaarden van de CAR verzekering door alle aannemers paraferen (op alle pagina’s) en ondertekenen. Bewaar deze geparafeerde en ondertekende versie bij uw polis. Op deze manier kunt u aantonen dat de aannemer op de hoogte is van alle voorwaarden waaraan voldaan dient te worden onder de door u gesloten CAR-verzekering.

Vergelijking leveringsvoorwaarden en polisvoorwaarden

Voordat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de aannemer, of andere overeenkomsten sluit met de aannemer, is het van belang deze te vergelijken met de polis en de verzekeringsvoorwaarden van de CAR verzekering. Verschillen tussen deze twee kunnen betekenen dat u het risico loopt dat schade in bepaalde gevallen voor uw rekening komt terwijl u ervan uitging dat deze schade niet voor uw rekening zou komen. Door hier goede afspraken over te maken met de aannemer, kunt u dit voorkomen. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn

Afwijkende afspraak?

Als u afspraken maakt die afwijken van andere overeenkomsten, verwijs dan naar de bepaling en de overeenkomst waarvan u afwijkt en bepaal uitdrukkelijk dat de afwijkende afspraak voor gaat.

Verslaglegging

Leg alle afspraken bij voorkeur schriftelijk vast. Er kunnen grote belangen in het spel zijn.

Voorbehoud

Genoemde aanbevelingen zijn slechts bedoeld als hulpmiddel en niet toepasbaar op elke situatie. U kunt geen rechten ontlenen aan onze tips. Het is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging van een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wat zijn de voordelen van de Construction All Risk (CAR) verzekering particulier?

 • Standaarddekking van het bouwwerk én van aansprakelijkheid van de verzekerde.
 • Deze verzekering biedt de hypotheekverstrekker meer zekerheid over het onderpand.
 • U kunt deze verzekering bij nieuwbouw als voorbereiding en bij verbouwing als aanvulling op een (voor huiseigenaren verplichte) opstalverzekering afsluiten.
 • U kunt een onderhoudstermijn meeverzekeren
 • Tot een bouwsom van € 500.000,00 en een bouwtermijn van 12 maanden snel en eenvoudig online af te sluiten.
 • Meeverzekeren van heiwerkzaamheden is mogelijk
 • Meeverzekeren van extra huisvestingskosten in verband met vertraging in het project door een gedekte schade
 • Adequate schadeafhandeling zorgt voor continuïteit van uw bouwproject.

Meer weten over de Construction All Risk (CAR) verzekering particulier?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Construction All Risk (CAR) verzekering particulier? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Meer in deze categorie: « Woonverzekering Inboedelverzekering »