Motorkruiser verzekering

Speedboot verzekering - Uw motorkruiser goed verzekeren? Bereken en vergelijk online de premie voor uw motorkruiser verzekering, vraag een vrijblijvende offerte aan of sluit uw motorkruiser verzekering direct af. De motorkruiser verzekering biedt een complete dekking voor uw motorkruiser. Honig en Honig helpt u graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Bereken de premie voor uw motorkruiser verzekering

Aanvraag motorkruiser verzekering

Vul uw gegevens in en bereken de premie voor uw motorkruiser verzekering. Vergelijk diverse aanbieders, vraag online een offerte aan of sluit direct uw motorkruiser verzekering af. Als u zelf uw motorkruiser verzekering afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welk soort verzekering is de motorkruiser verzekering?

De motorkruiser verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig dat vooral privé gebruikt wordt zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonboten of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen. De motorkruiser verzekering noemen we ook wel een pleziervaartuigenverzekering of watersportverzekering.

Dekkingsoverzicht motorkruiser verzekering

In het onderstaande dekkingsoverzicht ziet u waartegen u zich kunt verzekeren.

Wat is verzekerd met de motorkruiser verzekering?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw boot aan personen of zaken is toegebracht. Verzekeraars vergoeden een maximaal bedrag per gebeurtenis. Het verzekerd bedrag varieert tussen 2,5 en 7,5 miljoen euro. Ook noodzakelijke hulpverlening is verzekerd. Zoals bijvoorbeeld sleep- en bergingskosten.

Keuze: schade aan eigen boot

Met de Beperkt Casco dekking is schade aan uw boot door brand, blikseminslag, diefstal en storm verzekerd. De Volledig Casco dekking dekt naast de schade genoemd bij Beperkt Casco ook alle andere schade aan uw eigen boot door een plotselinge gebeurtenis van buitenaf zoals: aanvaring, stranding, vandalisme en joyvaren. Bij Volledig Casco is er ook dekking voor de gevolgschade van een eigen gebrek van de boot. Herstel van het eigen gebrek zelf is ook verzekerd (inclusief motor, ongeacht leeftijd). Uw inboedel is standaard meeverzekerd tot een maximaal percentage van de verzekerde som.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van je boot

Diefstal, inbraak of poging daartoe is verzekerd op zowel de Basis- als Uitgebreide Cascodekking. Bij diefstal is de dagwaarde van de boot, buitenboordmotor, volgboot en trailer verzekerd. Bij de Uitgebreide Cascodekking krijgt u in bij sommige verzekeraars in de eerste 3 jaar de aanschafwaarde van de boot vergoed. Voor een meeverzekerde volgboot of trailer geldt vaak hetzelfde. Deze module hoort bij de Beperkt Casco en Volledig Cascoverzekering. Voor een sloep, volgboot, buitenboordmotor, trailer en inboedel gelden beveiligingseisen, zoals een SCM/VbV goedgekeurd buitenboordmotorslot. Kijk voor de eisen op de polis of lees de polisvoorwaarden.

Keuze: inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Onder inboedel verstaan verzekeraars bijvoorbeeld uw kleding, servies en bestek en linnengoed. De schade die verzekeringsmaatschappijen vergoeden hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten ruimte) en of de gekozen dekking: Beperkt Casco- of Volledig Casco. Bij Beperkt Casco is uw inboedel verzekerd tot een gemaximeerd bedrag of percentage van het verzekerde bedrag van uw boot.

Bij Volledig Casco kan uw inboedel onbeperkt verzekerd zijn. Onder bepaalde voorwaarden vergoeden verzekeraars de dagwaarde. De dagwaarde berekenen zij door van de nieuwwaarde een bedrag af te trekken vanwege waardevermindering door ouderdom en/of slijtage. In de polisvoorwaarden van de uiteindelijke verzekeraar staat dit verder uitgewerkt. Kostbaarheden zijn niet verzekerd.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd bij zowel de Beperkt Casco-, als de Volledig Cascoverzekering.

Keuze: schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd bij zowel Beperkt Casco-, als de Volledig Cascoverzekering.

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot is bij sommige verzekeraars standaard verzekerd en een boottrailer is meestal optioneel te verzekeren. Een volgboot is verzekerd als de boot een maximale snelheid heeft en als de lengte van de volgboot niet meer is dan de maximale breedte van uw vaartuig. Een volgboot of boottrailer is verzekerd als deze op het polisblad vermeld staat.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren verzekeraars een vast bedrag uit.

Keuze: rechtsbijstand

U krijgt hulp bij conflicten over bijvoorbeeld aankoop, garantie, letsel aan boord, onderhoud, reparatie verband houdend met een lig- of stallingsplaats. Proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen worden ook vergoed. De dekking rechtsbijstand wordt vaak bij een rechtsbijstandsverzekeraar ondergebracht.

Keuze: pechhulp

Als een boot na een verzekerde schade niet meer kan varen, regelen verzekeraars het vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatieplaats. U kiest zelf of u pech op het water in Nederland meeverzekert.

Gedekte kosten

Bij een verzekerde schade is er ook dekking voor:

 • Kosten om de schade te voorkomen of te beperken
 • Kosten van hulp- en berglonen
 • Lichtings- en opruimingskosten

Reparatie

Is de schade aan uw boot te repareren? Dan vergoeden verzekeringsmaatschappij in het algemeen de reparatiekosten zonder aftrek nieuw voor oud (behalve bij zeilen en (dek-)tenten).

Eigen gebrek

Zie hiervoor de polisvoorwaarden

Wat is niet verzekerd met de motorkruiser verzekering?

Aansprakelijkheidsschade door opzettelijk of met merkelijke schuld handelen of nalaten.

Schade aan uw boot die veroorzaakt is met opzet (exclusief vandalisme), merkelijke schuld, bewuste roekeloosheid, door misbruik van alcohol of drugs, snelheidswedstrijden of varen zonder geldig vaarbewijs. Ook keren verzekeraars niet uit bij schade door onvoldoende onderhoud of tijdens verhuur.

Schade die ontstaat door normale slijtage is ook niet verzekerd. Er kunnen nog meer situaties zijn waarin een verzekeringsmaatschappij uw schade mogelijk niet vergoedt. Lees in de polisvoorwaarden de volledige lijst.

Eigen gebrek

Zie hiervoor de polisvoorwaarden

Deelname aan wedstrijden

Deelname aan wedstrijden is niet verzekerd. Tenzij u dit met ons overeenkomt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht uw boot en de inboedel met zorg te behandelen. U moet maatregelen nemen om schade te beperken of te voorkomen, zoals: onderhoud en controle staat van de boot, diefstal, inbraak voorkomen, boot winterklaar maken en veilig varen. In de polisvoorwaarden vindt u de volledige omschrijving van alle eisen.

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van het type boot en de waarde van de boot. U kiest zelf uw eigen risico uit diverse bedragen. Heeft u de afgelopen jaren geen schade op uw polis gemeld? Dan kan uw eigen risico worden afgebouwd. In de polisvoorwaarden leest u meer over de afbouwregeling van het eigen risico van de verzekeraar. Het eigen risico staat op het polisblad. U kunt ook voor een vrijwillig hoger eigen risico kiezen. In dat geval krijgt u korting op uw premie.

Beperkt verzekerd in aantal grote steden

De boot is in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht beperkt verzekerd. Binnen de stadsgrenzen is diefstal, inbraak of poging daartoe alleen verzekerd als het vaartuig in een bewaakte jachthaven ligt. Alleen bij de dekking Uitgebreid Casco is binnen de stadsgrenzen vandalisme verzekerd als de boot in een bewaakte jachthaven ligt.

Eigen gebrek

Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Afhankelijk van uw type boot kunt u kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland, Europa of zeedekking. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heeft u een internationaal verzekeringsbewijs of een Italië-certificaat/buitenland-certificaat van de verzekeringsmaatschappij nodig. Beide documenten kunt u aanvragen bij onze verzekeringsadviseur of de verzekeraar. Het dekkingsgebied staat vermeld op het polisblad. De vaargebieden verschillen per verzekeraar!

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de motorkruiser verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of digitale nota. Kiest u voor een termijnbetaling, dan zijn hier meestal geen extra kosten aan verbonden, maar dat verschilt per verzekeringsmaatschappij. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt bij veel verzekeraars de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Bij verschillende verzekeraars hanteren een maximale korting van 40% op uw premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De motorkruiser verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de motorkruiser verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de motorkruiser verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de motorkruiser verzekering dagelijks opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van één maand. U kunt de opzegging schriftelijk doorgeven aan onze adviseur of aan de verzekeringsmaatschappij.

Algemene informatie motorkruiser verzekering

Deze informatie geeft een samenvatting van de motorkruiser verzekering van diverse verzekeraars. In de offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid waar u wel of niet voor verzekerd bent met de motorkruiser verzekering. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze verzekeringsadviseur.

Vergelijking motorkruiser verzekering

Wij vergelijken de premie voor uw motorkruiser verzekering bij verschillende verzekeraars, die gespecialiseerd zijn in pleziervaartuigen. Wij werken samen met diverse verzekeraars, zoals: ASR, Ansvar Idea, Avéro Achmea, Nationale Nederlanden en Unigarant. Hierdoor kunnen wij u altijd een passende aanbieding doen, welke u online kunt aanvragen. U kunt uw motorkruiser verzekering direct online afsluiten. Voor boten met een waarde boven de € 500.000,00 kunt u telefonisch een offerte bij ons opvragen.

Wat kost de motorkruiser verzekering?

Met de motorkruiser verzekering krijgt u een complete dekking tegen een scherpe premie. Hoeveel premie u voor uw motorkruiser verzekering betaald, hangt onder andere af van de volgende kenmerken:

 • Soort boot
 • De snelheid van uw boot
 • De gekozen dekking(en)
 • Het eigen risico
 • Het dekkingsgebied
 • De no-claim korting

Eigen risico

Bij schade aan anderen (aansprakelijkheid) geldt vaak geen eigen risico. Bij schade aan uw eigen boot (Beperkt Casco en Volledig Casco) is vaak een eigen risico van toepassing. U kunt dit eigen risico aanpassen. Hierbij geldt: hoe hoger het eigen risico, hoe hoger uw premiekorting.

No-claim korting

De no-claim korting die u krijgt heeft grote invloed op de premie voor uw motorkruiser verzekering. De maximale no-claim korting hangt af van uw schadevrije jaren en is maximaal 40% en is verschillend per verzekeraar.

Schadevrije jaren

Dient u een jaar lang geen schadeclaim in? Dan spreken we van een schadevrij jaar. Hoe hoger het aantal schadevrije jaren, ho hoger uw no-claim korting. Sluit de verzekering direct aan op een eerdere verzekering? Dan neemt u het aantal schadevrije jaren mee. Bent u benieuwd wat de motorkruiser verzekering u zou kosten? Bereken dan uw premie. Als u dat wilt, kunt u met deze berekening of offerte meteen online uw motorkruiser verzekering afsluiten.Wilt u advies over de motorkruiser verzekering en welke dekking het beste bij u past? Neem dan contact op met onze assurantieadviseur en bel 072-5642669 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De motorkruiser verzekering is onderdeel van het particulier verzekeringspakket

De motorkruiser verzekering kunt u afsluiten als onderdeel van het particulier verzekeringspakket. Hoe meer verzekeringen u afsluit, hoe hoger uw pakketkorting kan zijn en u heeft al uw verzekeringen op één overzichtelijk polisblad. U ziet direct wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Voor elke verzekering in het particulier verzekeringspakket geldt: bepaal samen met onze adviseur wat u nodig heeft, dan betaalt u alleen wat u nodig heeft.

U kunt uw particulier verzekeringspakket samenstellen uit de volgende verzekeringen:

Gezin en Gezondheid

Huis en Wonen

Recreatie en Reis

Verkeer en Voertuigen

Voordelen particulier verzekeringspakket

Onafhankelijk advies

Onze onafhankelijk adviseur helpt u graag bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking die bij u past. U betaalt alleen wat u nodig heeft.

Pakketkorting

Het particulier verzekeringspakket heeft u al vanaf één verzekering. Hoe meer verzekeringen u afsluit in het particulier verzekeringspakket, hoe meer korting u kunt krijgen.

Overzicht

Al uw verzekeringenstaan op een overzichtelijk polisblad hierop ziet u wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Met de digitale polismap heeft u uw particulier verzekeringspakket altijd binnen handbereik.

Elk jaar een update

Om te weten of uw particulier verzekeringspakket nog aansluit bij uw situatie, ontvangt u elk jaar een handige checklist.

Overleg met onze adviseur

Overleg met onze adviseur wat u eventueel wilt aanpassen. Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke situatie? Geef dat dan direct aan ons door. Ook dan kan uw particulier verzekeringspakket worden aangepast.

Welke voordelen biedt de motorkruiser verzekering?

 • Snel en professioneel herstel van uw boot
 • Uitgebreide inboedeldekking bij volledig casco
 • No-claimkorting tot maximaal 40%
 • Taxatie voor 5 jaar zekerheid
 • Altijd de best passende verzekering voor uw boot
 • Ruime keuze in vaargebieden 

De voordelen van de motorkruiser verzekering zijn verschillend per verzekeraar! 

Meer weten over de motorkruiser verzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de motorkruiser verzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.