Rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk)

Als zorgverlener kunt u juridische hulp soms goed gebruiken. Een klacht van een patiënt, een geschil met een zorgverzekeraar of een leverancier die zijn afspraken niet nakomt. Met rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk) bent u verzekerd voor juridische hulp bij de meest voorkomende conflicten. De rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk) is voor zorgverleners zoals u. Of u nu alleen uw eigen praktijk heeft, samen met anderen een praktijk heeft of als waarnemer werkt.

Wat verzekert u met de rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk)?

De rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk) biedt u een uitgebreide dekking voor juridische hulp bij conflicten die u in uw dagelijkse werk kunt tegenkomen. Denk daarbij aan een geschil met een zorgverzekeraar, een klacht van een patiënt, een medewerker die niet aan de verwachtingen voldoet of een leverancier van medische hulpmiddelen die zijn afspraken niet nakomt. U kunt op ieder moment advies vragen. De juridisch specialisten van het zorgteam denken graag met u mee. Daarnaast kunt u gebruikmaken van incassobijstand. Hieronder ziet u voorbeelden van conflicten waarvoor u juridische hulp kunt krijgen en hoe incassobijstand werkt.

Juridische hulp bij conflicten met de beroepsdekking en praktijkdekking

De rechtsbijstandsverzekeraar biedt onder andere juridische hulp bij conflicten met of over:

 • verhaal van letsel- en materiële schade
 • hulp in straf-, tucht- en klachtzaken
 • uw werkzaamheden als opleider of waarnemer
 • uw tijdelijke activiteiten als vrijwilliger bij een hulporganisatie
 • overeenkomsten met leveranciers*
 • de dienstverlening aan patiënten of cliënten*
 • verwerking van persoonsgegevens van uw patiënten of cliënten*
 • contracten met zorgverzekeraars*
 • werknemers en sociale wetgeving*
 • koop, huur en onderhoud van bedrijfs- of praktijkruimte*
 • de overheid, bijvoorbeeld over bouwvergunningen of bestemmingsplannen*

* Voor deze conflicten geldt dat u hiervoor verzekerd bent als u naast de beroepsdekking ook de praktijkdekking heeft afgesloten. 

Welk soort verzekering is de rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk)?

Met de rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk) krijgt u juridische hulp van de verzekeringsmaatschappij bij een verzekerd conflict. Ook betaalt de verzekeraar tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. de rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk) is alleen bedoeld voor zorgverleners.

Wat is verzekerd met de rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk) ?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld patiënten en leveranciers.

Voor wie is de rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk) ?

Deze verzekering is speciaal voor zorgverleners die een eigen praktijk hebben, in een samenwerkingsverband werken of als waarnemer werken:

 • (huis)artsen
 • alternatieve zorgverleners, mits aangesloten bij een Wkkgz-erkende klachteninstantie
 • apothekers
 • dierenartsen, indien zij zijn geregistreerd in het diergeneeskundig register
 • medisch specialisten
 • paramedici

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw (beroeps)praktijk als zorgverlener. Beroepsdekking kiest u als u geen eigen praktijk hebt. U krijgt dan juridische hulp bij bijvoorbeeld een ontevreden client. Kiest u voor beroep en praktijk? Dan krijgt u hulp bij bijvoorbeeld problemen met personeel of met de verhuurder van uw praktijkruimte. Heeft u geen eigen praktijk? (Omdat u werkt als waarnemer). Dan volstaat een beroepsdekking. Heeft u een eigen praktijk? Dan moet u ook praktijkdekking kiezen.

Incasso

Weigert een client te betalen? Dan neemt de rechtsbijstandsverzekeraar het incassotraject van u over als het minimumbedrag wordt overschreden.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld na een aanrijding. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer. Verhaal van schade aan een motorrijtuig van een werknemer tijdens deelname aan het verkeer is verzekerd als behoefte is ontstaan tijdens verrichten werkzaamheden voor verzekeringnemer.

Wat is niet verzekerd met de rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk)?

U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep als zorgverlener.

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Praktijk

Indien u enkel beroepsdekking heeft, zijn juridische geschillen rondom een eigen praktijk niet verzekerd. Daaronder vallen onder meer: geschillen met personeel en problemen met uw praktijkruimte.  Heeft u geen eigen praktijk? (Omdat u werkt als waarnemer). Dan volstaat een beroepsdekking. Heeft u een eigen praktijk? Dan moet u ook praktijkdekking kiezen.

Schadevoorbeelden uit de medische praktijk

 

Medicijnen weggooien door technische storing

Een huisarts heeft een huisapotheek. Voor het bewaren van de medicijnen is speciale koelapparatuur nodig. De juiste temperatuur luistert heel nauw! De huisarts heeft een contract afgesloten met de leverancier om bij calamiteiten direct, binnen 1 uur, maatregelen te treffen om te voorkomen dat medicijnen niet meer bruikbaar zijn. Er was een storing, maar de leverancier kon wegens onvoorziene omstandigheden pas na 2 dagen komen. De huisarts moet daardoor veel medicijnen weggooien. Voor het verhalen van de schade schakelt de huisarts DAS in. Zo komt zij zelf niet voor hoge kosten te staan en kan zij haar tijd stoppen in het zien van patiënten.

 

Moeilijk te herkennen ziektebeeld

Een arts behandelt een patiënt met onschuldige klachten. Hij verwijst de patiënt dan ook niet direct door naar een specialist. Later blijkt er sprake van een ernstig, maar moeilijk te herkennen ziektebeeld. De patiënt herstelt, maar hij dient ook een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg vanwege te laat ingrijpen.

De arts voelt zich ten onrechte aangevallen. Heel begrijpelijk. De jurist van het zorgteam staat hem bij. De juridisch-specialist voert het verweer en biedt persoonlijke ondersteuning. Belangrijk, want het is een lang en emotioneel traject.

Uitkomst: de arts krijgt gelijk. Na een procedure van een jaar is de klacht ongegrond verklaard. Inschatting uren en kosten zonder verzekering: € 6.750 voor juridische bijstand (30 uur à € 225).
Kosten voor de arts: geen, omdat hij gebruik maakt van de rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk) heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Voor deze verzekering geldt een wachttermijn van drie maanden. Voor het verhalen van schade aan goederen of personen geldt geen wachttermijn. Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot, zijn niet verzekerd. Ook niet als u die na de wachttermijn aanmeldt.

Maximum kosten en drempel

De verzekeraar vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp een maximaal bedrag. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over een bedrag lager dan het minimumbedrag. Bij een verkeers- of strafzaak geldt geen minimumbedrag.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van de verzekeringsmaatschappij. Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in ieder geval juridische hulp bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in Duitsland, België en Luxemburg (bijvoorbeeld conflicten met leveranciers of klanten) of zelfs in Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee (bijvoorbeeld het verhalen van schade).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk) aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct voordat u andere actie onderneemt. De verzekeraar proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. Ook vragen verzekeraars om zodra er veranderingen ontstaan die relevant kunnen zijn voor uw rechtsbijstandsverzekering, dit meteen aan ons of de verzekeringsmaatschappij door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of digitale nota. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn (op uw polis ziet u of dat 1 of 3 jaar is) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief, of via onze website.

Algemene informatie rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk)

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de Rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk). In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk)

 • Voorkom hoge kosten voor juridische hulp
 • Direct juridische hulp en advies
 • Zorgteam met juristen gespecialiseerd in het gezondheidsrecht

Meer weten over de rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk)?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de rechtsbijstandverzekering voor zorgverleners (beroep en praktijk)? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.