Machineschadeverzekering

Machineschadeverzekering - De machineschadeverzekering is er voor alle soorten machines en installaties. Bijvoorbeeld grafische machines, metaal- en houtbewerkingsmachines, installaties in de milieusector, technische installaties in gebouwen (liften en luchtbehandelingsinstallaties), koel- en vriesinstallaties en installaties in de voedingsmiddelen- en energiesector (windturbines en zonnepanelen).

Offerte machineschadeverzekering aanvragen

Voorkom hoge kosten bij machineschade

Valt een van uw machines plotseling uit door schade, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw productie wordt minder of valt zelfs stil. Uw klanten hebben hier last van. Met de machineschadeverzekering zijn uw machines verzekerd tegen materiële schade. De aanvullende dekking machineschadebedrijfsschade vergoedt de bedrijfsschade als gevolg van machineschade.

Welke machines kunt u verzekeren met machineschadeverzekering?

De machineschadeverzekering is geschikt voor alle soorten machines en installaties en wordt afgesloten door bedrijven in voor diverse branches. Bijvoorbeeld:

 • Agrarische sector, bijv. koel- en vriesinstallaties, melkrobots, etc.
 • Energiesector: bijv. windturbines en zonnepanelen
 • Grafische industrie, bijv. offsetpersen, digitale drukpersen, snijmachines, vouwmachines, inpakmachines, DTP apparatuur, ontwikkelmachines etc.
 • Houtverwerkende industrie, bijv. bewerkingscentra (CNC), zaagmachines, zaagstraten, draai- en schaafbanken etc.
 • Milieusector:
 • Metaalverwerkende industrie, bijv. bewerkingscentra (CNC), draaibanken, lasersnijmachines, frees- en grafeermachines, kantpersen, lasapparaten etc.
 • Papierverwerkende industrie, bijv. cacheer-, plak-, (rollen)snijmachine, stansautomaat etc.
 • Plasticverwerkende industrie: bijv. spuitgiet-, extrusie-, watersnijmachines, etc.
 • Technische installaties in gebouwen: bijv. liften en luchtbehandelingsinstallaties, etc.
 • Textielverwerkende industrie: bijv. borduur-, naai-, verf-, ontwerpmachines, weverij/spinnerij, etc.
 • Voedingsmiddelenindustrie: bijv. koel- en vriesinstallaties, inpak- en vulmachines, etc.

Welk soort verzekering is de machineschadeverzekering?

De machineschadeverzekering dekt materiële schade aan bedrijfsmatig gebruikte machines. Ook bedrijfsschade en extra kosten als gevolg van de materiële schade zijn mee te verzekeren.

Wat is verzekerd met de machineschadeverzekering?

Verzekerd is beschadiging van de verzekerde machines en installaties.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn gedekt tot een maximaal percentage van het verzekerde bedrag voor de verzekerde machine of installatie.

Schadevergoeding

De machineschadeverzekering dekt de reparatiekosten tot de dagwaarde van de machine.

In- en uitbouwkosten

Onder reparatiekosten vallen ook de kosten voor het demonteren en terugplaatsen van de machine of installatie, als dit noodzakelijk is om herstel mogelijk te maken.

Transportkosten

Onder reparatiekosten vallen ook de kosten voor transport en verblijf van (onderdelen van) de verzekerde machine of installatie in verband met een gedekte schade.

Extra dekkingen

De machineschadeverzekering biedt ook dekking voor de risico's van transport en verblijf buiten het risicoadres in verband met een gedekte schade. En voor zoekkosten, toegankelijkheidskosten, bepaalde vormen van niet-materiële schade en schade aan andere zaken van de verzekerde, tot een maximaal percentage van het verzekerde bedrag voor het betreffende object. Zoekkosten zijn kosten om de gedekte beschadiging op te sporen. Toegankelijkheidskosten zijn de bouwkundige kosten om de toegang tot het beschadigde object mogelijk te maken. Bijvoorbeeld het afbreken en opnieuw opbouwen van delen van het gebouw waarin het beschadigde object staat. Voorbeelden van verzekerde niet-materiële schade zijn: herstellen van geometrie, opnieuw uitlijnen, ijken en kalibreren.

Aanvullende dekkingen

De machineschadeverzekering kent ook een aantal optionele dekkingen

Keuze: Bedrijfsschade of machineschadebedrijfsschade 

U kunt zich aanvullend verzekeren voor verlies van brutowinst (bedrijfsschade) door verminderde productie of verminderde omzet. Deze moet dan wel het gevolg zijn van een gedekte materiële schade. Onder de dekking vallen ook de extra kosten die u maakt om gedekte bedrijfsschade te voorkomen.

Keuze: Extra kosten

U kunt ook extra kosten verzekeren. U verzekert dan alleen de kosten om bedrijfsschade te beperken, nadat een machine of installatie uitvalt door een gedekte materiële schade. Eventuele bedrijfsschade die u lijdt is niet verzekerd.

Keuze: Koel-/vriesschade

Met de machineschadeverzekering is het mogelijk om koel-/vriesschade mee te verzekeren. Verzekerd is dan het risico dat opgeslagen gekoelde of bevroren goederen bederven als gevolg van een gedekte machineschadeschade aan de koel- of vriesinstallatie. 

Dekkingen machineschadeverzekering

Waar bent u voor verzekerd met de machineschadeverzekering? 

Schadeoorzaak:

machineschade­verzekering

machineschadeverzekering in combinatie met machineschadebedrijfsschade

machineschade­verzekering in combinatie met Extra kosten

Materiële beschadiging door eigen gebrek

Verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Vallen en stoten

Verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Vreemde voorwerpen in de machine

Verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Bedieningsfouten

Verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Nalatigheid of opzet van personeel

Verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Overspanning of inductie

Verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Brand (optioneel, standaard is dit uitgesloten)

Optie

Optie

Optie

Bedrijfsschade door machineschade

Niet verzekerd

Verzekerd

Niet verzekerd

Extra kosten om bedrijfsschade te voorkomen *

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Catastrofe- en Natuurrampen

Niet verzekerd

Niet verzekerd

Niet verzekerd

Corrosie en slijtage

Niet verzekerd

Niet verzekerd

Niet verzekerd

* machineschadeverzekering in combinatie met Extra kosten: alleen de vooraf afgesproken extra kosten, die in de polis vermeld zijn. 

Wat is niet verzekerd met de machineschadeverzekering?

De machineschadeverzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud

Schade door opzet, nalatigheid, experimenteren of voortdurend overbelasten is niet verzekerd. U bent verplicht de verzekerde machines en installaties te onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant. Als u hier niet aan voldoet, kan dit gevolgen hebben voor uw recht op schadevergoeding.

Niet goed functioneren

Schade die bestaat uit het niet of niet goed functioneren van de machine is meestal niet gedekt als de machine zelf niet beschadigd is. Een uitzondering hierop is de Extra dekking voor niet-materiële schade. Is er een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis geweest waardoor het noodzakelijk is om de machine bijvoorbeeld opnieuw te ijken, kalibreren, uit te lijnen of de geometrie te herstellen? Dan zijn de kosten daarvan verzekerd, ook als er geen materiële schade aan de machine is.

Overwerk herstelkosten

Kosten om het herstel te bespoedigen zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld kosten voor overwerk en het meerdere boven de herstelkosten als u een ruilonderdeel laat plaatsen in plaats van het getroffen onderdeel te laten herstellen. Als u bedrijfsschade of extra kosten verzekerd heeft, zijn deze extra herstelkosten mogelijk wel verzekerd.

Gevolgschade

Niet verzekerd is de schade aan grondstoffen en/of producten die door de machine verwerkt worden. Bedrijfsschade en extra kosten zijn alleen gedekt als dat uit uw polis blijkt.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is niet verzekerd.

Slijtage en andere geleidelijke achteruitgang

Niet verzekerd is schade als gevolg van de normale werking en het normale gebruik van het object. Bijvoorbeeld schade door slijtage, corrosie (roestvorming), veroudering of andere geleidelijke achteruitgang.

Verbruiksartikelen en slijtdelen

Verzekeraars vergoeden geen schade aan verbruiksartikelen, slijtdelen en verwisselbare gereedschappen. Voorbeelden hiervan zijn: koelmedia, brandstoffen, smeermiddelen, accu's, kettingen, riemen, breekassen, boren, messen, matrijzen en zaagbladen.

Brand, blikseminslag, ontploffing, diefstal en natuurrampen

Schade door brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal is niet verzekerd. U bent ook niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een eigen risico per machine per schadegeval.

Eigen gebrek

Als de materiële schade is ontstaan door een eigen gebrek van de machine of installatie, dan is dit vaak niet verzekerd als het object of het onderdeel met het gebrek ouder is dan tien jaar. Voor elektronische componenten is eigen gebrek meestal alleen de eerste vijf jaar verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De machineschadeverzekering geldt voor de met name genoemde machines die op een adres van verzekerde staan, zoals vermeld in uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de machineschadeverzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wat kost de machineschadeverzekering?

Verzekeraars stellen de premie vast op basis van het risico dat u wilt verzekeren. In sommige gevallen besluiten het risico te inspecteren voordat wij tot acceptatie overgaan. Deze inspectie kost u geen geld.Hieronder hebben wij de tarieven van Reaal voor de verschillende industrieën voor u op een rij gezet, welke gelden onder voorbehoud van acceptatie, eventuele inspectie en wijzigingen door de verzekeraar:

Welke factoren hebben invloed op de premie?

Uw premie hangt af van onder meer het aantal machines en/of installaties en het verzekerd bedrag. Elke situatie is anders. Onze verzekeringsadviseur helpt u graag met een maatwerkvoorstel.

De premie van de machineschadeverzekering is bijvoorbeeld afhankelijk van:

 • De eigenschappen van de machine
 • De reparatiemogelijkheden van de machine
 • Het aantal machines
 • Het eigen risico
 • Het verzekerd bedrag 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De machineschadeverzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de machineschadeverzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeringsmaatschappijen de machineschadeverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de machineschadeverzekering dagelijks opzeggen. De machineschadeverzekering eindigt dan een maand daarna of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail bij de verzekeraar of onze adviseur

Algemene informatie machineschadeverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de machineschadeverzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd. In de polisvoorwaarden leest u precies wat de machineschadeverzekering dekt en wat verzekeraars vergoeden bij schade. Vergoedingen zijn soms aan een maximum gebonden.

Verzekerd bedrag machineschadeverzekering

De verzekerde sommen worden als volgt vastgesteld:

 • machineschade op basis van de nieuwwaarde
 • machineschadebedrijfsschade op basis van de brutowinst
 • Koel-/vriesschade op basis van de inkoopwaarde van de goederen. 

Schade melden

Wilt u schade melden? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur, zodat u snel weer door kunt gaan met ondernemen.

machineschadeverzekering afsluiten via onze verzekeringsadviseur

Wilt u de machineschadeverzekering afsluiten voor uw bedrijf? Of wilt u meer informatie? Onze verzekeringsadviseur vertelt u alles wat u moet weten, berekent uw premie én sluit de machineschadeverzekering voor u af. U kunt online een offerte voor uw machineschadeverzekering aanvragen!

Wat zijn de voordelen van een machineschadeverzekering?

 • Maatwerkoplossingen met aanvullende dekkingen
 • U kiest of u alle machines verzekert of alleen de machines die essentieel zijn voor uw bedrijfsvoering.
 • Extra dekking voor zoekkosten, toegankelijkheidskosten, niet-materiële schade en schade aan andere zaken die uw eigendom zijn
 • Verzekering voor bedrijfsschade op basis van omzetverlies of productieverlies
 • Ervaren risicodeskundigen bieden u ondersteuning bij risicobeheersing

Meer weten over de machineschadeverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de machineschadeverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.