Gereedschappenverzekering

De gereedschappenverzekering verzekert u tegen schade door diefstal, verlies en beschadiging van goederen tijdens transport met eigen vervoer. Met de gereedschappenverzekering verzekerd u het greedschap in uw bestelauto en/of de goederen in of op uw aanhanger.

Offerte gereedschappenverzekering aanvragen

Offerte gereedschappenverzekering aanvragen!

Klik op de button, vul uw gegevens in en vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw gereedschappenverzekering. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking van uw gereedschappenverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welk soort verzekering is de gereedschappenverzekering?

De gereedschappenverzekering is een transportverzekering en vergoedt de schade, zoals bijvoorbeeld door diefstal en beschadiging tijdens het transport en verblijf van de verzekerde spullen (van gereedschappen en goederen) die zich in uw bedrijfsvoertuig(en) bevinden.

Wat is verzekerd met de gereedschappenverzekering?

Met de gereedschappenverzekering bent u 24 uur per dag verzekerd voor schade door beschadiging, verlies of diefstal van handelsgoederen en gereedschappen die u vervoert in een eigen vervoermiddel, zoals een personenauto, bestelauto, vrachtauto of aanhangwagen. Ook als de schade het gevolg is van uitval van de koelinstallatie of een staking. U bent verzekerd onderweg, tijdens het laden en lossen en tijdens opslag in het vervoermiddel. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze adviseur.

Verzekerd bedrag

U kunt zelf het verzekerd bedrag per vervoermiddel kiezen. Verschillend per verzekeraar hoeft u alleen het aantal vervoermiddelen op te geven, niet de kentekens ervan. U krijgt de schade vergoed tot het verzekerd bedrag, verzekeraars passen in het algemeen geen onderverzekering toe. Met onderverzekering bedoelen wij dat de waarde van de vervoerde zaken hoger is dan het verzekerd bedrag. Bij onderverzekering trekken verzekeraars geen bedrag af omdat het verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de vervoerde goederen. De schade-uitkering voor schade aan goederen vindt plaats op basis van factuurwaarde en voor gereedschap op basis van dagwaarde.

Vervanging vervoermiddel

Tijdelijke vervanging van een vervoermiddel, definitieve vervanging van een vervoermiddel en uitbreiding van het wagenpark is automatisch verzekerd voor een bepaalde periode. Wilt u meer weten? Raadpleeg onze adviseur om meer informatie.

Misgelopen winst

Bovenop de waarde van de handelsgoederen vergoeden wij ook de winst die je misloopt, tot 20% van de waarde van de goederen. Als de goederen al zijn verkocht dan vergoeden wij de waarde volgens de verkoopfactuur.

Schade aan hulpmaterialen

U bent verzekerd voor schade aan hulpmaterialen die gebruikt worden om te laden en lossen. Hierbij geldt altijd een maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis.

Extra vergoedingen

U bent verzekerd voor de kosten die u maakt om schade te beperkten of te voorkomen. Eventuele bijdrage in averij-grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade. U bent alleen verzekerd voor deze kosten als de schadeoorzaak gedekt is op deze verzekering. Maar verzekeraars vergoeden nooit meer dan het gekozen verzekerd bedrag.

Uitbreiding van jouw wagenpark

Breidt u uw wagenpark tussentijds uit? Dan is de inhoud van maximaal 5 vervoermiddelen automatisch verzekerd. U moet bij de jaarlijkse verlenging van uw gereedschappenverzekering deze voertuigen wel opgeven.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden of onze adviseur voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd met de gereedschappenverzekering?

De gereedschappenverzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de gereedschappenverzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, muiterij, oproer en opstand.

Bederf

Verzekeraars vergoeden geen schade door eigen bederf van de goederen.

Lak- en krasschade

Niet verzekerd is schade uitsluitend bestaande uit lak- en/of krasschade. Diefstal en kwaadwillige beschadiging zonder aantoonbare braak. Niet verzekerd is schade ontstaan door verlies, vermissing,diefstal en kwaadwillige beschadiging zonder aantoonbare sporen van braak aan het vervoermiddel, behalve indien het gehele vervoermiddel is gestolen.

Onvoldoende zorgvuldigheid

Niet verzekerd is schade ontstaan door verlies, vermissing en diefstal indien de verzekerde zaken van buitenaf zichtbaar in het vervoermiddel zijn opgeborgen en er ten tijde van de schade een mogelijkheid was de verzekerde zaken van buitenaf onzichtbaar in het vervoermiddel op te bergen. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin verzekeraars niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden of raadpleeg onze adviseur om meer informatie.

Eigen gebrek, slijtage en verpakking

U bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek aan de lading, een schade door slijtage of een schade die is ontstaan doordat de lading niet goed is verpakt. Met eigen gebrek bedoelen wij een gebrek aan de lading, bijvoorbeeld door een natuurlijke eigenschap of slechte kwaliteit.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet gedekt is schade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn. Ook bedrijfsschade is niet gedekt.

Niet verzekerbare zaken

U kunt de gereedschappenverzekering niet afsluiten voor het transport van: edelmetalen, edelstenen, geldswaardig papier zoals cheques, juwelen, laptops, mobiele elektronica zoals Ipads, Iphones, e-raders, mobiele telefoons en draagbare muziekspelers e.d., parels en vervoer van geld

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Eigen risico

Voor de gereedschappenverzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. Als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. Afhankelijk van de soort schade, de mate van beveiliging, de locatie (stalling binnen of buiten) en de hoogte van het verzekerde bedrag kan het eigen risico variëren.

Nachtclausule

Bij sommige verzekeraars bent u tussen 20.00 uur en 8.00 uur alleen verzekerd voor schade uit een aanhanger of oplegger wanneer deze in een goed afgesloten gebouw staat. Afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag kan dit ook gelden bij diefstal uit een ander vervoermiddel.

Schade aan gereedschappen

Bij schade aan uw gereedschappen krijgt u de dagwaarde van deze gereedschappen vergoed.

Aanvang en einde van de dekking

De dekking begint op het moment dat u de spullen oppakt om in uw vervoermiddel te plaatsen en te vervoeren. De dekking loopt door tijdens de periode dat de spullen zich in het vervoermiddel bevinden, tot het moment dat u de spullen lost op de daarvoor bestemde plaats. Als de spullen niet meer in het vervoermiddel liggen of daarbuiten worden gebruikt, is er geen dekking.

Waar ben ik gedekt?

De gereedschappenverzekering is bij de meeste verzekeraars van kracht binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland tenzij anders op het polisblad is vermeld. In overleg en vaak tegen een premie-toeslag is de gereedschappenverzekering uit te breiden naar Europa. Europa wordt ook wel beschreven als de landen aangesloten bij de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de gereedschappenverzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De gereedschappenverzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is vaak een jaar. Als de gereedschappenverzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de gereedschappenverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt, na het eerste jaar, de gereedschappenverzekering dagelijks opzeggen. De gereedschappenverzekering stopt dan een maand later. Soms kunt u de gereedschappenverzekering dagelijks opzeggen. De gereedschappenverzekering eindigt dan de volgende dag of zoveel later als u wenst. Opzeggen kan schriftelijk of via e-mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij. De aflopende gereedschappenverzekering wordt afgesloten voor een bepaalde periode. Daarna wordt de aflopende gereedschappenverzekering automatisch stopgezet.

Algemene informatie gereedschappenverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de gereedschappenverzekering . In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Veelgestelde vragen gereedschappenverzekering

Zijn mijn gereedschappen ook verzekerd?

De gereedschappenverzekering kan worden afgesloten voor zowel uw gereedschappen als uw handelsgoederen.

Als ik bij iemand spullen ophaal ter reparatie, zijn die tijdens het transport dan ook verzekerd?

Voor reparatiegoederen kan een gereedschappenverzekering worden afgesloten. Maar dan dient u deze zaken wel zelf vervoeren. Zowel nieuwe als gebruikte zaken kunnen worden verzekerd.

Als ik een reserveauto heb staan, moet ik die ook opgeven?

De gereedschappenverzekering geldt voor vervoer door alle vervoermiddelen die tot uw beschikking staan. Uiterlijk drie maanden na de eerstvolgende premievervaldatum moet u alle vervoermiddelen die u bezit bij de verzekeraar aanmelden.

Wat bedoelt u met 'imaginaire winst'?

Voor handelsgoederen die u hebt gekocht, ontvangt u een schadevergoeding op basis van uw inkoopfactuur. Daarboven ontvangt u ook een schadevergoeding voor het eventueel misgelopen winstpercentage tot maximaal 20%.

Kan ik alleen een gereedschappenverzekering afsluiten of ben ik verplicht om daarnaast ook de auto te verzekeren?

U kunt een gereedschappenverzekering afzonderlijk afsluiten. Wanneer u ook een verzekering voor de bestelauto afsluit, kunt korting krijgen op de premie voor de bestelauto.

Is het noodzakelijk dat de auto's beschikken over een diefstalbeveiligingssysteem?

Dit is geen vereiste voor de dekking. Maar als er sprake is van een geblindeerde laadruimte en ook van een diefstalbeveiligingssysteem, geldt in bepaalde situaties een lager eigen risico en korting op de premie. Neem voor meer informatie hierover contact op met onze verzekeringsadviseur.

Voordelen gereedschappenverzekering

  • Uw goederen zijn verzekerd tegen schade en diefstal tijdens het vervoer
  • 24 uur per dag verzekerd
  • Scherpe premie voor alle soorten goederen zonder premieverrekening achteraf
  • Uitgebreide standaarddekking
  • Ook af te sluiten in combinatie met de bestelautoverzekering.
  • Misgelopen winst (imaginaire winst) mee te verzekeren

Meer weten over de gereedschappenverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de gereedschappenverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.

Meer in deze categorie: « Zakelijke fietsverzekering